اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

اااااااکودهای طبیعی

اااااااابذرها و گونه های بومی

ااااااااتنوع کشت 

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومیِ زراعت و باغداری

اولین گام در پژوهش و مستندسازی دانش بومی شناسایی آن است. طبیعی است که وقتی ارزش چیزی را به خوبی ندانیم، توجهی به آن نخواهیم کرد، چه رسد به صرف وقت برای پژوهش و مستند سازی آن. آنچه در نگاه اول شناسایی دانش بومی را مشکل می کند دیدگاه محرومیت است. صنعتِ تبلیغات، در تشویق ما به خریداری کالاهای صنعتی، بسیار موفق بوده است چرا که ما را بیشتر متوجه کالاهایی کرده است که نداشته ایم. تبلیغات به ما چنین القا می کند که از خیلی چیزها محرومیم و باید آنها را با خریداری کالاهای صنعتی به دست آوریم. همان طور که در مقدمه هم اشاره شد، بخشی از مُد رایج در عصر ما، عقب مانده انگاشتنِ دانش و فناوری های بومی است. مثلا در ترویج کشاورزیِ صنعتی، کود شیمیایی و بذرهای اصلاح شده خوب و مترقی و کود حیوانی و بذرهای بومی پست و عقب افتاده منظور شده است. در صورتی که کود حیوانی و بذرهای اصیل در هر اقلیم، از ارکان تولید محصولات سالم در آن محیط است و استفاده از این نهاده های بومی متضمن سلامت کشتزار و حفظ بهداشت جامعه از طریق تغذیه کامل و سالم. در واقع پژوهش مستقل در مقایسه انواع بذر نشان داده است که بازده اقتصادی بذرهای اصلاح شده به مراتب کمتر از بذرهای بومی است. تینتسنت نتسنت سنتیسنت ینست ینست ینست ینست نیست نیت سن سن ینس سینت

لذا بسیار هوشمندانه است اگر کشاورزان بدون هزینه های مرتبط با بذرهای اصلاح شده و نهاده های شیمیایی، محصول سالم و مرغوب تری تولید کنند و به لحاظ کیفیت بالاتر آن محصولات بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. مثال دیگر اینکه، با ترویج ناآگاهانه ابزار و ادوات آبیاری تحت فشارِ بارانی در شبکه ترویج کشاورزیِ کشور، آبیاری غرقابی به اشتباه عقب افتاده و موجب پِرت آب معرفی شده است. در صورتی که آبیاری غرقابی برای مناطق گرم و خشک از مؤثرترین روش های آبیاری است که در مصرف آب زراعی صرفه جویی می کند. در مناطق خشک، عقل سلیم حکم می کند که جهت جلوگیری از تبخیر آب، می باید کوتاهترین فاصله بین آب و خاک به وجود آید. در آبیاریِ بارانی با فرستادن آب به هوا، مقادیر عظیمی آب، قبل از رسیدن به خاک تبخیر می شود و هرگز به خاک نمی رسد. تینت نتسنت تبتنت نتسنت ینست ینتس یننسی سنیتسنیت سنیتسنیت سنیت سنیت سنیت نسی سن یسی

پس به طور خلاصه، دیدگاه محرومیت باعث می شود که ما دارایی های خود را نبینیم و بیهوده برای چیزهایی که برای ما مفید نیست هزینه کنیم. نفی هوشیارانه این دیدگاه، دید ما را به روی دارایی ها و فرصت های  موجود در محیط و فرهنگ خود می گشاید و به دور از تفکر مٌد-مدار، به ما توانمندی هایِ نوآورانه جدیدی بر پایه استفاده از دانش بومی نیاکانمان می بخشد. انتیتسنت نستی نتس ینست ینست نیست نت سیتننت نتنت ن نت ن نت سنت سنیت سنی سنیتسن سن سنی سینت          

راه دیگر شناسایی و پژوهش دانش بومی حفظ دیدگاهی قیاسی و تجربی است. این دیدگاه به ما کمک می کند که برخی از عملکردهایی که مٌد-وار متداول شده است را زیر سؤال ببریم و از این سؤال ها و پاسخ هایی که برای آنها می یابیم چیزهای جدیدی بیاموزیم. مثلا، ما در گذشته بدون استفاده از نهاده های شیمیایی، کشاورزی می کردیم ولی هم اینک بسیاری از کشاورزان، بسته به نوع محصول و شیوه کشت، مجبورند تا 40 بار (!) محصول خود را سمپاشی کنند. امروزه سموم شیمیاییِ گوناگونی در بازار وجود دارد که برای مقابله با آفات مختلف تبلیغ و ترویج می شود. همچنین بخش عمده ای از آموخته های دانشجویان کشاورزی ما در دانشکده های کشاورزی مربوط به آفت شناسی و روش هایِ مبارزۀ شیمیایی با آنهاست. اخیرا، روش های بیولوژیکی هم به شیوه های متداول کنترل آفات اضافه شده است که طبعا مستلزم هزینه کَردِ بیشتر است. اما وقتی پای صحبت کشاورزانِ سالمند و مجرب می نشینیم و با ذهنی باز به حرف های آنها گوش می سپاریم، اولین نکته ای که می آموزیم این است که در قدیم بسیاری از آفاتی که امروزه وجود دارد و موجب هزینه کرد بسیار است اصلا وجود نداشت. با توجه به این تجربه، و قیاس کردنِ تجربه دیروز و امروز می آموزیم که راه هایی برای پیشگیری از بروز آفات وجود دارد که ما را کلا از خریداری و استفاده از سموم بی نیاز می کند. بررسی علمیِ پژوهشگرانِ دانش بومی در ایران و جهان در خصوص کشاورزی و باغداری، سه زمینه مشخص را در موفقیتِ کشاورزانِ بومی در تولید محصولات سالم مهم شناسایی کرده  اند. شما نیز می توانید در پژوهش دانش بومی خود این زمینه ها را  راهنما قرار دهید:ا خاک ورزی با کودهای طبیعی، استفاده از بذرها و گونه های بومی، حفاظت از تنوع کشت. تینت سن تسنیت نسیت سنتی سنیت نسیت نست ینس

 

______________________ت

نت خاک لون کردن و گونی کشی از روش های مؤثر غیر شیمیایی و بسیار کم هزینه کنترل کرم سرخرطومی یونجه است. با مطالعه علمیِ طراحیِ ابزارهای مورد استفاده در این روش ها می توان برای کشت مکانیزه نیز دنباله بندهای مناسب طراحی کرد. تیتسنت نستی نتس ینتسنیت سنیت نسیت نستی نست ینست ین ستنی سنی س

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ