اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - آلودگی اطلاعاتی ا

 

 

 

سیاست های خودرو مدار و آلودگی هوا در کلان شهرها ا

منابع

بازگشت به سیاست های خودرو مدار و آلودگی هوا

 

ستعداد خودرو و تولید آن در تهران بیش از معابر آن است. خبر خودرو، 2 دی 1391 (دسترسی در  5 تیر 1392)1388

سهشدار سازمان بازرسي درباره آلودگي هواي كلان شهرهاي كشور همشهری، 28 آذر 1385. (دسترسی در 7 فروردین 1388)د(

سنفس نکش، می میری! همشهری، 26 دی 1385 (دسترسی در  7 فروردین 1388)1388

 

 ا نقش شرکت های بزرگ خودروسازی و شرکت های نفتی در شکل گیری شهرهای مدرن

- Jonathan Kwitny, The Great Transportation Conspiracy. Harpers Magazine, Feb 1981 (accessed 24 June 2013)

- Jamie Lincoln Kitman. The Secret History of Lead. The Nation. March 20, 2000. (accessed 27 June 2013)

- Paul M. Sweezy. "Cars and Cities: 'Automobilization' and the automobile-industrial complex" Monthly Review 24, no. 11, April 1973 (accessed 25 June 2013)

- Wikipedia. General Motors Streetcar Conspiracy (accessed 25 June 2013).

 

ا مطالعات حمل و نقل شهری (نتیجه گیری: تسهیلات تردد خودرو به مسئله ترافیک و آلودگی هوا می افزاید.)ا

- P.E. Goodwin. Traffic Reduction. Transport Policy 1, no 2, 83-84, 1994.

- Phil Goodwin, et al. Evidence on the Effects of Road Capacity Reduction on Traffic Levels. (accessed 25 June 2013)

- Mark Hansen and Yuanlin Huang. Road Supply and Traffic in Californian Urban Areas. Transportation Research 31, no 3, 1997, pp. 205-218. (accessed 8 May 2013)

- T. Litman. Generated traffic: Implications for transport planning, presentation to World Bank, Victoria Transport Policy Institute, Canada, January, 1998. (accesse 25 June 2013)

- Surface Transportation Policy Project. Why Are the Roads so Congested? A Companion Analysis of the Texas Transportation Institute's Data on Metropolitan Congestion. November 1999. (accessed 3 May 2016)

 

ا تاریخِ تحولات و اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

- Todd Litman. Measuring Transportation Traffic, Mobility and Accessibility
Victoria Transport Policy Institute 2008
(accessed 26 June 2013)

- Richard Moe. Transportation and the Livable City: An Address to the Boston 400. November 1, 1997 (accessed 2 September 2016)

- Peter Newman and Jeff Kenworthy: The Ten Myths of Automobile Dependence World Transport Policy & Practice 6, no 1, 2000, 525 (accessed 25 June 2013)

- Peter Newman and Jeffrey Kenworthy. Urban Design to Reduce Automobile Dependence. Opolis 2, no.1, 2006 (accessed 26 June 2013)

- Charles Siegel. Unplanning: Livable Cities and Political Choices (accessed 25 June 2013)

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ