اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای مدرسین           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد کمک آموزشی برای آموزگاران، دبیران و اساتید

بزودی در این صفحه، مواد کمک آموزشی برای آشنا کردن فراگیران در مقاطع مختلف تحصیلی با ضرورت توجه به اصلاح کمّی و کیفیِ الگوی مصرف را بیابید. بیبسیبس تبتسیت سنیتسنیت سنیت نسیت نسیت نسیت نست ینست نیت

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008