اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

ااااااااااااپرسش  و پاسخ

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

 

ساخت و ساز با فناوری ابرخشت: چند نکته فنی

فناوریِ نوینِ ساخت و ساز با ابرخشت که ریشه در معماری سنتی ایران دارد، اساسا بر این اعتقاد استوار است که با بهره گیری از مصالح محلی  می توان خانه های ارزان و ایمن ساخت تا تامین سرپناه که از نیازهای اساسی زندگی است، دغدغه مردم نباشد. این فناوریِ هوشمندانه در بسیاری از زمینه ها، از جمله توسعه روستایی، زیباسازی شهری، ارزان سازی مسکن با نتایج مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  بتبتنستنس ینتسنتسینتستینت سینتسنیت نسیت

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

نامه تاییدیه تست های ایمنیِ سازه با ابرخشت

در این نامه به دو نوع تستِ ایمنی، تست بار استاتیک و تست بار دینامیک که سازه ابرخشتیِ استاد نادر خلیلی با موفقیت از آن بیرون آمده است اشاره می شود. امضا کنندگان، از یک شرکت حرفه ایِ آزمایشات ساختمانی، موفقیت سازۀ مذکور در این تست ها را تایید کرده اند. برای توصیف بیشترِ این آزمایشات و اهمیت آنها در نشان دادنِ استحکام و ایمنیِ سازه های ابرخشتی، به این گزارش به قلم مسئولین شهر هیسپریا که به سفارش آنان تست ها انجام شد، نگاه کنید. تبیت سینت سنیت سنیتسنی سنیتسنیت سنتی سنتنی

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

نسسیتسینتس

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

 

تنست یسنتی ساینسا سنلاس نیاس مسا

راهنمای ساختِ سرپناهِ فوری و خانه مقاوم به زلزله

ساخت سرپناه اضطراری با همان مصالح و اصولی ساخته می شود که در خانه های مقاوم به زلزله به کار می رود. با تشکر از سخاوت موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا، این راهنما در اینجا، مستقیما از سایت این موسسه، قابل دریافت است. برگردان فارسی این راهنما توسط سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است.   بتسنتسنت نستی نسیتنسیت نست نستی نس تینست ینتس ین

 

چرا روستاها غالبا از نظر اقتصادی در مضیقه اند؟

خانه سازی در روستا با مصالحِ صنعتیِ گرانقیمت یکی از مجاریِ عمدۀ خروج نقدینگی از روستا و کاهش توان اهالی برای ایجاد کار و دستیابی به رونق اقتصادی است. با یادگیری فناوری ابرخشت، می توان خانه های شیک و پیشرفته را با مصالح عمدتا بومی بنا کرد و از خروج نقدینگی روستا پرهیز کرد. در این مقاله بخوانید که از چه راه های دیگری نقدینگی روستا از اقتصاد محلی تخلیه می شود و این سکونتگاه های مولد که زمانی از پایدارترین اجزای جامعه بشری به شمار می آمد را به جوامعی آسیب پذیر و غالبا کم درآمد بدل کرده است.   بتسن نتیس نتسی نتس نسین سینتس نیتس یتنسی

 

خانه سازی ایمن و ارزان برای جوانان

آموزش فناوری آبرخشت برای داوطلبین شرکت در طرح خانه، خانواده، امید، کار رایگان است. به موجب اجرای این طرحِ مشارکتی و مردمی، جوانان جویای کار در روستاها می توانند با  استفاده از این فناوریِ مناسب با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستای خود کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی با مشارکت جوانان

 

 

 

 

بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

آموزش ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت

پرسش و پاسخ

 

      نمای بزرگتر*        گالری    

فهرست پرسش ها

تا کنون پرسش های زیر در مورد ساخت با فناوری ابرخشت به دست ما رسیده است. پس از مطالعۀ پاسخ ها، اگر هنوز سوال دیگری در مورد دورۀ آموزشیِ ساخت با فناوریِ ابرخشت دارید، آن را برای افزودن به این صفحه ارسال نمایید:ا

ا0- می خواهم همین الان بنایی ابرخشتی بسازم تا خانه ام مقاوم به زلزله باشد و در تابستان و زمستان هم هزینۀ کمتری برای سرمایش و گرمایش بپردازم. چگونه باید عمل کنم که هم آموزش ببینم و هم خانۀ دلخواهم را ساخته باشم؟

 ا1- در جایی از سایت آمده که ساخت و ساز با خشت سنتی امتیازاتی بر ساخت و ساز با ابرخشت دارد. آیا این گفتۀ دقیقی است؟

ا2- اگر برتری با خشت سنتی است، پس چرا فناوریِ ابرخشت را یاد بگیرم؟

- ا3- اگر با ابرخشت بسازم، آیا پس از اتمام کار می توانم پایانِ کار بگیرم؟

ا4- آیا می توانم دیوارها را با ابرخشت بسازم ولی سقف را با تیرآهن بزنم؟

ا5- آیا فناوری ابرخشت، روشی در حال تکامل است یا واقعا می توان با اطمینان خاطر از آن برای ساختِ مسکن استفاده کرد؟ا

ا6- من یک هنرمندم و اینکه می توانم خانه ام را با دست خودم بسازم خیلی برایم هیجان انگیز است، اما واقعا با این آموزش، مهارت کافی به دست می آورم که دست به کار شوم؟

ا7- سازه های ابرخشتی را به چه مساحتی می توان ساخت؟

ا8- ساخت یک سازۀ ابرخشتی چه مدت طول می کشد؟

ا9- از نظر هزینه، تفاوت سازه های ابرخشتی با بناهای ساخته شده با مصالح صنعتی چیست؟

ا10- جایی خواندم که فناوری ابرخشت برای خانه سازیِ تعاونی ایده آل است. منظور از خانه سازی تعاونی در این مورد چیست؟

ا11- در تصاویری که از خانه های ابرخشتی در اینترنت دیده ام متوجه شده ام که فضاها بسیار کوچک اند. آیا این فضاهای کوچک برای فرهنگ ما مناسب است؟

ا12- من دو شیفته کار می کنم، چطور می توانم 5 نفر مثل خودم پیدا کنم و 5 تا خانۀ دیگر علاوه بر خانۀ خودم بسازم؟

ا13- چه لزومی دارد که داوطلبین قبل از شرکت در این دوره امتحان بدهند؟

ا14- آیا فکر نمی کنید شهریۀ دوره کمی سنگین تعیین شده است؟

ا15- مراحل گرفتن پذیرش در دوره چیست؟

ا16- آیا غیر از شرکت در دورۀ آموزشی، راه دیگری برای یادگرفتن این مهارت وجود دارد؟

ا17- من یکی از فعالان شهرداریِ شهرمان هستم. به لحاظ هزینه های پایین تر، ساخت و ساز با ابرخشت می تواند موارد استفاده های فراوانی در شهر ما، به ویژه برای خانواده های تحت پوشش، داشته باشد. برای ساختنِ یک بنای 100 متری، شامل یک پذیرایی، یک آشپزخانه و دو اتاق، روش اجرای یک چنین بنایی با همکاری و نظارت سایت شما، مصالح و ابزار مورد نیاز و مقادیر هر یک و دستمزد مربی و ناظر بر ساخت چیست؟  بتستسنست سبنتس بنست نستبنس سسنتسنب سبنس ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ