اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مهمترین چیزی که اینروزها مردم به آن نیازمندند امید است. هدف من این است که با یافتنِ راه هایی برای چیره شدن بر مصایب  زندگی، منبع امیدی برای اطرافیانم باشم. امید لازم است تا بتوانیم چشم به روی فرصت های موجود باز کنیم. همین فرصت هاست که زندگی فرزندانمان و فرزندان آنها را خواهد ساخت. بتبیت سنتسنیتسنتسن یتنسیتس بتستسنیت نسیت نست ینست نت س                   هنری رِد کلاد نتت نستنست نست ینتس ینت سنیت سنیت نس یت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

نمونه ای از محلی سازیِ تولید انرژی تنست ی

بازگشت به محلی سازی تولید انرژی

تولید انرژیِ محلی: راهکاری مؤثر برای اشتغالزایی و خودکفایی در روستاها

در آمریکا برای اسکان بومیانِ آن کشور قلمروهای ویژه ای اختصاص یافته است. این قلمرو ها که رِزِروِیشِن نامیده می شود فقیرنشین ترینِ جوامع دنیا را در خود جای داده که غالبا دچار مسایل حادّ اقتصادی و اجتماعی مثل بیکاری جوانان و اعتیاد به مشروبات الکلی اند. هنری رِد کلاد یکی از بومیان مبتکر ساکن در یکی از این قلمرو هاست که با اشاعه فناوری انرژی خورشیدی و بادی در بین جوانان نه تنها از هزینه انرژی در روستای خود کاسته بلکه به یک کارآفرین و امید آفرینِ موفق در منطقه بدل شده است. مقاله زیر گزارشی است که خانم تالی نومن پس از بازدید محلی از دستاوردهای آقای رد کلاد و کارآموزانش تهیه کرده است. ت نتسن سینت سنیت نسیت نست ینس ینست ین ستینت سنی نست نستی ت ست نست نستی

هنری رد کلاد: سرخپوست و مجاهد خورشیدی

هنری رد کلاد در رزرویشن پاین ریج در ایالت داکوتای جنوبی زندگی می کند. خیابانی که در آن ساکن و به کار مشغول است را با لقبی که بر وی نهاده اند می شناسند: خیابان مجاهدِ خورشیدی. بازدیدکنندگان در این مکان با تشکیلاتی آشنا می شوند که مرکز انرژیِ تجدید پذیر رِد کلاد نام گرفته است. مجموعه ای از سازه های مختلف در این مرکز دیده می شود: ساختمانی ویژۀ آموزش تولید محلی انرژی به کارآموزان و بنایی دیگر برای ساختن بخاری های خورشیدی و تبدیل کاغذ باطله به ماده ای برای عایق کاری دیوار خانه ها. و در محوطه بیرونی این سازه ها باغچه ای برای پرورش انواع سبزیجات با استفاده از روش های غیر شیمیایی دیده می شود. در سوی دیگر این مرکز، پی ریزی برای ساختمان جدیدی آغاز شده که قرار است بزودی خوابگاهی بیست نفره برای کارآموزان شود. تیتسن نسیت نستی نست ینست ینست ینت سینت سنیت سنیت سنیت سنیت نست ینست نتی نستی نست

این مکان متعلق به یک سازمان غیر انتفاعی نیست. هنری رد کلاد این مرکز را به عنوان مکانی برای تحقیق و توسعه و استقرارِ شرکتی خصوصی به نام شرکت خورشیدی لاکوتا به وجود آورده است. مالکیت و مدیریت این شرکت که هدف بنیادین خود را تامین انرژی برای کم برخوردارترین روستاهای آمریکا قرار داده، تماما در دست بومیان آمریکایی قرار دارد.   سنی ت س مینت سمنی تسمنیت بسمن تبسمینت بسمن بتسمبن تسمبن تسبنم

هنری رد کلاد از بازماندگان قبیله ای به نام اوگدالا، از قبیله ای بزرگتر به نام لاکوتا است. وی 52 سال سن دارد. زندگی پرفراز و نشیبِ او، هنری را از تجارب بسیاری گذرانده و توجه ویژۀ وی به ضرورت تولید محلی انرژی برخاسته از این تجارب است. او در دهه 1970 به منظور پیوستن به نهضت حقوق مدنی که برای مبارزه با تبعیض نژادی، فقر و بی عدالتی در شهرهای بزرگ کشور پا گرفته بود رزرویشن را ترک کرد و برای امرار معاش در حوزه ساخت و ساز مشغول به کار شد. نتبتنست ینتسی نت سینت سنیت نیت نست ینتس ینت ستست ینس تین تسین

در بازگشت به رزرویشن، هنری دوباره با مسایلی چون فقر، بیکاری و کمبود مسکن روبرو گشت و با آموزش هایی که با همکاری و حمایتِ سازمانی غیر انتفاعی به نام درخت، آب و مردم دریافت کرد آغاز به ساخت و سازِ سبز در رزرویشن نمود. فکر تاسیس مکانی برای ساختن بخاری های خورشیدی به دست سرخپوستانِ جوانِ جویای کار زمانی به ذهن او خطور کرد که وی خود هنوز از نداشتن مسکن رنج می برد و شب ها را در اتومبیل خود به صبح می رسانید. او عمیقا باور داشت که با کسب درآمد و فراهم کردن حمایت مالی برای خانواده های بومی در محل، جوانان سرخپوست انگیزه کمتری برای مهاجرت و ترک رزرویشن می داشتند. پس از تاسیس شرکت خورشیدی لاکوتا، او تعاونیِ دامداری ای نیز برای پرورش بوفالو به منظور ایجاد فرصت های شغلی بیشتر به وجود آورد. تبنت ست سنیت سنتی نستی نستی نستی نست ینست ینت سینت سنیت نسی تنست

هدف آقای رد کلاد از آغاز این فعالیت های اقتصادی میلیونر شدن نبوده است. او می گوید که هدف وی ایفای همان نقشی است که اجداد او در جامعه بومیِ آمریکا همواره به آن سخت معتقد بوده اند. آقای رد کلاد خود یک پدر بزرگ است. نوه 16 ساله او نسل هفتم از فرزندانِ یکی از رهبران مشهور قبیله اوگدالا به نام ماخپیا لوتا، یا رییس رِد کلاد، محسوب می شود. این همان شخصیتی است که در سال 1898 پیمان فورت لارامی را با دولت مرکزی آمریکا امضا کرد که به موجب آن نزدیک به 30 میلیون هکتار از شکارگاه های بوفالو وحشی در اختیار قوم سو قرار گرفت. البته بعدها این قلمروِ وسیع به دست کنگره آمریکا به تکه های کوچک ترِ رزرویشن تقسیم شد و چیز زیادی از آن باقی نماند.  بتس نت سن ت سنیت نست ینت سنیت سنت ینست ینتس ینت سنیت سنت ینست ینس

آقای رِد کلاد می گوید که اجداد او همزمان با پیمانی که با دولت آمریکا بستند با خالق خود نیز تجدید میثاق کردند. آنها می دانستند که اگر عاقبت اندیشی و آینده نگری را مد نظر قرار ندهند بازماندگان آنها دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد.  پیش گویی های بزرگان و پیشینیان قوم پیش از ایشان همواره نسبت به بی اعتنایی به آسایش نسل های بعد هشدار داده بود. هنری معتقد است که این میراث اعتقادی و آنچه پدر بزرگ او در کودکی مکررا به او می گفت، تاثیر عظیمی بر اهداف و فعالیت های فعلی او داشته است. پدر بزرگ آقای رد کلاد که نقش پدر را نیز برای او ایفا می کرد بارها و بارها به او گفته بود که: تو می توانی به تحصیلاتت ادامه بدهی و زندگی راحتی برای خود دست و پا کنی، اما اگر می خواهی واقعا سعادتمند شوی، باید برای دیگران هم کار و فرصت های کسب و درآمد ایجاد کنی. بتسن تنست نست ینتس ینت سنیت نستی نست ببتتنست نست ینت سنیت نسیت نسیت نست ینست تا کنون مرکزِ رد کلاد 84 نفر دانش آموخته داشته که غالب آنها در محل، صاحب شغل و درآمد شده اند. با توجه به نرخ بسیار بالای بیکاری در رزرویشن های سرخپوستان در سراسر آمریکا، این دستاورد بسیار درخشانی است. بتست سنتن سیت نستی نت سینت سینت نستی نتس ینت سینت نس تنست ی

شرکت خورشیدی لاکوتا تا کنون 1200 سیستمِ گرمایشی خورشیدی ساخته و نصب کرده است. در دشت های پهناورِ شمالی داکوتای جنوبی، مردم زمستان های بسیار سختی را تجربه می کنند. برخی از خانوارها برای تامین انرژی خود مجبور به پرداخت قبض های بسیار سنگینی هستند که مبالغ آن گاه به 1000 دلار هم می رسد. نصب سیستم های گرمایشی خورشیدی، این خانوارها را قادر کرده که تا 30 درصد در مبالغ پرداختیِ خود برای انرژی صرفه جویی کنند. این سیستم های گرمایشی از ابداعات خود آقای رد کلاد است. دو سال طول کشید تا وی یک مدل قدیمی از این سیستم ها را با استفاده از تجهیزات جدید روزآمد کند. سیستم های کنونی با قیمت 2500 دلار در اختیار خریداران قرار می گیرد. با توجه به صرفه جویی 30 درصدی، در طی چند ماه این سیستم ها قادرند هزینه خود را بپردازد. بتست سنیت نست ینت سینت سینت سنیت نستی نست ینتس ینت سینسنی ت 

اخیرا برای گسترش کارِ شرکت و پوشش دادن به جمعیت بیشتری از روستاهای سرخپوست نشین آمریکا، آقای رد کلاد کوشیده است که مشارکت 24 گروه از قبایل دشت های شمال را نیز به محصولات و برنامه های آموزشی خود جلب کند. رهبران این قبایل سالانه میلیون ها دلار یارانۀ دولتی برای کمک به ساکنین رزرویشن های خود دریافت می کنند. با استفاده از این یارانه هاست که خانواده های کم درآمد قادرند از عهده پرداخت هزینه بالای انرژی برآیند. با کمک آقای رد کلاد این قبایل می توانند با هزینه کردِ بخشی از این یارانه ها، تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی، ساکنین علاقمند به آموزش در انرژی های جایگزین را به مرکز انرژی تجدیدپذیر رد کلاد گسیل دارند تا خود را از آموزش ها و فناوری های مناسب این مرکز بهره مند کنند.   بتسنت سنتی نستی نست ینت سینت سینت سنیت نسیت نست ینست ین تسنی 

آقای رد کلاد همچنین پروژه های بزرگی چون نصب توربین های بادی و واحدهای خورشیدی بر بام مراکز بهداشت و کلینیک در دو رزرویشن (پاین ریج و رُزباد) را بر عهده گرفته است. هدف وی از انجام اینگونه پروژه های چشمگیر اطلاع رسانی به افکار عمومی و مسئولین از طریق انجام کارهای عملی و موفق است تا از این طریق بتواند مؤثر بودن روش های سبزِ تجهیز ساختمان ها و تولید محلی انرژی را نشان دهد. تبتسن سنت نسیت نستینت سینتسینت سنیت نسیت نست ینست ینست ینست ینت س

هنری رد کلاد می گوید: ما تازه به حکمت و پایداریِ اعتقادات و روش های کهن فرهنگمان چشم باز کرده ایم. رقص های دسته جمعی ما موسوم به رقص خورشید گواهی روشن بر محور بودن خورشید در فرهنگ ما از ازمنه دور است. ما مصممیم که به منظور تامین انرژیِ نسل هفتم بومیانِ این سرزمین، از خورشید و فناوری های مناسبِ قرن 21، بدون آسیب زدن به محیط زیست، با پایمردی و مجاهدت بهره برداری کنیم.  تیتنس نست نتس ینت سنیت نست ینت سین تسینت سنیت نسیت نس یتنست ینست

منبع

Talli Nauman. Henry Red Cloud: Solar Warrior for Native America. (accessed 8 April 2013) 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ