اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

   

 

تالاب چگونه پساب را تصفیه می کند؟

فناوریِ تالاب مصنوعی که از تالاب های طبیعی الگوبرداری شده است مجموعه ای پیچیده از آب، گیاهان و جانداران میکروسکوپی و روابط زیستیِ پیچیدۀ این عوامل با هم را شامل می شود. در این محیطِ کاملا طبیعی، تصفیه آب به صورت مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی صورت می گیرد... بیشتر بخوانید تی نتنتنت نت سنیت نسیت نت سنیت نیست

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

1. مقدمه: تالاب مصنوعی، ضرورتی برای استفاده بهینه و چند باره از آب و مقابله با خشکسالی   

در زمان حاضر که تقریبا تمامی نقاط دنیا با کم آبی روبروست، احداث تالاب مصنوعی به جوامع روستایی و شهرک های مسکونی کمک می کند تا آبی که وارد جامعه می شود چند بار مورد استفاده قرار گیرد قبل از اینکه دوباره به چرخه طبیعی این منبع حیاتی و حیاتبخش بپیوندد. به عبارت دیگر، با احداث تالاب می توانیم به میزان آب مناسب برای مصارف مختلف (مثل شرب، آبیاری، فضای سبز، مزارع و باغات و نظافت) بیفزاییم و از این طریق تا حدی از شدت کم آبی بکاهیم. از پیامدهای مثبتِ اجتماعی و زیست محیطی تالاب مصنوعی این است که محیط طبیعی و فضای سبزِ قابل ملاحظه ای از این رهگذر به دست می آید که چشم انداز و تفرجگاه لذتبخشی برای اهالی خواهد بود.  تبتنس نستی نست نیت سنیت سنیت نسیت نست ینست ینست ینست نیت نسیت نستی نست ی

از سوی دیگر، توانایی تالاب مصنوعی در ایجاد فضای سبز و نیز تصفیه آب برای استفاده دوباره در زراعت و باغبانی علاجِ قطعیِ بیابانزایی و پدیده گرد و غبار در مناطق کم بارش دنیاست. در عین حال این سازه های طبیعی، زیستگاه های مناسبی برای جلب انواع گونه های پرندگان و حشرات مفید که در امر مبارزه بیولوژیکی با آفات باغی و زراعی سودمند اند نیز به وجود می آورد. در واقع، احداث تالاب مصنوعی در روستا، شهرها و حاشیه کلان شهرها، یکی از اساسی ترین بخش های توسعه همه جانبه محلی است که فواید چند جانبه آن در دراز مدت، هر چه بیشتر متبلور می شود. تیتسنتتتنتنت نت نت نت بیبی سنتسنتی سنیت نسیت نستی نستی نستی نیست نست ینستی نست ینست

تالاب مصنوعی انواع متنوعی دارد که شامل تالاب سطحی با جریان افقی، تالاب با جریان عمودی و تالاب زیر سطحی با جریان افقی است. به واسطه فواید چندگانه تالاب های مصنوعی، گاه تالاب سازان با ادغام چند نوع تالاب با هم می کوشند که خود را با شرایط محیطی و دیگر محدودیت ها وفق دهند تا بتوانند به هر حال از این فناوری مناسب برای استفاده مجدد از آبِ ارزشمند بهره مند شوند. در این راهنما به توصیف ویژگی های تالابِ زیر سطحی با جریان افقی پرداخته ایم که در آن پساب از طریق حرکتِ افقی درونِ بسترِ تالاب، بدون احتمال تماس اتفاقیِ پساب با انسان و یا دام، تصفیه می شود.یتسنت نتس نت سینت سینت سنیت سنیت نستی نستی نستی نسیت نستی نست ینست ینست ینت سنیت سی

از نظر اندازه نیز این سازه های طبیعی، تالاب های خانگی کوچک به اندازه 10 تا 15 متر مربع تا تالاب های عظیم برای تصفیه پساب شهرهای بزرگ با مساحتی بالغ بر 20 هکتار را در بر می گیرد. تمرکز راهنمای حاضر بر تالاب های کوچک و متوسط برای تصفیه پساب جوامع روستایی و شهرک های مسکونی است که در نزدیکی آنها غالبا زمین برای تبدیل به تالاب مهیاترست. مسلما مهندسی تالاب های چند هکتاری با طراحی تالاب های کوچک و متوسط فرق دارد. تیت سنت سنت نت سنتی نت نستی نست ینست ینتس ینتس نیت سنیت نست یسیسب

همانطور که در این صفحه از وب سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف نیز با ذکر جزییات بیشتری توضیح داده شده است، برای بیشترین موفقیت در استفاده بهینه از چرخه طبیعی آب، با پایین ترین هزینه، احداث تالاب را می باید به عنوان یک بخش از منظومه ای سه بخشی در نظر گرفت. این سه بخش عبارتند از: بتسنت سنتنست ینس تینست ینتس ینت سینت سنیت س

1) تالاب مصنوعی برای تصفیه آب خاکستری. آب خاکستری شامل پساب حمام، روشویی و آشپزخانه در دیگر اماکن عمومی و خصوصی است. تبتسنت نستی نست ینت سینت سینت سنیت نست ینست ینس تینسنیت سنتینس تن

2) مستراح خشک برای دفع آب سیاه. آب سیاه به پسابی گویند که آلوده به مدفوع و ادرار انسان و دام است. تینت سنت نست ینتس ینت سینت سینت سنیت نستی نسیت نست ینست ینست نیت سنیت

3) استحصال آب باران و برف. اقدامات لازم برای ذخیره سازی و استفاده بهینه از نزولات جوی و پیشگیری از مخلوط شدن این آبِ پاکیزه با آب خاکستری و آب سیاهِ اماکن از مجموعه روش هایی است که کلا به آن استحصال آب باران می گویند. یتست سنتینستی نست ینتس ینتس ینت سنیت سنیت نست ینتس ی

آیا سیستم تالابی قادر نیست که بدون دو بخش دیگرِ این سیستمِ سه گانه در تصفیه پساب مورد استفاده قرار گیرد؟ جواب به این سؤال مثبت است اما همانطور که در بالا اشاره شد اجرای این چنین طرحی مستلزم هزینه کرد زمان و سرمایه بیشتری است. یکی از عمده ترین هزینه ها مربوط به ضرورتِ تخصیصِ مساحت بسیار بیشتری از اراضی اطرافِ روستا یا شهرک مسکونی برای احداث تالاب است، زمینی که در غیر این صورت می تواند برای مصارف درآمدزا مورد استفاده قرار گیرد. این راهنما فرض را بر این نهاده است که کاربران آن در نظر دارند که تالاب مورد نظر خود را فقط برای تصفیه آب خاکستری طراحی و احداث کنند. اطلاعات بیشتر در مورد شیوه اجرای مستراح خشک و استحصال آب باران، در سایت اطلاع رسانی در خدمت اصلاح الگوی مصرف آمده است. اینتسنتسن سنتنس نسیت نسیت نست نسیت نست ینست نسیت نست ینست ینست نس تنس تنسی نست ینست ینست ینس

ساخت تالاب مصنوعی در چند دهه اخیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سیستم های متمرکز جمع آوری و تصفیه فاضلاب در جهان مطرح شده است. همانطور که در وب سایت توصیف شده است، جمع آوری فاضلابِ شهری به صورت متمرکز و تصفیه آن از طریق روش هایی چون لجن فعال دارای کاستی های جدی است. یکی اینکه این روش مستلزم هزینه کردِ مقادیرِ عظیمی انرژی است و لذا سرمایه گذاری های کلان در ابتدای اجرای طرح و هزینه های هنگفت جاری در طول عمر تاسیسات از ویژگی های ذاتی این سیستم هاست. از سوی دیگر، مخلوط کردن آب سیاه با آب خاکستریِ منازل و همچنین آب بارندگی در سطح شهر یا روستا حجم عظیمی از  فاضلابِ آلوده را در مراکز تصفیه آب به وجود می آورد که مناظر زننده و بوهای آزاردهنده برای شهروندانِ ساکن مناطق حوالی این مراکز از پیامدهای اجتناب ناپذیر این سیستم هاست. لجن باقی مانده از فرآیند تصفیه فاضلاب نیز از نقص های جدی این روش دفع فاضلاب است. تینتسنت نتنس تنستنس تنسنسنست سنت نس نست سنت سنت سنت سنت نست ن سینست ی

یکی از کاستی های جدی سیستم های کنونی دفع فاضلاب این است که اگر چه با استفاده از روش های مکانیکی و شیمیایی قادر به خنثی سازیِ بسیاری از ناخالصی های بیولوژیکیِ فاضلاب است اما از زدودن ناخالصی های شیمیایی و فلزات سنگین (مرتبط با بسیاری کالاهای مصرفی امروز) و ناخالصی های دارویی و هورمونی (مرتبط با واحدهای درمانی و انواع داروهای شیمیاییِ مورد استفاده در منازل) عاجز است. نتیجه اینکه، فضولات انسانی که به تنهایی منبعی غنی و ارزشمند برای مصارف کشاورزی است، وقتی با ناخالصی های نامبرده آلوده می شود به ماده ای سمی و بسیار خطرناک تبدیل می گردد که افزودن آن به خاک زراعی عملکردی مشکل آفرین برای سلامت خاک، آب های زیر زمینی و محصولات کشاورزی و نهایتا سلامت جامعه محسوب می شود. تالاب های مصنوعی تا کنون به عنوان جایگزینی کارآمد برای سیستم های پرمصرف و خطرآفرینِ متمرکز فاضلاب در بسیاری از نقاط دنیا با نتیجه رضایتبخش احداث شده است. راهنمای حاضر، برگرفته از متون علمی و حرفه ای است و به منظور فراهم کردن اطلاعات پایه جهت ساخت و نگهداری از این سازه های طبیعی برای استفاده مسئولان اجرایی، کارشناسان بهداشت، پیمانکاران، مهندسین مشاور و اهالی جوامع روستایی و شهرک های مسکونی تدوین شده است. تیتنست سنت سنت سنیت نسیت نسیت نسیت نسیت پیش نسیت نسیت سنیت سنیت نسیت نس یت

ا<< قبل  فهرست   بعد >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ