اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

ااتوبوسِ پیاده برای بچه های مدرسه  

بازگشت به بهینه سازی مصرف انرژی  

بازگشت به بهینه سازی انرژی در حمل و نقل

بازگشت به فناوری های مناسب در حمل و نقل

چهرۀ کلان شهرها در آغاز سال تحصیلی کاملا تغییر می کند؛ راهبندان ها بیشتر و هوا بسیار آلوده تر است. با افزایش آگاهی مردم در مورد خطرات مرتبط با گازهای آلاینده و ذرات معلق در هوا، به ویژه برای کودکان، اولیا و مربیان در بسیاری از جوامع دنیا در صدد نوآوری برآمده اند تا بتوانند بدون نیاز به استفاده از خودرو شخصی و آلوده تر کردن هوایی که عزیزان آنها تنفس می کنند، فرزندان خود را با ایمنی و اطمینان خاطر به مدرسه برسانند. یکی از این روش ها اتوبوسِ پیاده نام گرفته است. اتوبوسِ پیاده متشکل از گروهی منظم از دانش آموزان است که با همراهی حداقل دو بزرگسال به صورت دسته جمعی به مدرسه می روند. یک بزرگسال در جلوی گروه و بزرگسال دیگر در عقب گروه، بر حرکت گروه نظارت دارند. تبتنس ستنس ینسیت سنیتنسیت نستی نست ینست ینست ینست ینست ینست ینتس ینتس نت سینتس ین

بسته به محل زندگی دانش آموزان، یک مدرسه ممکن است چندین اتوبوسِ پیاده راه اندازی کند. مسیر هر اتوبوسِ پیاده کاملا مشخص است و همانند اتوبوس های عادی دارای چندین ایستگاه است تا امر سوار و پیاده شدن (یعنی پیوستن و جدا شدن بچه ها به گروه) سر وقت معین صورت گیرد تا هم والدین و هم مسئولین اتوبوس از پیوستن همه دانش آموزان به گروه اطمینان حاصل کنند. از سال 1992 که این راهکار ابتکاری در کشور استرالیا ابداع شد تا کنون در دیگر کشورهای دنیا نیز توسعه یافته است. مثلا تا سال 2007 در کشور نیوزیلند نزدیک به 100 مدرسه شناسایی شد که مجموعا 230 اتوبوس پیاده با عضویت بیش از 4000 خردسال و 1500 بزرگسال داشت. بتسبتیتسنتنتنس ینستی نستی نستینست ینست ینست ینستی نست ینستسبتسنتنتستن نتی .

علاوه بر بهینه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل درون شهری و پاکیزه سازی هوای شهرها، استفاده از اتوبوس هایِ پیاده دارای مزایای زیر نیز هست: بتنتنت سنتسنتسنیت نت بنت بنست بنست بنست بنست بنس بن سب

ا پیاده روی در سنین پایین به کودکان در مورد فواید بهداشتیِ فعالیت های فیزیکی و توانایی انتخاب مسیرهای ایمن برای ترددِ پیاده می آموزد.  تبنتنس نستی نستینست ینست ینتس نیت سنیت سنیت سنی س

ا از چاقی اطفال که از بی تحرکی برمی خیزد می کاهد. ت بتسنیتسنی نستی نسیت نستی نست ینست ینست ینتس ینت س

ا والدین و مربیان را در مورد ایمنی پیاده روی در محله های خود آگاه می کند و فرصت هایی برای اصلاح مشکلات موجود را به وجود می آورد.  تنستنستی نتسی نست ینتس ینتس ینتس نیت سنیت سنیت سنتی نست ینست ینتسنی ت

ا آگاهی والدین و مربیان و دیگر اعضای جامعه، در مورد اهمیت سلامت محیط زیست، را افزایش می دهد. بتسن تسنیت نسیت نستی نستی نسیت سنتی نسیت نست ینست ینست ینست ینست ی

ا در محله هایی که دچار نرخ بالایی از جرم و جنایت است، حضور عابران پیاده بر ایمنی خیابان ها می افزاید.  بتسنت سنت سنیت سنیت سنت سنت نستی نست ینستی نست ینست ینست ینست ینست ینست ی

ا از ازدحام موتوری، آلودگی هوا و خطرات مرتبط با رفت و آمد خودروها در نزدیکی مدارس می کاهد. بتنست سنتی سنتی نستی نسیت نسیت نستی نست ینست ینست ینتس

ا فرصت بیشتری برای تعامل بین آموزگاران، والدین و دانش آموزان به وجود می آورد. بتنست نستی نستی نستی نستی نستی نستی نست ینست ینستی نستی سنتی نسیت سن تیسنیت سن ت

منابع

- Wikipedia. Walking bus. (accessed 18 July 2013)

- Teresa Mendez. Students 'Ride' to School on Foot: Walking School Buses Give Children exercise - and parents' peace of mind. The Christian Science Monitor, October 21, 2003. (accessed 18 July 2013)

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ