اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااااااااااااااا مسئله فاضلاب

اااااااااااااااااااااا تالاب مصنوعی

اااااااااااااااااااااا مستراح خشک

اااااااااااااااااااااا استحصال آب باران

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

 

 

لجن فاضلاب چیست؟

لجن یکی از خروجی های شبکه فاضلاب شهری است. مخلوط کردن انواع پساب با هم موجب می شود که این لجن حاوی انواع ضایعات از جمله فلزات سنگین، مواد شیمیایی صنعتی و پزشکی مثل انواع داروها و هورمون ها باشد. به لحاظ حجم عظیم فاضلابی که تصفیه می شود، مقادیر بالایی از این لجن از فرآیند تصفیه باقی می ماند که خود از جمله ضایعات مسئله ساز در کشورهای جهان شده است. در آمریکا برای مدتی این لجن به عنوان کود طبیعی برای مصارف کشاورزی تبلیغ می شد اما شیوع انواع بیماری ها در مناطق روستایی موجب توقف این عملکرد خطرناک در بسیاری از نقاط آن کشور گردیده است.اتب نتسنت سیتنسیت نستی نست ی

اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت لجن فاضلاب و مسایل بهداشتی که از مصارفِ کشاورزی آن به وجود آمده است را در مقالات زیر و دیگر منابع این صفحه بخوانید: انیتنست نستینستی نست ینتس ینت نتس نتسنتسنی

Sludge is Sludge is Sludge: The Illusion of Safety by Abby Rockefeller

Sludge Victims: Voices from the Field by Helane Shields

 

این ادعا که لجنِ مراکز تصفیه فاضلاب برای مصارف کشاورزی مفید است از نمونه های روشنگرِ جعل علمی است. در مقاله زیر تبانی آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (ای پی اِی)، صنایع مرتبط با تصفیه فاضلاب و جمعی از دانشگاهیان برای بی خطر و مفید جلوه دادن لجن فاضلاب برای مصارف کشاورزی به طور مستند ارائه داده شده است. اتتنست نتسین تسنیت سنیت سنت

The Dirty Job of Promoting Recycling of America's Sewage Sludge by Carolyn Snyder

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

مسئله فاضلاب، منابع

بازگشت به مسئله فاضلاب

ا مسایل مرتبط با آب و لجن حاصله از تصفیه فاضلاب

Sewage: An Unseen Threat.  (accessed 20 December 2012)

Sludge Primer. (accessed 20 December 2012)

Steve Wing. When Research Turns to Sludge. (accessed 20  December 2012)  به رغم  مصرف انرژی بالا و لطمه به سلامت عمومی، اجرای طرح های شبکه فاضلاب گسترشی جهانی پیدا کرده است. شکی نیست که برای قبولاندن این طرح های زیانبار به سیاستگذاران، برنامه ریزان و افکار عمومی در سراسر دنیا از جعل علمی استفاده شده است. در این مقاله خواننده جزییات چگونگی به بیراهه کشیدن و خنثی کردن نتیجه تحقیقات علمی در این مورد توسط شرکت های بزرگ تصفیه فاضلاب و حمل و نقل لجن را مستقیما از یکی از دانشگاهیان آمریکایی می خواند. تبتنسبتسنتینتسیت ستنست ین سینت سینت سنی تسنیت سنبت س بسنب سنتسب

John C. Stauber and Sheldon Rampton. Bypassing Barriers With "Active" and "Passive" Public Relations. (accessed 20 December 2012) این گزارش ضمن تشریح نمونه هایی از تلاش های شرکت های بزرگ صنعتی مرتبط با تصفیه فاضلاب در آمریکا برای همراه کردن افکار عمومی با سیاست استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی، به موضوع صادرات آن به کشور مکزیک و واکنش اهالی روستاها و شهرهای مرزی آن کشور و آمریکا به واسطه انواع بیماری هایی که اشاعه یافته است می پردازد. تتنس سنت سنیت سنیتنسیت نست ینست بنستیب سنبت سنب تسنبت سنب تسنی بتسنبت سنب تسنبت سنب تسنب سنب ستس ب

Sheldon Rampton. "Sludge, Biosolids, and the Propaganda Model of Communication" New Solutions 12, no.4, 347-353, 2002 (accessed 20 December 2012)نویسنده این مقاله از متخصصین روابط عمومی است که از ترفندهای صنعت تصفیه فاضلاب در آمریکا برای بی خطر جلوه دادن لجن فاضلاب پرده برداشته است. نینت سنتس نتس ینت سینت سنی تسنیت نس یتنس ینستینس یتنست ی
Abby Rockefeller. "Sludge is Sludge is Sludge: The Illusion of Safety."
the Vineyard Gazette, October 10, 1997.

Helane Shields. "Sludge Victims: Voices from the Field." New Solutions 12, no.4, 363-370, 2002.  (accessed 20 December 2012) لیستی از موارد بیماری و مرگ افرادی که در مناطق روستایی در معرض تماس با لجن فاضلاب اضافه شده به اراضی کشاورزی قرار گرفته اند در این گزارش آمده است.  ای نتس نتبتسنتس سنت سنتسینت ستتنتنتنتنتنتس یسنی 

Carol Snyder. "The Dirty Job of Promoting 'Recycling' of America's Sewage Sludge" Intl J Occup Environ Health 11, no.4, 415-427, 2005. (accessed 20 December 2012) لجن فاضلاب و استفاده از آن در کشاورزی از مواردِ روشنگرِ تبانی سازمان های دولتی در آمریکا و صنایع بزرگ آن کشور برای سوء استفاده از اعتماد عمومی به پژوهش های دانشگاهی است. در این نمونه از جعل علمی با هدایت سازمان حمایت از محیط زیست آمریکا گروهی از دانشگاهیان آن کشور برای اشاعه اطلاعات نادرست اجیر شده اند. این تلاش جعلی در روابط عمومی  به حدی افراطی بوده است که حتی یکی از مسئولین مدعی شده است که لجن فاضلاب چنان سالم و بی خطر است که می توان آن را عملا خورد. این در صورتی است که ساکنین نواحی زراعی، در مناطقی که در آن برای کودورزی زمین از لجن فاضلاب استفاده شده است، دچار بیماری های بسیار شدید عفونی و پوستی،و انواع الرژی ها شده اند. نویسنده مقاله در این نوشته به جزییات انگیزه ها و جزییات این جعل علمی می پردازد. برای موارد مستند مصدومیت و تلفات ناشی از تماس با لجن فاضلاب به سه سایت زیر مراجعه نمایید. یستنست نست ینتس نیت سنیت سنیت سنیت سنی

Sludge News. (accessed 20 December 2012)

Sludge Victims Network.  (accessed 16 March 2013)
دو سایت  بالا به طور اختصاصی در مورد مسایل ناشی از لجن فاضلاب گزارش می کنند. دومین  وب سایت مشخصا مجموعه ای از مسایل بهداشتیِ به وجود آمده برای انسان و دام در ایالات مختلف آن کشور را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.  تاتس تنت نست نست ینست ینست ینست ینستی نستی س

ا تاریخ تحولات فناوری شبکه متمرکز فاضلاب در کشورهای غربی

History of sewers. (accessed 20 December 2012)

Sewer History. (accessed 5 December 2012)

Robert Daley. The World Beneath the City. Philadelphia and New York: J.B. Lippincott Co.,1959.

Mary Gayman. A Glimpse into London's Early Sewers, parts I, II and III.   (accessed 20 December 2012)

Marty Melosi. The Sanitary City: Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the Present. Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press, 2008.

Leonard Metcalf and Harrison Prescott Eddy. American Sewerage Practice, Volume I: Design of Sewers. New York: McGraw-Hill Book Co., Inc., 1914.

Edward S. Philbrick. American Sanitary Engineering. New York: The Sanitary Engineer, 1881.

Donald Reid. Paris Sewers and Sewermen: Realities and Representations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

Ernest L. Sabine. Latrines and Cesspools of Mediaeval London (accessed 25 December 2012)

Joel A Tarr. The Search for the Ultimate Sink: Urban Pollution in Historical Perspective. Akron, Ohio: University of Akron Press, 1996.

 

ا دفع پساب در جوامع کهن

History of Indus Valley Civilization in Pakistan and India. (accessed 22 December 2012)

Harold Farnsworth Gray, "Sewerage in Ancient and Medieval Times," Sewage Works Journal 12, no. 5, Sept. 1940, pp. 939 - 946. (accessed 20 December 2012)

Jonathan M. Kenoyer. Ancient Cities of the Indus Valley Civilization. Oxford: Oxford University Press; Islamabad : American Institute of Pakistan Studies, 1998.

“Indus Valley, Inc.,” Discover, December 1998, pp. 67-71.

Water and Wastewater Systems in Imperial Rome. (accessed 26 December 2012)

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 ©آ