اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

شهرداری هایِ روزآمدِ جهان، از طرح های مبتکرانۀ نظیر اینها استفاده می کنند

در این سخنرانی، طراحِ شهری آقای جف اسپک از چهار روش مبتکرانه برای تشویق شهروندان به پیاده روی (به جای تک سرنشینی با اتومبیل)، افزایش فضای سبز و کاستن از آلودگی هوا در کلان شهرها سخن می گوید. بیشتر بدانید  تبنتن ستنس نسیتسنیت سینت سنیت سنت یسنتی سن تی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجزیرۀ حرارتی شهری و راه های مقابله با آن  

  ناااانمای بزرگتر

مطالعات هواشناسی نشان می دهد که تفاوت دماییِ قابل توجهی بین محیط های شهری از یک سو و محیط های طبیعی و روستاییِ اطراف، از سوی دیگر وجود دارد که شهرها را عملا به شکلِ جزیره ای از حرارتِ بالاتر در منطقه شاخص می کند. دمای بالاتر در شهرها، به ویژه در شب های تابستان، برای ساکنین آزار دهنده است و موجب بالا رفتن مصرف انرژی برای سرمایشِ فضاهای درونیِ سازه ها می شود. دلیل اصلی این تفاوت فاحش در دما، کاسته شدن از فضای سبز و افزایش سطوح تیره رنگ، مثل آسفالت و بتون و ازدیادِ سطوح فلزی مثل بدنه خودروها در محیط های شهری است. توسعه زیرساخت سبز در شهرها با جنگلکاری و احداث بام های سبز از جمله اقدامات مؤثری است که برای کاهش شدت این پدیده در برخی از شهرهای بزرگ دنیا به جدّ آغاز شده است. بیشتر بخوانید تاااااااسنتسنیت سنیت نستی نسیت نسیت نستنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

منطقه بندی چند منظوره (مختلط)ا

بازگشت به بهینه سازی مصرف انرژی  

بازگشت به بهینه سازی انرژی در حمل و نقل

بازگشت به فناوری های مناسب در حمل و نقل

  ااانمای بزرگتر

منطقه بندی از ابزار قانونیِ شهرداری ها برای عملیاتی کردن طرح ها در سطح شهر بر اساس تصمیمات برنامه ریزان و سیاستگذاران شهری است. مقررات منطقه بندی، مدیرانِ شهری را مکلف می کند که به متقاضیان مختلف در هر نقطه از شهر فقط برای کاربری های از پیش تعریف شده برای آن منطقه مجوز صادر کنند. مثلا اگر کسی یا گروهی بخواهد در یک منطقه مسکونی یک باب مغازه (کاربریِ تجاری)، یک کارگاه زرگری (کاربریِ صنعتیِ سبک)، یا دفتر خدماتی (کاربری اداری) احداث کند، مقررات منطقه بندی شهر است که مشخص می کند که آیا او موفق به دریافت مجوز در این منطقه خواهد شد یا باید به مناطق دیگری از شهر که برای این کاربری ها از پیش جایز شناخته شده است برود. این روشِ تعیین و حفظِ کاربری زمین در سطح شهر از عوامل اصلی افزایش نیاز به تردد و نتیجتا وابستگی بیشتر شهروندان به خودرو تشخیص داده شده است و لذا در شهرسازی نوین مورد بازبینی جدی قرار گرفته است. پاسخ شهرسازی نوین به این نقیصه، منطقه بندی چندمنظوره نام دارد. بتسبتستنیتنستینتسنی سنیتنسیتنستی نسیت نست ینت سنیت سنیت نس ینستینس ی

منطقه بندیِ متداولِ امروز از عوامل اصلی شکل گیری شهرها در قالبِ محله های نسبتا بزرگ با کاربری های تفکیک شده اند. به طور کلی، در طول قرن بیستم، کارشناسان و نخبگان حرفه شهرسازی قویا بر این باور بودند که به واسطه وجود خودرو و اتخاذ سیاست های خودرو مدار، یعنی سیاست هایی که تردد و پارکِ خودرو در شهر را تسهیل می کند، مسئله خاصی در ارتباط با دسترسیِ شهروندان به نقاط مختلف شهر برای رفع نیازهای روزمره ایجاد نمی شود. به عبارت دیگر ایشان امید داشتند که منطقه های تفکیک شده هر چقدر بزرگ و هر چقدر از هم دور باشد (تصویر)، با استفاده از اتومبیل می توان این مسافت ها را کوتاه کرد. اما در چند دهۀ اخیر، همین کارشناسان به تجربه دریافته اند که این نگرش به توسعه شهری زیانبار و دلیل ریشه ای مسایل امروزِ کلان شهرهای بزرگ دنیاست. مسائلی چون رشد سرطانی شهرها، جزیرۀ حرارتی شهری، تراکم ترافیک موتوری، آلودگی هوا و اتلاف وقت شهروندان در رفت و آمدهای درون شهری عملا بسیاری از زیستگاه های بزرگ بشری را برای زندگیِ سالم، مولد و آسودۀ انسان ها غیرقابل اسکان کرده است. بتنستسن نسیت نسیت نست ینست ینست ینست ین تسنیت سنی تنسی نستی نست

از این رو است که در شهرسازی نوین، به جای پافشاری بر تفکیک کاربری های زمین در سطح شهر، بر افزایش دسترس شهروندان به کلیه ملزومات زندگی، از جمله کار، زندگی و تفریح، در شعاعی نسبتا کم و قابل تردد، بدون اتومبیل، تاکید دارند. هنر و چالش حرفه ایِ شهرسازان جدید این است که از طریق طراحی هوشمندانه نیاز به خودرو شخصی، و حتی وسایل نقلیه عمومی، در سطح شهر به حداقل رسانده شود. در این راستا، ایشان منطقه بندیِ چند منظوره یا مختلط را مورد حمایت قرار داده اند. در شهرهایی که هنوز از روشِ منطقه بندی قدیمی پیروی می کنند، فقط 5 کاربری در نظر گرفته می شود: مسکونی، مسکونی - تجاری، تجاری، صنعتی و ویژه (شامل تاسیساتی چون مجموعه های ورزشی، مجموعه های بزرگ خرید، نیروگاه های برق، فرودگاه ها و غیره). اگاه در هر کاربری، زیرکاربری هایی نیز تعریف می شود. مثلا در منطقه ای که برای کاربریِ تجاری است، نواحی خاصی برای مغازه های کوچکتر یا بزرگترِ خرده فروشی، استفاده دفتری و تاسیسات هتل و متل نیز مشخص می گردد. و یا در منطقه های صنعتی، محله های ویژه ای برای صنایع سنگین، صنایع سبک و مونتاژ و انبارداری در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در رویکرد منطقه بندیِ چندمنظوره کاربری های اراضیِ شهری بسیار متنوع تر است:  سنتسنی سنیتنستینستی نست ینست ینتس ینت سینت سنیت نسیت نست ینست ینت سینتسنی

ا تجاریِ محلی: در این نوع کاربری، بقالی ها در جای جایِ محله ای که عمدتا مسکونی است مجوز کسب دریافت می کنند.ا

ا مسکونی - تجاری در محورهای اصلی: در اینگونه کاربری، ساختمان های دو یا سه طبقه مشرف به خیابان های اصلی شهر اجازه استفاده تجاری در طبقه همکف و استفاده مسکونی در طبقات بالایی را می یابند.ا

ا مسکونی - تجاری شهری: در این موارد معمولا برج های مسکونی با امکانات تجاری و انواع خدمات شهری در طبقه همکف دیده می شود. ا

ا اداری - تجاری: در این نوع کاربری، برای کاهش تردد کارکنان ادارات و شرکت های خصوصی، ساختمان های بزرگ اداری به امکانات خریدِ انواع مایحتاج زندگی مجهز می شوند.ا

ا اداری - مسکونی: در این کاربری، واحدهای مسکونی درونِ ساختمان های اداری احداث می شود.ا

ا تبدیلِ تاسیساتِ تجاریِ بزرگ موجود: در این نوع کاربری، تاسیساتی که در گذشته فقط برای کاربری تجاری مجوز داشتند، مثل پاساژهای بزرگ خرید، با انجام اصلاحاتی تبدیل به ساختمان های چند منظوره برای کاربری اداری و مسکونی می شوند.ا

ا بازسازی مراکز خرید: مراکز خریدِ واقع در حومه شهر، با انجام اصلاحاتی پذیرای کاربری هایِ متنوع تری از جمله اداری و مسکونی می شوند. ا

ا زندگی - کار: در این نوع کاربری، ساکنین یک مجتمع آپارتمانی اجازه می یابند که در طبقه همکف فعالیت های اداری یا تجاری داشته باشند. ا

ا استودیو - صنایع سبک: در این موارد، ساکنین یک مجتمع آپارتمانی اجازه احداث استودیو یا تاسیساتی برای راه اندازی کارگاه هایی برای صنایع سبک دریافت می کنند.ا 

ا هتل- آپارتمان: این کاربری، ترکیبی از هتلداری و واحدهای آپارتمانی گرانقیمت  است.ا

ا خانه های مستقل با مراکز خرید: در این مناطق، نیازهای مختلفِ خریدِ اهالی که عمدتا در خانه های مستقل زندگی می کنند در نزدیکی منزل از طریق احداث مراکز خرید برای انواع مایحتاج روزانه تامین می شود.ا

 

نگرش و عملکرد جدید در حرفه شهرسازی با محوریت کاهشِ وابستگی به خودرو را با نام هایی چون شهریت جدید و رشد هوشمندانه نیز می شناسند. برای آشنایی بیشترِ علاقمندان با این مکتبِ روزآمد در حرفه شهرسازی که با محدودیت های امروز ناشی از گرانی و آلایندگیِ سوخت های فسیلی و تغییرات آب و هوایی بیشتر سازگار است، عناوین متنوعی در منابع این صفحه معرفی شده است. به طور کلی، اصولِ مکتبِ رشد هوشمندانه در شهرسازیِ نوین شامل موارد زیر است که جملگی هدفِ استفاده بهینه از انرژی در حمل و نقل و کاهش آلودگی ناشی از گازهای آلاینده در محیط های شهری را به عنوان اهداف کلیدی خود مد نظر دارد:  ا بتس نسینت سینتیس تسنی نیست نسیت نیست نستی نتی نت سین تسنیت نسیت نتس ین تسین

ا1. فاصله گرفتن از تفکیک کاربری زمین در سطح شهر.ا

ا2. طراحی معماری برای ساختمان سازی در مقیاس کوچکتر و فشرده تر.ا

ا3. فراهم ساختن گزینه های متنوعی از واحدهای مسکونی در هر منطقه.ا

ا4. ایجاد فضاهای امن، زیبا و نشاط آور در محله ها به طوری که پیاده روی جذاب و لذتبخش باشد.ا

ا5. تشویق مشارکت مردمی در امور توسعه محله به نحوی که اهالی، محله را متعلق به خود بدانند.ا

ا6. حفاظت از فضای باز با پرهیز از تبدیل کلیه اراضی موجود (مثل باغ های قدیمی، مزارع، مراتع) به ساخت و ساز.ا

ا7. مقابله با تجاوزِ توسعه شهر به محیط های طبیعی اطراف، با ایجاد تمرکز بیشتر بر راهکارهایی که ساخت و ساز در درون محدوده را تسهیل می کند.ا

ا8. متنوع سازی گزینه های موجود برای حمل و نقل درون شهری.ا

ا9. رعایت عدالت اجتماعی و صرفه اقتصادی در تصمیمات مرتبط با توسعه شهری.ا

ا10. افزایش نظر خواهی و مشارکت جویی از افراد و گروه های ذیفع در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری.ا

منابع

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ