اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااااااااااااااابهینه سازی مصرف

 ااااااااااااااااااااامتنوع سازی منابع

 اااااااااااااااااااااامحلی سازی تولید

 اااااااااااااااااااااافرهنگ آموزی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

میزان اتلاف انرژی در تولید برقِ نیروگاهی

انمای بزرگتر

استعداد عظیمی برای بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید و توزیع برق وجود دارد. امروزه که فناوری ها، روز به روز نو می شوند، ادامه استفاده از فناوریِ نیروگاه های حرارتی با استفاده از سوخت فسیلی و توربین های بخار مترادف با پافشاری بر روشی است که بیش از 5 دهه از عمر آن می گذرد. این فناوری از لحاظ بهره وری بسیار نامطلوب است چون بالغ بر 70 درصد انرژیِ به دست آمده از سوزاندنِ منابع فسیلی در همان ابتدای کار در نیروگاه به صورت انرژی حرارتی هدر می رود...  بیشتر بخوانید  تینت سنت سنیت سنیت نستی نست ینستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی  

نقش ما شهروندان

تولید برق

حمل و نقل

استفاده بهینه از انرژی یعنی انجام کارِ بیشتر و بهتر با مصرف انرژی کمتر. هدفِ بهینه سازی مصرف انرژی جلوگیری از اتلاف آن است. بهینه سازی مصرف انرژی در منزل به آسایش بیشتر ساکنین می انجامد، در کارخانه و دفتر، رضایت بیشتر کارکنان و نتیجتا بهره وری بیشتر نیروی انسانی، و در حمل و نقل، جابجایی مفید مسافر و کالا با هزینه و آلودگیِ محیطیِ کمتری را امکانپذیر می سازد. به طور کلی مصرفِ بهینه از هر منبعی امری هوشمندانه و عقلانی است. به عنوان مثال، دیده شده است که برخی شهروندان بدون اندیشیدن به بهینه سازی مصرفِ آب، برای پاکیزگی و خنک شدن محیط، سطوحِ اطراف خانۀ خود را با مقادیر قابل توجهی آب می شویند. در صورتی که استفاده معقول تر و هوشمندانه تر از همین مقدار آب (یا حتی کمتر) برای خنک کردن محیط این است که یک یا چند درخت کاشته شود تا به جای چند دقیقه هوای خنک، یک عمر سایۀ خنک و فرخبخش نصیب ساکنین خانه و محله شود. یقینا برای دستیابی به اصلاح الگوی مصرف، اطلاع رسانی در مورد مصرف بهینه تمامی منابع به طوری که به فرهنگ آموزی و فرهنگ پذیریِ مؤثر در جامعه بینجامد امری ضروری است. در این بخش از سایت، اطلاعات و مثال هایی در حوزه بهینه سازی مصرف منابع انرژی عرضه شده است. بتنستنس تبنستینتنسیتنسیت نت نستی نسینس نست نتسن سنیتنسی سنتنستنسنس ین سین سن ین سی

مسلما نقش آحاد مردم در بهینه سازی مصرف انرژی در جامعه بسیار کلیدی است. از این رو، در صفحه نقش ما شهروندان مثال ها و الگوهای نوآورانه ای در بهینه سازی مصرف که توسط افراد عادی در دیگر کشورها به وجود آمده را آورده ایم. اما اگر چه بهینه سازی مصرف با همت و به دستِ مصرف کننده دارای نقشی مهم در دستیابی به الگوی برتر در مصرف انرژی در کل جامعه است، این تغییراتِ رفتاری به تنهایی کافی نیست و غالبا با موانعی ساختاری نیز روبرو است. در واقع اصلاحاتِ زیرساختی در نظام تولید و توزیع برق، تجدید نظر کلی در زیرساخت های مرتبط با حمل و نقلِ درون شهری، محور قرار دادن بهینه سازیِ مصرف انرژی در ساخت و استفاده از سازه ها، و همچنین بازنگری در فرآیندهای تولیدی در صنعت و کشاورزی نقشی اساسی و تسهیل کننده در توانانمندسازی افراد، نهادها، سازمان ها، شهرها و روستاها در رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی در جامعه دارد.  تبتستنسنتس نتس نیت سنیت نتسنت سنیتبتنست سنتب سنت بنست بسنتب سنبت سنبت سنبت سنبت سن

مدل های تحقیقاتی و تجارب عینی نشان می دهد که رعایت بهینه سازیِ مصرف انرژی نه تنها از میزان انتشار گازهای آلاینده در جو و هزینه های مرتبط گرانی سوخت های فسیلی و تغییرات آب و هوایی می کاهد بلکه با صرفه جویی های نقدی به سودآوری و رونق بیشترِ واحدهای تولیدی و اقتصادِ خانوار می انجامد. اما در برخی نقاط دنیا، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تلاش برای بهینه سازی مصرف انرژی سوء تعبیر می شود. در این جوامع عموما و به اشتباه، بهینه سازی مصرف انرژی را با کاهش فعالیت های تولیدی، رکود اقتصادی و عقب ماندگی جامعه مترادف می انگارند. در این جوامع، همچنین به غلط، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را بهای پیشرفت اقتصادی می پندارند. این باورهایِ بی اساس و غیر علمی مانعی ذهنی در قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف جامعه، از فرد و خانواده گرفته تا مدیران اجرایی و برنامه ریزان و سیاستگذاران دولتی، به وجود آورده است. نتیجه اینکه، افکار عمومی، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها، بیش از هر چیز متاثر از دغدغۀ عقب افتادنِ بیشتر در رقابت بین المللی می شود و موجب می گردد که بهینه سازی مصرف انرژی به طور جدی در دستور کار جامعه قرار نگیرد. بتنبتستسننتست ستنس نست نس ینستی نست نست نست نس نست ینست ی

یکی از ملموس ترینِ مثال های این وضعیت ابهام آمیز، پافشاری برخی از کشورهای در حال توسعه بر گسترشِ صنایع خودروسازی است. در این کشورها، مسئولین، با هدف توسعه صنعت و ایجاد زمینه های شغلی، بر گسترش صنعت خودروسازیِ مدرن تاکید دارند. از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان در همین کشورها، بدون توجه به پیامدهای زیانبارِ زیست محیطی، راندن خودرو را نشانه ای از مدرن و امروزی بودن تلقی می کنند. این در صورتی است که این دو تصورِ نادرست و نامعقول به مجموعه ای از رفتارهای فردی و سیاستگذاری های کشوری انجامیده که یکی از نتایج بارز آن ظهورِ کلان شهرهای آلوده است. در این زیستگاه های انسانی که فاقد هوا، آب و غذای پاکیزه است و سروصدا و ازدحام و اتلاف وقت در رفت و آمد شهری سرسام آور گردیده، کیفیت برتر زندگی که از انتظارات پیشرفت و ترقی است محقق نشده است. بتتسنت نسیت نسیت نس تینست نست نست ن تسنت نت نت نست نتسنیت سینت سن

در برخی از کشورها، در واکنش به شرایط غیر انسانی به وجود آمده توسط توسعه فرهنگ اتومبیل در اقتصاد و جامعه، اقداماتی نوآورانه در حوزه توسعه شهری با هدف بهینه سازی مصرف انرژی آغاز شده است. اقداماتی مثل احداث زیرساخت سبز، حذف بزرگراه ها، منطقه بندیِ چندمنظوره، تولید غذا در شهر و تسهیل دوچرخه سواری از این جمله اند. با توسعه این اقدامات در عمل نشان داده است که رونق اقتصادی و سلامت محیط زیست با هم در تضاد نیستند. این اقدامات نه تنها از وابستگی شهروندان به خودرو و سوخت فسیلی کاسته بلکه محیط های سالم تری برای اسکان بشرِ اندیشمند و مترقیِ امروز فراهم کرده است، ضمن اینکه تغییرات ساختاری و صنایع مرتبط با آنها از اتکا به سوخت های فسیلی کاسته و همزمان بر فرصت های شغلی جامعه نیز افزوده است.  تبستنتنتی سنتینتنس یت بتسنتسن  بتسنتسنی ست ینست ینست ینست ین سنی

بنا بر این در این بخش از وب سایت، ضمن عرضۀ اطلاعاتِ مرتبط با مصرفِ بهینه انرژی توسط مصرف کنندگانِ مطلع و متعهد، به ارائه اطلاعات و معرفی نمونه هایی از اصلاحاتِ زیرساختی توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران در دیگر جوامع می پردازیم که بهینه سازیِ مصرف انرژی را از طریق ایجادِ ساختارهای مناسب و مساعد برای همه شهروندان میسر ساخته است. چه بسا برجسته ترین آموزه این مجموعه از اطلاعات و تجارب این باشد که رونق اقتصادی با سلامت محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی در تضاد نیست و اینکه با بهره گیری بهینه از انرژی می توان ثروت و آسایش بیشتری در جامعه ای مترقی و رو به جلو به وجود آورد. تببتنستنس ینتسین سنتس ینتسینمت سیم تسن یتسنت ینسمت ینمست منسینمسی

سنبت سنبت سنبست بنست بسنتب سنبت سنبت سنبت سنبت سنیبت

نقش ما شهروندان

فرد فرد جامعۀ مصرف کننده نقشی عظیم در بهینه سازی مصرف انرژی دارد. در واقع بدون مشارکت مردم در صرفه جویی در مصرف برق، بنزین، گازوییل، گاز طبیعی و غیره، دیگر تلاش ها به نتیجه مطلوب نمی رسد. مسلما در آینده با بالا رفتن هزینۀ انرژی شاهد تلاش های فردی بیشتری برای استفاده بهینۀ این منابع مشترک در منزل، کار و تفریح خواهیم بود. اما رفع چند مانع ذهنی بر عمق و تاثیر این تلاش ها خواهد افزود. کما اینکه در دیگر نقاط دنیا، در کشورهایی که در آنها گرانی انواع انرژی و تلاش برای رفع این موانع ذهنی در سطح جامعه چند دهه جلوتر از کشور ما آغاز شده است، مردمِ عادی آغازگرِ روش های جالب توجهی برای کاهش مصرف انرژی خانوار بوده اند. در این صفحه ابتدا به تشریح چندی از این موانع ذهنی و سپس به ذکر توصیه هایی در خصوص بهینه سازی مصرفِ در منزل، محل کار و حمل و نقل می پردازیم. در پایان چند شهروند نمونه را معرفی می کنیم. بیشتر بخوانید  تبتسن تسنتنسی نتیسنس یتنتسی نست ین

تولید برق

استعداد عظیمی برای بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید و توزیع برق وجود دارد. امروزه که فناوری ها، روز به روز نو می شود، ادامه استفاده از فناوریِ نیروگاه های حرارتی با استفاده از سوخت فسیلی و توربین های بخار مترادف با پافشاری بر روشی است که بیش از 5 دهه از عمر آن می گذرد. این فناوری از لحاظ بهره وری بسیار نامطلوب است چون بالغ بر 70 درصد انرژیِ به دست آمده از سوزاندنِ منابع فسیلی در همان ابتدای کار در نیروگاه به صورت انرژی حرارتی هدر می رود و هرگز به انرژی برق تبدیل نمی شود. از دهه های آغازین بهره گیری گسترده از نیروگاه ها برای تولید متمرکز برق تا کنون، روش های کارآمدتری برای تولید برق به وجود آمده است که سزاوار توجه بیشترِ برنامه ریزان و سیاستگذاران در سراسر جهان است. بیشتر بخوانید   بتسنتسنی نستی نس ینست ینست ینت سینت سنیت سنیت نست ینست یتنس ینت سنی سنیت نست ینست ینست ی

حمل و نقل

در بسیاری از جوامع، به منظور کاستن از آلودگی هوای کلان شهرها و صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت های فسیلی در حمل و نقل درون شهری، راهکارهای نوآورانه ای اندیشیده و اجرا شده است. از آنجاییکه اتخاذ سیاست های خودرو مدار در برنامه ریزی شهری که تردد خودروهای شخصی و رانندگی تک سرنشین را تسهیل کرده است عامل اصلی آلودگی، ازدحام و هزینه بالای حمل و نقل درون شهری (هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ اتلاف وقت) شناخته شده است، راهکارهای نوآورانۀ چند دهه اخیر، این جوامع را به سوی برخورداری از نظامی بس متنوع تر برای حمل و نقل شهری سوق داده است. این راهکارها از سوی مدیران شهری، بخش خصوصی و آحاد شهروندان مورد حمایت قرار گرفته چون مصرف بهینه انرژی را در امر حمل و نقل درون شهری و محیط زیست سالم تری را امکانپذیر کرده است. بیشتر بخوانید  بتستنس نستی نستی نسیت نسیت نست ینستی نست ینتس ینت س

سازه ها

ینت سین تسنی تنست ینت سی

فرآیندهای تولیدی در صنعت و کشاورزی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ