اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

خدمات ماشین مشارکتی

بازگشت به بهینه سازی مصرف انرژی  

بازگشت به بهینه سازی انرژی در حمل و نقل

بازگشت به فناوری های مناسب در حمل و نقل

کلید حل مشکلات مرتبط با حمل و نقل شهری در کلان شهرها، افزایشِ تنوع گزینه ها برای تردد شهروندان است. در یک شهر بزرگ، هدف و طول تمام سفرهای درون شهری یکی نیست. لذا دسترسی به انواع گزینه ها به قابل تردد بودن و قابل زندگی بودنِ یک شهر کمک می کند. در صفحه منطقه بندی چند منظوره آورده ایم که شهرسازی نوین که پیروی از سیاست های خودرو مدار را نفی می کند و برای کاهش وابستگی به خودرو بر دسترس بودن مقاصد تمرکز دارد، معتقد است که کلیه نیازهای حمل و نقل شهروندان را می باید بتوان با پیاده روی و دوچرخه سواری مرتفع کرد تا مصرف سوخت فسیلی و نتیجتا آلودگی شدید هوا به طور محسوسی کاهش یابد. اما این به معنی حذف کامل گزینه خودرو نیست چرا که این گزینه نیز، حتی در مساعدترین شرایط حمل و نقل با دوچرخه، پیاده روی و وسایل عمومیِ حمل و نقل، کاربردهای خاص خود را دارد. خدمات ماشین های مشارکتی به  منظور حفظ این گزینه در بسیاری از شهرهای جهان راه اندازی شده است. با در اختیار بودنِ این خدمات، شهروندان از خریداری خودرو شخصی بی نیاز می شوند ولی در هر ساعت از شبانه روز که به خودرو نیاز داشته باشند، یک دستگاه خودرو در اختیار آنهاست. تبنتسن سنتنتنت نستی نتنسی نتسنت سنیت نتسنت سنیتنسیت نست ینست ین تسی

خدمات ماشین های مشارکتی به این صورت عمل می کند که شرکت ارائه دهنده خدمات شروع به بازاریابی و عضوگیری می کند و سپس تعدادی خودرو از نوع کم مصرف یا هیبرید در اختیار اعضا قرار می دهد. معمولا در نزدیکی ایستگاه های مترو، فرودگاه ها، ترمینال های قطار و اتوبوس های بین شهری، و نیز در محله های پرجمعیت شهری که تعداد اعضا به تعداد مشخصی برسد، یک دستگاه خودرو مشارکتی در دسترس اعضا قرار می گیرد. پیش از در اختیار گرفتن این خودرو، متقاضی از طریق اینترنت، تلفن و یا پیامک، استفاده از خودرو را با مرکز هماهنگ می کند. این هماهنگی شامل تبادلِ اطلاعاتی چون زمان شروع استفاده از خودرو، طول مدت استفاده و مکان تحویل گرفتن خودرو است. در سرویس های بسیار پیشرفته از این خدمات، هر عضو دارای کارت عضویت هوشمندی است که توسط کارتخوانِ نوری در جلوی اتومبیل خوانده و شناسایی می گردد. عضو با استفاده از این کارت در هر زمان بعد از موعد هماهنگ شده قادر است درب  خودرو را باز کند. برای روشن کردن اتومبیل، سوئیچ در مکانی مشخص در داخل خودرو قرار گرفته است. بتیت س نتس نیتس نیتسنی سنیت نسیت نستی نست ینستینت 

تحقیق نشان می دهد که فراهم بودن این خدمات نه تنها به شهروندان گزینه بیشتری برای تردد می دهد، بلکه با کاستن انگیزه ایشان برای تملک خودرو شخصی، از میزان تقاضا برای پارکینگ در سطح شهر می کاهد. شهروندان از این خدمات استقبال کرده اند چون بدون نیاز به هزینه کردن برای یک خودرو شخصی (وسیله ای که ممکن است همیشه مورد استفاده نباشد)، با عضویت در خدمات ماشین مشارکتی قادرند همیشه اتومبیلی نو، شیک و کم مصرف در اختیار بگیرند. بتین سینت سنیتسنیت سنیت نسیت نسیت نستی نستینستین سیتنسی

بی دلیل نیست که با افزایش هزینه سوخت و حمل و نقل درون شهری در دهه اخیر، این خدمات در اروپا و آمریکای شمالی شاهد رشد چشمگیری بوده است. تا پایان سال 2012، نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار نفر در 27 کشور، عضو یکی از این خدمات بوده اند. زیپ کار، که یکی از پرسابقه ترین و گسترده ترین این شرکت هاست، در پایان سال 2012 دارای 767 هزار عضو و 11 هزار دستگاه اتومبیل در آمریکای شمالی و اروپا بود. اگر در گذشته شهرداری ها در شهرهای بزرگِ جهان تجهیز سازه های جدید را به پارکینگ به تعداد واحدهای آن موظف می کردند، شناخت از کارآیی ماشین مشارکتی در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش وابستگی به اتومبیل شخصی به حدی رسیده است که برخی از شهرداری ها امروزه تجهیز مجتمع های مسکونی جدید به یک یا چند دستگاه ماشین مشارکتی برای استفاده ساکنین را از جمله اقدامات لازم برای توسعه پایدار شهری اعلام کرده اند. از سوی دیگر، سازندگان و مدیران مجتمع های بزرگ مسکونی و تجاری برای جذاب تر کردن واحدهای خود برای مستاجران، سعی می کنند که حتما پروژه خود را به یک یا چند دستگاه ماشین مشارکتی تجهیز کنند. برای مطالعه بیشتر در این مورد به این سایت مراجعه نمایید.  تبتسن سنبتیتسنتسن ینیستتی نستی نس تینتس ین تسین تسنی تنسیت نست ینس یتنس تینت سینت سی

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ