اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه باغچه کاری و درختکاری ویژه بازآفرینی بوستان های شهری 

کاشت چمن، به لحاظ نیاز بالای آن به آب، گزینه مناسبی برای ایجاد فضای سبز در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور ما نیست. آبیاری بارانی برای نگهداری از چمنکاری های گسترده در شهرهای بزرگ، به لحاظ نرخ تبخیر بالا، به ویژه در فصول گرم سال، الگویی نادرست برای استفاده از منابع آب شهری است. از این رو، یافتن روش های مناسب ترِ ایجاد و نگهداری از فضای سبز در سطح شهر از زمینه هایِ مبرم اصلاح الگوی مصرف از سوی مسئولان شهرداری هاست. در مناطق متراکم شهرهای بزرگ، بوستان های شهری فرصتی بالقوه، هرچند در حال حاضر اندک و پراکنده، برای تشویق مشارکت مردمی برای ایجاد فضای سبزِ مولد به شمار می رود. در فرآیند تبدیل پارک های شهری به باغچه های مشترکِ آپارتمان نشینان محله، علاوه بر فنون باغچه کاری، انتقال مهارت ها و اطلاعات زیر به خانواده ها نیز میسر می شود: تفکیک زباله های خانگی، تبدیل پسماندهای خانگیِ قابلِ تجزیه به کودِ کمپوست یا ورمی کمپوست، تعدیل دمای محیط با کاشت درختان مناسب، بهبود سلامت خانواده با تغذیه سالم و تازه و تحرک فیزیکی بیشتر، استفادۀ مسئولانه از منابع مشترک، طراحی و ایجاد فضای سبزِ مولد برای محیطی با نشاط تر و امن تر و هوایی پاکیزه تر. ی تست تینتسن تسنت سنتی نستی ن ستینتسین سنی نس ینس نی سن ینسسنت ن

فرهنگسراهای موجود در سطح کلان شهری مثل تهران می توانند نقشی محوری در  میزبانی این کارگاه و تشویق مشارکت مردمی لازم برای بازآفرینی بوستان های شهری داشته باشد. با ظهور این درجه از مشارکت مردمی شعار شهر ما، خانه ما تحقق می یابد. تبتبت سنت ی بینت تینت نت نت تینتنت نت نتصنت صنثت صثنت ص دبیئیوتیدنصدندثن دیدتتثدصندند ندنصد ند ند ند صند صثند صندث

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ