اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی خارجی در ایران
 

مقدمه

خدمات پژوهش جامع

گنجینه کتاب

مجموعه مقالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات پژوهش جامع

 خدمات  زیر به صورت انحصاری از طریق این سایت و با سه هدف ارائه می گردد. 1) کاوش و تحویلِ مدرک (به زبان اصلی و یا ترجمه)، به منظور پشتیبانی از فعالیت هایِ تحقیقاتیِ پژوهشگران و مراکز پژوهشی کشور، 2) تهیه گزارش کامل (به زبان فارسی)، به منظور تسهیلِ مطالعاتِ علمیِ پشتیبان، جهت نشر چاپی و رسانه ای، و ارائه در همایش های علمی 3) پژوهش جامع متون و ترجمه و تحویل انتشاراتِ عاری از جعلیات علمی برای غنی سازیِ نشریات عمومی و تخصصی و رسانه ای کشور. تین تستتتت  نت سی سینستی نستی نستی سنتی نستی نستی نست ینست ینست   

ا کاوش الکترونیکی و تحویل فوریِ مدارک یافت شده (ویژه پژوهشگران و مراکز پژوهشی)ا

برای ارائه این خدمت، کاوش های الکترونیکیِ گسترده در کلیه پایگاه های اطلاعاتیِ تخصصیِ مرتبط در منابع اطلاعاتی رسمی، منابع اطلاع رسانی مکمل و منابع اطلاعاتی دانش تجربی و بومی انجام می گیرد و سپس کلیه مدارکِ یافت شده به زبان اصلی از طریق پست الکترونیکی برای متقاضی ارسال می شود. ردرتنتنی سنت نسیت نستی نستی نسی تنس ینس ینس ینست یسن تید نیدند سدی دس یند ندسید

ا کاوش الکترونیکی و گزارش نویسی (ویژه سیاستگذاران، جراید و  رسانه ها، و برگزارکنندگان همایش های علمی)ا

پس از انجام پژوهش جامع در منابع یاد شده در بالا، کلیه مدارک بررسی و گزارشی به زبان فارسی تهیه می شود. جهت تسهیل و تسریعِ کارِ کاربران، بخش هایِ کلیدیِ متونِ خارجی به فارسی ترجمه و در متن گزارش گنجانده می شود. این گزارش پس از تکمیل، همراه با مطالبِ یافت شده به زبان اصلی از طریق پست الکترونیکی به متقاضی ارسال خواهد شد. وبیبتید ندنصدندث ندصث صند ندثند صندنصد ثصندصث شد بشدشمب شمبدش

ا کاوش الکترونیکی و ترجمه متون (ویژه ناشران، جراید و رسانه ها)ا

محدودیتِ دسترسیِ ناشرانِ دانشگاهی و عمومی کشور به منابع اطلاعاتی رسمی دنیا و تاخیر در امر ترجمه و چاپِ اطلاعاتِ علمی در ایران موجب شده که دانشگاهیان و کارشناسان کشور در حوزه های مختلف علمی از تنوعِ اطلاعاتیِ موجود در خارج از کشور کمتر و دیرتر بهره مند شوند. با استفاده از خدمات پژوهشی این سایت ناشران می توانند به مجموعه بسیار وسیع تر و متنوع تری از یافته های علمی دست یابند و با سرعت و کیفیت بالا ترجمه فارسی متون یافت شده را از ما مطالبه کنند. نمونه هایی از یافته های علمی دنیا که از سوی ناشران  ایرانی مغفول مانده در صفحه خواندنی های بخش های مختلف این سایت، از جمله گنجینه کتاب و مجموعه مقالات، یافت می شود. کاربران از ما در مورد آخرین یافته های علمی در حوزه های علمی مختلف یا درباره مسایل گوناگون توسعه پرسش می کنند. در پاسخ لیستی از عناوین یافت شده (همراه با چکیده فارسی هر یک) از طریق پست الکترونیکی دریافت می کنند. کاربران از میان عناوین ارسالی، متون دلخواه خود را برای ترجمه به فارسی بر می گزینند. کاربران اطمینان خاطر کامل دارند که مطالبی که از این سایت دریافت می کنند عاری از جعلیات علمی است. تینتسنت سنت نتسینت سنیت سی تیتسنت سنتنسیت نسیت نسیت نسیت نسیت نسی

برای اطلاع بیشتر در مورد خدمات پشتیبانی نشر و سفارش خدمات پژوهشی و ترجمه با ما تماس بگیرید. تنتینت سنتسنتی نستی نست ینست ینست ینست ینست ینتینتسنت سنتسنت نست ن 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ