اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

خدمات تسهیلگری این سایت

علاوه بر اجرای جلسات درون سازمانی، از روش تصمیم گیریِ گروهی با اجماع می توان در زمینه هایِ مستعدی چون برنامه ریزی مشارکتیِ شهری، بهره برداری مشارکتی از منابع طبیعی، رفع اختلاف بین اهالیِ محل و پیمانکارانِ دولت در اجرای طرح های توسعه، طراحی صنعتی و اجرای طرح های ترویج و توسعه روستایی بهره برد. استفاده از روش تصمیم گیری گروهی با اجماع یعنی پیشگیری از اختلاف و صرفه جویی در وقت برای همفکری و تصمیم گیریِ افراد ذینفع و ذیربط. از سوی دیگر، دستیابی به تصمیمات گروهی از طریق اجماع یعنی همدلی و مشارکت بیشتر افراد با هم و نتیجتا بهره وری بالاتر در اجرای تصمیمات. استفاده از فنون تسهیلگری جلسات از ارکان این روشِ تصمیم گیریِ توانمند ساز است. خدمات تسهیلگریِ این سایت به سازمان های دولتی، خصوصی و خیرینِ تمدن ساز فرصت می دهد که ابتدا کارآیی این روش را در عمل بیازمایند و سپس نسبت به آموزشِ همگانیِ این روشِ تصمیم گیری، جهت نهادینه کردن آن در سازمان خود اقدام کنند. برای اطلاع بیشتر و بهره گیری از این خدمات با ما تماس بگیرید. تنتیت نتسینتس نستسسنتنیتنس ستنتسینت سینت نستینستینتسی نتسینت سنی سنتیا

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ