اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مشارکتی ب    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااااااامعرفی روستا

اااااااااهداف طرح

اااااااانتایج کار

ااااااااصاحبنظران چه می گویند

خدمات پژوهش مشارکتی

آموزش پژوهش مشارکتی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحبنظران در مورد دستاوردهای پژوهش مشارکتی چه می گویند؟

 تعامل با مردم برای جلب مشارکت فکری و همکاری آنان در حل مسایل توسعه و اجرای طرح های ملی از اصول پژوهش مشارکتی است. از آنجاییکه عامل کلیدی پیشرفتِ هر جامعه ای مردم آن کشور اند و دستیابی به اهداف اقتصادی با رویکرد جهادی از وجوه مشخصه انقلاب اسلامی است، پژوهشگران مشارکتیِ طرح خورهه با تاکید بر تعامل با مردم توانستند به موفقیت های چشمگیری در توسعه محلی دست یابند. اهالی روستا و صاحبنظرانی که از خورهه و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی این دهستان بازدید کردند، دستاوردهای پژوهش مشارکتی انجام شده در این روستا توسط اهالی، پژوهشگران محلی و دست اندرکاران سازمانی را بدینصورت توصیف کردند. ایتیتنتت نت نت نسسنت یس نت نت تن نت نتن تتتنت ن م

اهالی روستا

وزیر جهاد سازندگی

معاون ترویج و مشارکت مردمی

کارشناس ارشد فائو

رییس اداره ترویج یکی از استان ها

نماینده سازمان بهره وری آسیایی

استاد توسعه کشاورزی از کشور ژاپن

بازدیدکنندگان متفرقه

 

ا - نظر اهالی محترم روستای خورهه به قلم سرکار خانم فاطمه موسوی

از آنجاییکه تاسیس خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی در فرآیند انجام تحقیقات مشارکتی توسعه روستای خورهه با مشارکت مالی و معنوی گسترده اهالی این دهستان امکانپذیر شد، این مؤسسه مردمی / دولتی در اذهان اهالی از جایگاه عاطفی ویژه ای بهره مند است. نوشته خانم موسوی، از جوانان و فعالان توسعه محلی خورهه، انعکاس این جایگاه است. این نوشته در نخستین شماره گاهنامه دانش بومی و توسعه به چاپ رسید: اتنتنتینبتت سنتینتسنیتسنیتسنیت ت  نست ی نت  سین ت نت سیتنت نت نتن

 __________________

برایت بگویم که در روستایی زندگی می کنم به وسعت عشق، یارانش صمیمی، جویبارش روان و آسمانش آبی... همه مردم مشغول کار خود بودند. هر کس آنچه از دانش به کلاس یا تجربه آموخته بود تنها خود بهره برداری می کرد و بسیاری از کارهای سنتی به علت ارج ننهادن یا بی اهمیت جلوه دادن در حال رکود و خاموشی بود. برای احیای آنچه از یاد برده بودیم و نیز برای دست یافتن به تازه ها، پس از نشست های پیاپی تصمیم گرفته شد تا کانونی تشکیل گردد تا در آن تجربه گذشته در دست نسل جوان در بنای آینده به کار آید. تیت ینتنت ص تص نثت تصث نتص صنتنتنت  یت نتس تی نتس

بدین سان، هرکس که دل مهربانی داشت قدم جلو گذاشت. تمام دست های قلمزن، کشاورز، و دست های دیگر به کار افتادند، چرخچه ها و چٌن ها، کلوم ها و کوزه ها... از زیر ویرانه های ده بیرون کشیده شد تا یادآور شیوه ها و رسوم دیرین باشد. گام بعد تهیه مکان مناسب بود. زودتر از آنچه می پنداشتیم یکی از دَه ها خانۀ خالی روستا انتخاب و خریداری شد. همه چیز، از ابزار کهن تا کتابخانۀ دِه و یک کامپیوتر، با سلیقه ای موزون کنار هم قرار گرفتند. و سپس، نشان آنهمه همکاری بر سردرِ خانه ای که سال ها متروک مانده بود بالا رفت و اینچنین خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دهستان خورهه زاده شد. تتنیتیتنت نست نستی نتیسنت سینت نست ن ی نتی بین

روز 20 اسفندماه سر رسید و ما اسفند بر آتش ریختیم. کوچه ها را آب پاشیدیم و آذین بستیم. گل های مهربانی بر سر میهمانان پرپر کردیم و کبوتر آزادی را پراندیم و قفل از در خانۀ امیدمان گشودیم.  ببستنس یسنت نسی ستنب سنتس نبت سنبت سبنتس نبتس نت سنتب س

دانش بومی، آنچه قبلا کهنه و عقب مانده به نظر می آمد حال گنجی تازه یافته می نماید. چرا که حالا سرحد مقصودمان یافتن و دلخوش بودن به فرهنگ یک شهر یا کشوری دوردست نیست. حال باور کاوش در استعدادهای نهفته را که هرگز طعم رویش را نچشیده است را یافته ایم... شاید که از این رهگذر، روستایی کوچک و زیبا را به اوج بودن و حضور برسانیم. یتستسنت نستی نتسینستی نیست نت یسن ستینت سینت سنیت سسی تیت نتس نتنستنساتین تی نتس تین نیتنس سنت ینتسنتی

بالا

ا - وزیر محترم جهاد سازندگی 

روز 4 اردیبهشت ماه 1379، آقای مهندس سعیدی کیا و جمعی از معاونان از خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی و روستای خورهه بازدید کردند. در پایان این دیدار، میهمانان به رسم یادگاری دفترچه یادبود ایستگاه را امضا کردند. متن پیام آقای وزیر به این شرح است: تنیتن نتنت نت نت نت نت نت نتن تنستی نت نستی نتسی نستی نسنتیت ینتینت یتسنت ینتسینت ا

اسلام به مردم عزیز خورهه، سلام به طراحان طرح خورهه، سلام بر مجریان طرح خورهه، که در این طرح، برکت مردم سالاری به نمایش گذاشته شده است. باور مردم، کار با مردم، کار با مفاهمه و تبادل دانش با مردم. امید است که این حرکت که در روش امام (ره) وجود داشت و در سیاست های مقام معظم رهبری جاری و در سیاست های رییس جمهور محترم متبلور است تداوم یابد و در همه حرکت های بعدی ما، بعد از توکل به خداوند متعال، مردم محور کار قرار گیرند. محمد سعیدی کیا تینیتنتسن سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنی تسنی تسن یتسنیت سنیت سنی ت نتین س نتی س ینتس ینتسی

بالا

ا - معاون محترم ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی

آقای دکتر محمد حسین عمادی، از حامیان برجسته خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی، در بازدید وزیر و سایر معاونان وزارت جهاد سازندگی از خورهه در مورد نقش الگوسازِ این تلاش مردمی - دولتی توضیحاتی ارائه کرد. آقای دکتر عمادی که در مراسم افتتاحیه ایستگاه تحقیقاتی خورهه نیز حضور  داشت در دفتر یادبود ایستگاه نوشت:انتی تنتتیتنت سنت نت نت نست ی نتنت نتصتنتنتن نت نتن ن تنث ص نتص ثنت صنثت

اامیدوارم که این حرکت که با همت اهالی گرامی خورهه و همه خورهه ای های ایران و کلیه کارگزاران دولتی منطقه شروع شده بتواند نقطه ختمی بر تجارب ناموفق مدیریت های یکسویه و آمرانه در مدیریت روستاها باشد و از سوی دیگر نقطه شروعی برای رابطه ای دوسویه، انسانی و تعاملی بین مردم و دولت اسلامی برای ایرانی آباد و آزاد... در پایان مجددا از اهالی عزیز خورهه، برادرمان آقای اسفندیار عباسی که تسهیلگر اصلی این حرکت بودند و همه خیراندیشان و مسئولین مربوطه در شهرستان و استان که به شروع به کار این خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی کمک کرده اند سپاسگزارم. محمد حسین عمادی، 20 اسفند ماه 1377تینتسنت سینت سنیت سنیت سنیت نسیت نس یسن یتیتنتست سنتنستی نسیت نستی نست

بالا

ا - کارشناس ارشد فائو، سازمان ملل متحد

آقای دکتر کلیم قمر، ضمن سفری به نمایندگی از طرف سازمان خواربار جهانی (فائو) برای ارزیابیِ کارآییِ نظام ترویج کشاورزی در ایران، در تاریخ 11 خرداد 1380 از روستای خورهه و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی نیز دیدن کرد. او در پیام خود در دفتر یادبود ایستگاه نوشت: تتتینتنت نت نت نت نت نت نتس نیت سنیت سنیت سنیت سنتی نسیت نس یت ت تنیتیت نتنتی نتا

امردم خورهه با استفاده از کمترین منابع و امکانات، موفقیت های چشمگیری به دست آورده اند. تلاش ها و دستاوردهای حاصله، حاوی درس ها و تجارب خوبی در زمینه ترویج مشارکتی است. امیدوارم که ادارات ترویج در شهرستان ها از این تجارب ارزشمند بهره برداری کنند. کلیم قمر تینتیتنتسن سنتی سنتی نستینستی نستی نست ینست ین ستن نت نتنت نت نت نت نت ا

بالا

ا - رییس محترم اداره ترویج استان خراسان

آقای مهندس خراشادیزاده، در صدر هیئتی از جهاد سازندگی استان خراسان در تاریخ 28 آبانماه 1378 از روستای خورهه و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دیدن کرد. متن پیام آقای خراشادیزاده در دفتر یادبود ایستگاه: تیتین بتیت سنتنستی نستی نستینسیت سنت ینستی نسیت نسی تت نتی نتی نتنت

اتجربه گرانقدر حاصل از حرکت در مسیر توسعه اجتماعی در دهستان خورهه بسیار جالب بود و به عنوان یکی از روزهای پرثمر زندگی در ذهنم جای گرفت. مشارکت مردم از طریق بکارگیری قدرت اجتماعی رهبرانِ با نفوذ محلی در راستای نیازهای واقعی مردم از جمله عناصر مهم در موفقیت و جهت دار شدن این حرکت بوده است. خراشادیزاده ت تینتتیتنست نتسنیتسینتس نتس نیت سسنتسنیت سنت سنتتنت نتنیت تنی نتسنیت نت

بالا

ا - مسئول بخش توسعه همه جانبه محلی سازمان بهره وری آسیایی

سازمان بهره وری آسیایی (اِی پی او) از سازمان های بین المللی واقع در توکیو، ژاپن است که همواره در جستجوی الگوی های موفق برای افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی در کشورهای آسیایی است. بخش توسعه همه جانبه محلی این سازمان تلاش تحقیقاتی خود را متوجه مستند سازی روش های ابداعی در کشورهای آسیایی برای جلب مشارکت مردمی در اصلاح الگوی مصرف و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی کرده است. آقای آکیرا موناکاتا، مسئول این بخش، در تاریخ 29 مهرماه 1379 از روستای خورهه و ایستگاه تحقیقاتی آن دیدن کرد. او در این بازدیدِ اکتشافی در مورد چگونگی کارآفرینی و اشتغالزایی محلی بر اساس امکانات و دانش بومی، شیوه های تشکل سازی و حل مسایل به دست مردم پرسش کرد. تی ننتبتنیتنست نستی نستی نستینست نستنیتس نتسن یتنتن نتص نتن ثت نتصث

اابا تشکر از پذیرایی گرم شما در خانه و روستای شما. فعالیت های سازنده خورهه بسیار آموزنده است. برای شما آرزوی موفقیت در تمامی جوانب توسعه محلی را دارم.  آکیرا موناکاتا از توکیو تنتیتنست سنت نت نت نت نت نت نت ن نت سنتیس یت سینت نسیت نت نت نت تیتتتینت ستتستسی نتسینتسنینتس تسنی نسیت سنیت نستی نستی نت ست نستی نتسی نتس ین نست نت نت نتیت سنتسنی سنتی بالا

ا - استاد توسعه کشاورزی از دانشگاه اوکایاما (ژاپن)ا

دکتر ساتوشی هوشینو در تاریخ 11 تیرماه سال 1380 از روستای خورهه و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی آن بازدید کرد. او در نامه ای که پس از بازگشت به ژاپن ارسال کرد نوشت: سفر به ایران مرا عمیقا تحت تاثیر قرار داد. سفر به خورهه نیز برایم بسیار جالب بود. می خواهم در مورد فرآیند تسهیلگری و کار با اهالی محل بیشتر بدانم. من و آقای موناکاتا، مسئولِ فعالیت های سازمان بهره وری آسیایی در زمینه توسعه همه جانبه محلی، قصد داریم توسعه محلی خورهه را به عنوان یکی از نمونه های موفق در کار توسعه با مردم در محافل برنامه ریزی و توسعه روستایی ژاپن مطرح کنیم. ضمنا از میهمان نوازی شما و اهالی خورهه بسیار سپاسگزاری می کنم. ساتوشی هوشینو ش ین وتیبتتنت تنت نتن ستی نست نستی نسیت نستی نست ینستین ست یتس نتینت سنتسنی ن

بالا

ا - نمونه هایی از پیام های گردشگران و بازدیدکنندگان متفرقه ا

ا در جستجویِ اطلاعاتی درباره کوه های اطراف خورهه، که از لحاظ آموزش فنی و توسعه ورزش کوهنوردی با اهمیت اند به اتفاق دوستان و کوهیاران، عباس حسینی، مهدی سلطانی و هادی سلطانی، از تهران به خورهه آمدیم. آنچه در اینجا دیدیم همه ما را شگفت زده کرد. دیدیم که چگونه انسان هایی خدمتگذار، بدون هرگونه تظاهر و ادعا، دست به دست هم داده اند و در راه سازندگی واقعی و توسعه پایدار، کمر همت بسته اند. با دیدن این تحولات در این روستا، خود و ورزشمان را فراموش کردیم. زیاده نمی گوییم که کوهنوردان واقعی و کوهنوردی راستین همین هاست که انسان در راه آرمان و هدفی بزرگ، کوشا باشد. این افتخاری است که با صعود هیچ قله بلندی نیز، قابل قیاس نیست. بهمن شهوندی، 16 اسفند ماه 1379 تتتتت تنت نت نت ن تینتنست نستینستی نست ینس تینست ین سین تتتنتیتنتس نسنیس نتنسیت

ا واقعا که همت مردم شریف خورهه ستودنی است. به امید خدا پایه ای باشد برای آینده و آشتی علم نیاکان و علم جدید. خدیجه رضوی، 11 خرداد ماه 1380  تین   تیتسنتسن تنسیت نستینسیبتسنتنسیت نیست نستی نست ینست یتس ین ت نستی

بالا

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ