اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

ااااااامبارزه غیر شیمیایی با آفات

ااااااامطالعه علمی طراحی بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 

مطالعه علمیِ طراحیِ روش ها و ابزارهای بومی

دانش پیچیده +  ابزار ساده = تولید بومی 

هوشمندانه ترین طرح ها از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی آن است که با کمترین مصالح و انرژی، کارآمدترین نتیجه را به دست دهد. بیرینه نام یکی از دنباله بندهای بومی کشاورزیِ کشور ماست که طی قرون در مقابله با آفت یونجه کارآیی داشته است. بیرینه (عکس بالا) مصداق گویایی از طراحیِ هوشمندانه و بی نقصِ سنتی ماست. این طرحِ عالی برخاسته از درکِ عمیق و تحسین برانگیزِ نیاکان ما در مورد خاک و خواصِ حشره کش آن است. طراحی بیرینه که متشکل از یک تخته و تعدادی میخ ضخیم است، در هر مقیاسی، چه به عنوان دنباله بند برای حیوانات زراعی و چه برای تراکتور، کارآمد است. میخ های این دنباله بند قادر است مقادیر قابل توجهی خاک را در خاک به هوا جابجا کند بدون اینکه به ریشه گیاه صدمه بزند. از طریق علم امروز ما می دانیم که ذرات میکروسکوپی خاک مانند تیغ های برنده در پوست آسیب پذیر کرم سرخرطومی یونجه فرو می نشیند و آن را نابود می کند. در مقایسه با سموم شیمیایی، که مصرف آن از نظر هزینه و خطرات بهداشتی و زیست محیطی توجیه پذیر نیست، روش خاک لون کردن توسط بیرینه روشی به مراتب اقتصادی تر است.  تیسنتنس ینتس ینتس نیت سنیت سنیت سن تینست ینست ینت نسیت سنینستی نست ینست نیت

بیرینه و خاک لون کردن تنها ابزار و روش سنتی ما نیست که بدین صورت قابل مطالعه علمی و فنی است. مطالعه طراحی روش ها و ابزارآلات سنتی رویکردی پژوهشی برای بهره برداری از دانش بومی برای آفرینش روش های اقتصادی و بی خطر در عصر حاضر به دست پژوهشگران مبتکر محلی و دانشگاهی کشور است. برای مشاوره جهت بررسی علمی و فنی ابزار و روش های بومی مورد نظر خود با ما تماس بگیرید. تتینت سنتنت سنیتنیست نست ینسیت نتنس ینستی نت یسن تممت صنثت صنثت نصثت 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ