اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای مدرسین           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چگونه سیستم استانداردِ آموزش در کشورها، توسط نظام سلطه، وسیله ای برای محدود کردنِ توان فکری نسل جوان و کنترل ذهنی و رفتاری بزرگسالان قرار گرفته است. بخوانید که چرا مسئلۀ بیکاریِ گسترده در جهان ریشه در این نظامِ استعماری دارد. همچنین در این گزارش توصیف شده است که چگونه مردم در دیگر کشورها با ایجاد سیستم های مردمی و مکمل، در مقام مقاومت برآمده اند. بسیب سب سب سبسب سبسیبس سبیبس سی

 دانش بومی در خدمت آموزش:ا

خانه باغیِ سرامیکی با فناوری ابرخشت

اولیاء، مربیان و اساتید: ساخت و ساز با فرم هایِ کهنِ معماریِ اصیل ایرانی، مثل قوس، تاق و گنبد، از ویژگی های مسلمِ معماری آیندۀ بشر است. این واقعیت را می توان از سازه هایی که برای ایستگاه های فضایی ماه و مریخ طراحی شده است فهمید. ساختِ ماکتِ خانه باغیِ سرامیکی خلوت ناز، آموزشِ عَملیِ مهندسیِ فرم هایِ کهنِ ایرانی را به نسل آینده، به نحوی سرگرم کننده و جذاب، امکانپذیر می سازد. جهت دریافتِ پلانِ این سازۀ تمام ایرانی که مشخصا برای ساختِ ماکت آن تهیه شده است با ما تماس بگیرید. پلانِ ماکت، همراه با راهنمایِ تصویریِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری، اجرای این فعالیتِ آموزنده را، در خانه، مدرسه و دانشگاه، آسان  می سازد. بیستنسی ستسبت سنبتسنتسب نتب نشتبمسبت شمبنت سمتنب سمنتی سمنتی سمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

مواد کمک آموزشی برای آموزگاران، دبیران و اساتید

بزودی در این صفحه، مواد کمک آموزشی برای آشنا کردن فراگیران در مقاطع مختلف تحصیلی، با ضرورت اصلاح کمّی و کیفیِ الگوی مصرف. بیبسیبس تبتسبسبسیسبسیت سنیتسنیقثقصثت سنیتبیسبی نسیت نسیت نسیت نست ینست نیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008