اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

مآخذ  

- Department of the Environment, Heritage and Local Government. Integrated Constructed Wetlands: Guidance Document for farmyard soiled water and domestic wastewater applications. Ireland: Dept. of the Environment, 2010.  (accessed 30 May 2012)  

- EPA. Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewaters. Ohio: Office of Research and Development, 2002. (accessed 16 December 2012)

- EPA. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment and Wildlife Habitat. Washington DC: Municipal Technology Branch, 1993. (accessed 14 December 2012)

- Gaia Education. Constructed Wetlands, A slide show.  (accessed 3 April 2012)

- UN-HABITAT. Constructed Wetlands Manual. UN-HABITAT Water for Asian. Cities Programme Nepal, Kathmandu. 2008. (accessed 14 December 2012)

                                                                  

پیا<< قبل   فهرست   >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ