اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

 ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

ااااااامبارزه غیر شیمیایی با آفات

اااااااااااااااااااااااانمونه زراعی

اااااااااااااااااااااااانمونه دامی

اااااااامطالعه علمی طراحی بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات اطلاع رسانی برای کنترل آفات بدون سموم شیمیایی

با حذف نهاده های شیمیایی در کشاورزی می توان از هزینه ها کاست و بر درآمد افزود. چندی از راه های مطمئن برای پیشگیری از آفات و امراض در کشاورزی و باغداری، استفاده از بذرهای بومی و کود حیوانی، رعایت تنوع کشت، پرهیز از تک کشتی و زراعت مطابق با فصل است. استفاده از بذرهای بومی به جای بذرهای اصلاح شده و جایگزین کردن کود حیوانی به جای کود شیمیایی نه تنها در مصرف آب زراعی صرفه جویی می کند بلکه محصولات را در برابر ابتلا به آفات و امراض نیز مقاوم می سازد. باید در نظر داشت که کشاورزی گلخانه ای که برای کشت صیفی جاتِ خارج از فصل و صرفه جویی در آب تبلیغ می شود، یکی از عوامل عمده افزایش نیاز به سموم شیمیایی است. پس از رعایت نکات بالا چنانچه کشاورزان و باغداران روستای شما هنوز با آفات کشاورزی روبرویند، برای یافتن راهکارهای غیر شیمیایی کنترل آفات با ما  تماس بگیرید.  ئذ بیتند سمید مسید سمید سید سندیس د بشوی شودیش ویدش ویشدد  

مبارزه شیمیایی با آفات دام نیز سلامتِ دام، دامدار و مصرف کننده را به مخاطره می اندازد. به برکت سابقه دیرینه دامداری در ایران، نمونه های روش های غیر شیمیایی و کم هزینۀ کنترل آفات دامی در میان دامداران بومی هر منطقه بسیار است.  د بوشیدو ودشئوی منیب نمشی مس ید یشویدبوید بشویدمابشامای مش بد

در زیر دو مثال از اطلاعات دانش بومی گردآوری شده که برای مبارزه غیر شیمیایی با آفات مؤثر شناخته شده است می آوریم: ا

ا روش هایِ طبیعی مبارزه با آفت یونجه

کرم سرخرطومی آفتی ریز اما زیانبار است. برای مقابله با این آفت، یونجه کاران از سموم شیمیایی استفاده می کنند که نه تنها بر هزینه کشت می افزاید بلکه به گواهی کشاورزانِ یونجه کار موجب اشاعه علف هرزِ سِس در مزرعه می شود. خوشبختانه روش های بومی و تجربیِ بسیار کم هزینه و بی خطر برای برای مقابله با این آفت یونجه وجود دارد. بیشتر بخوانید تیندنص نتیت ن ننصت صدند ث ن صثن دصنثد  ص ندصثد صثتدی متیدن

ا روش غیر شیمیایی مبارزه با کنه گاوی

کنه گاوی ناقل بیماری زردی به دام است. آقای اسماعیل توکلی، دامدار روستای خورهه شهرستان محلات، احیا کننده روش غیر شیمیایی مبارزه با کنه گاوی است.اروش بومی مبارزه با کنه گاوی موسوم به چرب کردن، بی خطر و مؤثر است. چرا از مواد شیمیاییِ خطرناک مانند د.د.ت استفاده کنیم وقتی روش های بومی، ارزان تر، دسترس تر و بی خطر است؟ بیشتر بخوانید تیتنست نستی نست ینست نیت سنیت نستی نس تینست ینت سنیت سنتی نست ینست ینتس ینت سنیت سنت ی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ