اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

دوچرخۀ کرایه ای

بازگشت به بهینه سازی مصرف انرژی  

بازگشت به بهینه سازی انرژی در حمل و نقل

بازگشت به فناوری های مناسب در حمل و نقل

 

 

 

ارائه خدمات دوچرخۀ کرایه ای در سطح شهر به شهروندان اجازه می دهد که سفرهای درون شهری خود را با ترکیبی از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه به انجام رسانند. این خدمات همچنین استفاده های موردی از دوچرخه را برای آن دسته از شهروندانی که فعلا برای خریداری و نگهداری دوچرخه آمادگی ندارند امکانپذیر می سازد. وِلیب نام یکی از سیستم های موفق دوچرخه های کرایه ای با 18000 دستگاه دوچرخه، 100000 دوچرخه سوار در روز و 1200 ایستگاه در پاریس است. نمونه های موفق دیگری نیز در چین و دیگر کشورهای جهان به وجود آمده است. برای اطلاع بیشتر درباره این خدمات و جزییات برنامه ریزی جهت تاسیس و مدیریت آنها به این سایت مراجعه نمایید. تبتسن سبتنتس تسنتسنتی سنیتنستی  سنیتنیت نسیت نسیت نس ینتس ین سین سنی نس ی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ