اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

ااااااااااااپرسش  و پاسخ

 

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

دانش بومی در خدمت مردم:ا

  نننن نمای بزرگتر

خانه باغیِ سرامیکی با فناوری ابرخشت

اولیاء، مربیان و اساتید: ساخت و ساز با فرم هایِ کهنِ معماریِ اصیل ایرانی، مثل قوس، تاق و گنبد، از ویژگی های مسلمِ معماری آیندۀ بشر است. این واقعیت را می توان از سازه هایی که برای ایستگاه های فضایی ماه و مریخ طراحی شده است فهمید. ساختِ ماکتِ خانه باغیِ سرامیکی خلوت ناز، آموزشِ عَملیِ مهندسیِ فرم هایِ کهنِ ایرانی را به نسل آینده، به نحوی سرگرم کننده و جذاب، امکانپذیر می سازد. جهت دریافتِ پلانِ این سازۀ تمام ایرانی که مشخصا برای ساختِ ماکت آن تهیه شده است با ما تماس بگیرید. پلانِ ماکت، همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، اجرای این فعالیتِ آموزنده را، در خانه، مدرسه و دانشگاه، آسان  می سازد. راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.بیستنسی ستسبت سنبتسنتسب نتب نشتبمسبت شمبنت سمتنب سمنتی سمنتی سمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

         بزرگتر  گالری

اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم

آیا می توانیم از معماری کهن ایرانی برای تامین اسکان موقتِ خود پس از وقوع سیل و زلزله بهره مند شویم؟ در امان شهر، اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم در مورد ضرورت و چگونگی انجام این کار بیشتر بخوانید. مهارت آموزی برای ساخت سرپناه های ابرخشتی به دست خود را با ماکت سازی آغاز کنیم. از ما، پلانِ سرپناه های نیمه دائم و دیگر سازه های امان شهر را بخواهید. این پلان ها به منظور تسهیل مهارت آموزی در منزل، مدرسه و دانشگاه فراهم شده است. همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، پلان ها، یادگیریِ ساخت و ساز با فرم ها کهن معماری ایرانی، یعنی قوس، تاق، و گنبد را به نحوی سرگرم کننده و آموزنده، برای کلیه گروه های سنی، امکانپذیر ساخته است. راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.  بیاسا ستاسی تاستا ست نس نتسبنت سبنتسنس تبنس بتسسبس

س نتسبنت سبنتسنس تبنس بتسسبس

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

 

 

چرا روستاها غالبا از نظر اقتصادی در مضیقه اند؟

خانه سازی در روستا با مصالحِ صنعتیِ گرانقیمت یکی از مجاریِ عمدۀ خروج نقدینگی از روستا و کاهش توان اهالی برای ایجاد کار و دستیابی به رونق اقتصادی است. با یادگیری فناوری ابرخشت، می توان خانه های شیک و پیشرفته را با مصالح عمدتا بومی بنا کرد و از خروج نقدینگی روستا پرهیز کرد. در این مقاله بخوانید که از چه راه های دیگری نقدینگی روستا از اقتصاد محلی تخلیه می شود و این سکونتگاه های مولد که زمانی از پایدارترین اجزای جامعه بشری به شمار می آمد را به جوامعی آسیب پذیر و غالبا کم درآمد بدل کرده است.   بتسن نتیس نتسی نتس نسین سینتس نیتس یتنسی

 

 

خانه سازی ایمن و ارزان برای جوانان

آموزش فناوری آبرخشت برای داوطلبین شرکت در طرح خانه، خانواده، امید، کار رایگان است. به موجب اجرای این طرحِ مشارکتی و مردمی، جوانان جویای کار در روستاها می توانند با  استفاده از این فناوریِ مناسب با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستای خود کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی با مشارکت جوانان

 

 

ساخت و ساز با فناوری ابرخشت: چند نکته فنی

فناوریِ نوینِ ساخت و ساز با ابرخشت که ریشه در معماری سنتی ایران دارد، اساسا بر این اعتقاد استوار است که با بهره گیری از مصالح محلی  می توان خانه های ارزان و ایمن ساخت تا تامین سرپناه که از نیازهای اساسی زندگی است، دغدغه مردم نباشد. این فناوریِ هوشمندانه در بسیاری از زمینه ها، از جمله توسعه روستایی، زیباسازی شهری، ارزان سازی مسکن با نتایج مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  بتبتنستنس ینتسنتسینتستینت سینتسنیت نسیت

 

 

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

 

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

 

نسسیتسینتس

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

 

 

تنست یسنتی ساینسا سنلاس نیاس مسا

راهنمای ساختِ سرپناهِ فوری و خانه مقاوم به زلزله

ساخت سرپناه اضطراری با همان مصالح و اصولی ساخته می شود که در خانه های مقاوم به زلزله به کار می رود. با تشکر از سخاوت موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا، این راهنما در اینجا، مستقیما از سایت این موسسه، قابل دریافت است. برگردان فارسی این راهنما توسط سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است.   بتسنتسنت نستی نسیتنسیت نست نستی نس تینست ینتس ین

 

بتنستنسی تنیستجه نستینست ینس

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

آموزش ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت

 

      نمای بزرگتر*        گالری    

مقدمه

آموزش فشرده

آموزش تکمیلی 

مکان ارائه آموزش ها

نام نویسی

آزمون ورودی

شهریه

 

آمقدمه

فناوری ابرخشت برخاسته از ذوقِ مهندسی و نوآورانه ایرانی است. با آموزش بیشتر و فراگیر تر شدن این فناوری در کشور می توان انتظار داشت که استعداد هنرآفرین و زیباجوی ایرانی طرح های به مراتب جذاب تر و متنوع تر از آنچه جهان تا کنون شاهد بوده است، در انواع سازه ها، به ظهور برساند. ساخت و ساز با ابرخشت در ایران یعنی تداوم فرهنگ، استفاده بهینه از منابع، هزینه های کمتر و قابلیتِ بالاترِ مقاومت در عرصه اقتصاد و محیط زیست.    بتنس نتنست سنیت سن   بتسنت سنتسنیت سنیت نسی نس تینست ینت سنت سنیت سنت

آموزشِ فناوری ابرخشت با جزییات مهندسیِ معماری سنتی در ایران مصداقی از احیای نوعی از دانش بومیِ کشور است. قبلا در مقاله ای با عنوان نگرش سیستمی، پژوهش و دانش بومی: گفتاری در کم و کیف دانش و تولید به خصوصیاتِ دانش بومی و تفاوت آن با دانش و فناوری های مدرن پرداخته ایم و نیازی به تکرار آن نکات در اینجا نیست. اما همین نکته بس که در غالبِ روش های بومی (مثل کشاورزی، معماری، طب و تغذیه)، بهره گیری از ابزار ساده در این فنون تنها به برکت دانش پیچیده ای است که طی قرون در ارتباط با هر یک از این روش ها گردآوری شده است. به بیان دیگر، اگر چه روش های کهن ممکن است به واسطه ابزار کارِ موردِ استفادۀ استادکارِ سنتی، ساده و ابتدایی به نظر آید، اما بهره گیری موفقیت آمیز از این ابزار بر اساسِ دانش پیچیدۀ اوست. هدف سایت در خدمت اصلاح الگوی مصرف از آموزش مهندسی معماری سنتی ایران، فراهم کردن این دانش پیچیده به نسل امروز است تا علاقمندان بتوانند به طور ایمن و کارساز از این شیوۀ هوشمندانه و مناسبِ ساخت و ساز در عصر حاضر برای ساختن بناهای زیبا و مورد پسند خود بهره گیرند. بییس تسنت سنیت سنیت نس ینست یسنت نست ینتس ینتسنیت نستی سنت نست

آآموزش فشرده (3 روز)ا

شرکت کنندگان در این مرحله از آموزش ها، با کلیاتِ ساخت و ساز در معماری سنتیِ مناطق گرم و خشک ایران آشنا می شوند. این آموزش فشرده شامل دو بخش کلاسی و کارگاهی است، هنرجویان ابتدا با اصول ساخت و ساز با طراحی و مصالح بومی (خشت) به طور اعم و ساخت و ساز با فناوری ابرخشت به طور اخص آشنا می شوند و سپس با ماکت سازی آموخته های خود را تمرین می کنند. بتنسنتس ینتس ینتس ینتس نیت سنیت سنی تنستی نست ینتس ینت سینت سینت سنیت سنیت نستی نست ی

آآموزش تکمیلی (2 هفته)ا

در این مرحله از آموزش ها، هنرجویان با ساختن یک بنای کوچک، از صفر تا صدِ ساخت با ابرخشت را تجربه می کنند. فعالیت هایی چون پیاده کردن نقشه روی زمین، پی کنی، نصب چارچوب درها و پنجره ها، ساخت قوس بالای این بازشوها و جاگذاری برای هواکش ها و نورگیرها از جمله مهارت هایی است که هنرجویان به طور عملی فرا خواهند گرفت. بتبتستنس یسنت سنیت نسی سن ت سنتن ستت نت نت نتسنیت نتس نتس ی

   مکان ارائه آموزش ها

آموزش ها عموما در مرکز شهرستان ها و استان ها انجام می شود تا هنرجویان بتوانند گزینه های متنوع تری از نظر اسکان و دیگر امکانات رفاهی داشته باشند.  داوطلبانی که به صورت گروهی (از 6 نفر به بالا) ثبت نام می کنند، می توانند محل اجرای دوره را خود مشخص کنند.   بتست سینت سنی س نس سن سن تسن تینس تین سینت سنیت سنی

   نانام نویسی و ثبت نام

هنرجویانِ زن و مرد می توانند در هر زمان با ارسال فرم نام نویسی و ملحقات آن به آدرس پست الکترونیکی این سایت، برای شرکت در دورۀ آموزشی ابرخشت اعلام آمادگی کنند. پس از نام نویسی، داوطلبین منتظر اعلام زمانِ برگزاری آزمونِ ورودیِ دوره می شوند. بر اساس امتیاز دریافتی در آزمون ورودیِ دوره، پذیرفته می شوند. فرم ثبت نام برای پذیرفته شدگان جداگانه ارسال می گردد. توجه: شهریه دوره فقط پس از قبولی در آزمون و ارسال فرم ثبت نام قابل پرداخت است. ارسال فرم نام نویسی، هنرجو را ملزم به پرداخت شهریه نمی کند. دریافت فرم های نام نویسی به ما امکان می دهد که برای هنرجویان متفرقه از استان های مختلف کشور، در شهرستان محلات، در شهرِ سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف دوره آموزشی ابرخشت را اجرا نماییم. برای گروه های داوطلب، آموزش ها در مرکز استان یا شهرستانِ نزدیک به محل اسکانِ اعضای گروه برگزار می گردد.   بتنینت نستنت سنتنتیس نتس نتینستی نیس بنیتسن نتسی ت نستی نستی نستی نستی

طی دوره های آموزشیِ مجزا، مربیان زن و مرد می کوشند که محیطی مناسب و راحت برای یادگیریِ همۀ هنرجویان آقا و خانم به وجود آورند. کم سوادی یا داشتنِ مدارکِ آموزش عالی (لیسانس یا فوق لیسانس) مانع یا امتیاز بخصوصی برای پذیرش داوطلبین محسوب نمی شود. داشتن تجربۀ قبلی در ساخت و ساز نیز الزامی نیست اما به علت فیزیکی بودن ماهیت کار، مطلوب است که هنرجو از توانِ فیزیکی بالایی بهره مند باشد. معلولیت مانع پذیرش در دوره های آموزشی نیست. پرکردن فرم نام نویسی به طور کامل، درست و خوانا برای شرکت در آزمونِ ورودی الزامی است. اطلاعات فراهم شده توسط داوطلبین در این فرم برای گروه بندی هنرجویان و تماسِ به موقع با آنان مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه تماس ها از طریق ایمیل انجام می شود.  نتبتسن نسیتنستی نسیت نیسنستی نتسینستینتی نست ینست ینستینت سیت

آزمون ورودی

هدف از برگزاری دوره های آموزشی ابرخشت، ترویجِ این فناوریِ مناسب برای دستیابی به اصلاح الگوی مصرف و کاستن از هزینه ها در ساخت و ساز و نیز کاهشِ نیاز به انرژی برای سرمایش و گرمایش فضاهای زندگی در شهر و روستاست. لذا با توجه به امکاناتِ محدودِ آموزشی، تلاش ما در وهله اول جلب و آموزشِ هنرجویانی است که در مورد یادگیری و کاربرد این فناوری، مستعد، جدی و ثابت قدم اند. لذا پس از اعلام آمادگی از طریق ارسال فرم نام نویسی، کلیه داوطلبین ملزم به شرکت در آزمونی کتبی اند. اطلاعات بیشتر در مورد این آزمون در این صفحه آمده است. مسلما فقط داوطلبینی که موفق به کسب امتیازِ قبولی در این آزمون اند برای شرکت در دوره پذیرفته می شوند. بیتنستنسی سنتی نسیت نسیت نسیت سنتی نست ینست ینترززرزرطزطزرط

اشهریه

 شهریۀ دوره، پس از قبولی در آزمونِ ورودی و همزمان با ارسالِ فرم ثبت نام، قابل پرداخت است. در صورت تغییر رایِ هنرجو برای شرکت در دوره، چنانچه 2 هفته پیش از آغاز دوره رخ دهد، 80 درصد شهریه بازگردانده می شود. در غیر اینصورت، 50 درصد شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد. بنستینستن سینتس ینتسنیت سنتی سنتی نست ینست ینت سنیت سنتی سنت

شهریه: اتیتنش نتیشنت

آموزش فشرده: 40 میلیون ریال

آموزش تکمیلی: ا30 میلیون ریال  این  تبیبسیبسیبسبسییبسسبنتبیتسنتن تسنیت سنیتنستینتسی سن سنتی نتسنیتسنتی نستی

 

 

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشتر در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونی پلاستیکی و سیم خاردار)ا ■ 

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

سیتنستی تسینتنستین سسن تنسیت نستینستینستی نست ینتسینتسنیت سنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ