اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومی دامداری

همانند زراعت، در دامداری نیز، بهترین مبارزه با آفات و امراض، پیشگیری از بروز آنهاست. دامداران و چوپانان قدیمی از بدو تولدِ دام با رعایت نکاتی در نگهداری و تغذیه آنها از بروز بیماری های مختلف در گله های جوان و بالغ پیشگیری می کرده اند. این روش ها را جویا شوید و به دقت جزییات آنچه را که می آموزید یادداشت کنید. از سوی دیگر، نژاد های بومیِ دام در برابر بیماری و آفات مقاومتِ بیشتری دارند. دام های بومی را می توان به راحتی در جایگاه های موجودِ دام نگهداری کرد در صورتی که برای نگهداری از نژادهای اصلاح شده احداث جایگاه های ویژه با تجهیزات گرانقیمت الزامی است.  همچنین، نژادهای اصلاح شده و وارداتیِ دام، به نسبت تولید بیشتر شیر و گوشت، هزینه بیشتری برای تغذیه نیز می طلبند. این هزینه کرد بیشتر ممکن است به کمیتِ بالای تولیداتِ این دام ها بینجامد اما لزوما به معنیِ برتریِ کیفی محصولات آنها نیست. مثلا، شیر گاوهای اصلاح شده در مقایسه با شیر گاوهای بومی، به مراتب رقیق تر و کم چرب تر است. مسلما این نقیصه برای کارآفرینی که طالب شیر پرچرب به منظورِ تولید مشتقات لبنی است نامطلوب و از سودآوری و صرفه اقتصادی دورتر است. پس تلاش برای شناسایی و حفظ و تکثیر نژادهای بومی دام های کوچک و بزرگ و همچنین نسل ماکیان بومی جزیی از پژوهش دانش بومی هر منطقه محسوب می شود. تتینتنست نت ستس نتیت سنتسنیت نستی نسیت سنیت سینت سنیت سنیت نیت سنیتنسیت نست نستی نست ینس

از سوی دیگر، با استفاده از دانش بومی می توان از هزینه های گزاف مرتبط با داروهای دامپزشکی و پیامدهای سوء بهداشتی و زیست محیطی آنها اجتناب کرد. مثلا تا چندی پیش دامداران از ددت (معروف به گرد کنه) به طور گسترده برای رفع کنه گاوی استفاده می کردند در صورتی که استفاده از این ماده شیمیایی به واسطه میزان مسمومیت بالا و پایداری در چرخه طبیعت از چند دهه پیش در کشورهای غربی ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که دانش بومی روش بسیار مؤثر، ارزان و بی خطری برای مبارزه با کنه گاوی داشته که در مقیاس بزرگ و کوچک قابل اجراست.  تنتتنت ت نتن نت  نستنستی سنتی سیت. سنیت سیت سیتا سیت سیت تبتست نت نستن

با دانش بومی دامداری می توان از سموم دفع آفات دامی بی نیاز شد. تصویر استفاده از روغن خوراکی برای دفع غیر شیمیایی کنه گاوی را نشان می دهد. همین روش را می توان با صرفه جویی اقتصادی کلان در گاوداری های بزرگ با روش های مکانیزه به کار گرفت.  نتیتنتس نتس نتس ینتس نیت سنیت سنیت نسیت نسیت ت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ