اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای مدرسین           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چگونه سیستم استانداردِ آموزش در کشورها، توسط نظام سلطه، وسیله ای برای محدود کردنِ توان فکری نسل جوان و کنترل ذهنی و رفتاری بزرگسالان قرار گرفته است. بخوانید که چرا مسئلۀ بیکاریِ گسترده در جهان ریشه در این نظامِ استعماری دارد. همچنین در این گزارش توصیف شده است که چگونه مردم در دیگر کشورها با ایجاد سیستم های مردمی و مکمل، در مقام مقاومت برآمده اند. بسیب سب سب سبسب سبسیبس سبیبس سی

 بسنتسنت ستب سنت سنت سب سنس تبسنت

 

 

 

 

 

مواد کمک آموزشی برای آموزگاران، دبیران و اساتید

بزودی در این صفحه، مواد کمک آموزشی برای آشنا کردن فراگیران در مقاطع مختلف تحصیلی با ضرورت توجه به اصلاح کمّی و کیفیِ الگوی مصرف را بیابید. بیبسیبس تبتسیت سنیتسنیت سنیتبیسبی نسیت نسیت نسیت نست ینست نیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008