اتاق مطالعه

کتابخانه ای به فراخی اندیشه

بهترین نمایش با مرورگر مایکروسافت اج یا اینترنت اکسپلورر و فونت مناسب

به نام خدا

یادگیری بدون محدودیت

بهره مندی از خدماتی چون اتاق مطالعه مکملی ضروری برای اندیشمندان امروز است. سالانه تعداد کثیری از کتب و مقالات به قلم نویسندگان ایرانی و خارجی در کشور منتشر می شود، اما این تعداد در مقایسه با آمار جهانیِ نشر بسیار ناچیز است. ناآگاهی از تنوع و غنایِ نواندیشی و پویایی در پژوهش در سراسر جهان، در کشورهای غربی و شرقی، باعث شده است که برای تعداد کثیری از نخبگان، سیاستگذاران و بخش قابل توجهی از افکار عمومی در کشور ما، دامنۀ علم و فناوری و پیشرفت های آن فقط به رشته هایی محدود شود که هم اکنون در دانشگاه ها آموزش داده می شود. و مادامی که این تنوع عظیم دانش و فناوریِ رو به فزونی، سال بعد از سال، مغفول بماند، اثرگذاریِ توهمِ شکاف اطلاعاتی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای ضعیف نافذتر و در نتیجه تمرکز ناموجه بر نظام محدودشده و محدودکنندۀ آموزش و پژوهش دانشگاهی با شدتِ بیشتری تبلیغ و تحکیم می گردد. پیامد این کاهش تصاعدی در آگاهی اینکه، نخبگان، سیاستگذاران و دیگر دانش آموختگان دانشگاهی خود را از مطالعه مستمر و انجام پژوهش مستقل بی نیاز می پندارند و پیامدهای ویرانگرِ علوم و فناوری هایِ عموماً تاریخ-گذشتۀ دانشگاهی را صرفاً از عوارض اجتناب ناپذیر پیشرفت و توسعه برمی شمارند که صرفاً می باید با آنها ساخت و برای پیشگیری یا رفع آنها اقدامی نکرد. رخداد پاندمی های دروغین در دو دهۀ اخیر (آنفولانزای خوکی، 2009 و کرونا، 2022-2020) نشان داده است که ناآگاهی از علم روز نه فقط خطری از نوع غفلت در رشد علمی و فرهنگی، بلکه تهدیدی عظیم برای سلامت جامعه و استقلال کشورها است. بیشتر بخوانید 

 

 

آسیب شناسی شکاف اطلاعاتی در جوامع

خدمتی از سایت اطلاع رسانی: ا

در خدمت اصلاح الگوی مصرف

پست الکترونیکی:ا

esfandiarabbassi at gmail.com

تلفن:ا

086 4325 5251