اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

   

نسیت نت سنیت نیست

     ن

 

نمای بزرگتر

تصویر 1. ساختار کلی تالاب مصنوعی

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

2. کلیات

در ابتدا لازم است که با توصیفی کلی از ساختار و چگونگی عملکردِ تالاب آغاز کنیم. علاوه بر این، به لحاظ لزوم دقت عمل در کلیه مراحل طراحی و ساخت تالاب، چند نکته احتیاطی را نیز در این بخش گنجانده ایم. تبنتسنت سنتینست ینت سنیت سنی تنستی نست ینست ین تسین سنی

2.1. ساختار و عمکرد تالاب مصنوعی

تالاب مصنوعی الهام گرفته از طبیعت است. در طبیعت، تالاب ها تصفیه آب های حاویِ ذرات معلق و دیگر ناخالصی ها را بر عهده دارند. تالاب ها معمولا در محل تلاقیِ رودخانه ها با دریا و یا در انتهای مسیر رودها شکل می گیرند. به لحاظ تنوع محیطی در این مناطق، تالاب ها خود زیستگاه هایی غنی، از لحاظ گونه های مختلف گیاهی و جانوری (شامل انواع جانداران میکروسکوپی و نیز ریز جاندارانی که با چشم غیر مسلح هم دیده می شوند) به شمار می روند. این غنای زیستیِ تالاب هاست که همانند فیلترِ مکانیکی و بیولوژیکیِ قدرتمندی ذرات معلق آب و دیگر ناخالصی ها را از آب جدا و سپس در خود هضم می کند و نهایتا آبِ خروجیِ پاکیزه ای به دست می دهد. عملکردِ صافی کنندۀ تالاب ها در واقع نتیجه آشکارِ شبکۀ بسیار پیچیده اما پنهانی از همزیستی گونه های کوچک و بزرگی است که در این زیستگاه ها در کنار هم زندگی می کنند. به همین خاطر، این شبکۀ حیاتی در عین توانمندی در  انجام وظیفه ای که طبیعت به آن محول کرده، ماهیتی شکننده و آسیب پذیر دارد. با از میان رفتن یک گونه گیاهی یا جانوری، تعداد بسیاری از دیگر گونه ها خانه یا غذای خود را از دست می دهند و از محیط بیرون رانده می شوند. تینتنتسنت سنت نستی نسیت نست ینستی نستی نسی سنیت نسیت نسی سنیت 

نکته مهم و قابل توجه در مورد تالاب های مصنوعی این است که اگر چه نام این سازه ها صفت مصنوعی را  یدک می کشد، وظیفه تالاب سازان این است که با ایجاد و نگهداری از محیطی مساعد و طبیعی، مثل آنچه در تالاب های طبیعی یافت می شود، شبکه ای سالم و کارآمد از گونه های گیاهی و جانوری تالابی را در محل فرابخوانند تا این شبکه عهده دار کارِ تصفیه آب خاکستری جامعه آنان شود. تصویر زیر شِمایی ساده از یک تالاب مصنوعی از نوع زیر سطحی با جریان افقی را نشان می دهد. پساب با گذشتن از بستر تالاب، یعنی با رد شدن از توده ریگ و شن و ریشه هایِ گیاهانِ تالابی، ناخالصی های خود را صافی و یا خنثی کرده و از سمت دیگر آن خارج می شود. همانطور که در طبیعت، آب تالابِ طبیعی پس از تصفیه برای استفاده آبزیان دریا و موجودات کویر مناسب است، آب خروجی از تالاب مصنوعی نیز برای مصرف دوباره در کشاورزی و باغداری کاملا مناسب است. تینتست نستنس ینستینسنیتس  تبنتسنتنسیتسنیت سنیت نسیت نست سنیتت

پیا<< قبل   فهرست   بعد >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ