اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها 

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

هدف از ارائه خدمات این بخش به نویسندگان و ناشران ایرانی، شناساندن هر چه بیشتر دانش و فرهنگ ایران در خارج از کشور از طریق تسهیل چاپ و نشر مقالات علمیِ فارسی به زبان انگلیسی است. در دهه های اخیر ما شاهد شکوفایی فرهنگی، علمی و فنی و صعود چشمگیر ایران در رتبه های علمی جهان بوده ایم. این دستاورد افتخارآمیزی است اما با اتکای بیشتر به خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی، ایرانیان می توانند با اجرای پژوهش مستقل در کلیه حوزه های علمی و فنی،  و انتشار یافته های خود در سطح جهانی، رتبه اول در جهان علم را از آن خود کنند. امروزه تاکید بر لزوم نشر مقاله در نشریات آی اِس آی، نامزدهای کسب دکترا در ایران را به پیروی محض از علم وارداتی و پذیرش بی چون و چرای استانداردهای پژوهشیِ غرب، که بعضا متاثر از جعلیات علمی است، تشویق می کند. استناد بی چون و چرا به مطالعات خارجی و پیروی از استانداردهای پژوهشی غرب، پژوهشگران ایرانی را عملا به خدمت نظام سلطه و اشاعه جعلیات علمی در حوزه های مختلف علمی در می آورد. این در صورتی است که پژوهشگران مبتکر ایرانی می توانند با آگاهی از نفوذ جعلیات علمی در منابع اطلاعاتی رسمی دنیا، با نشر آثار خود در منابع اطلاع رسانی مکمل افتخارات بیشتری نصیب جامعه علمی ایران و جهان کنند. تیتتبتنت تسنی سنتی ن نت نستی نست نیست نیت سنیت نستی نت سنیت نسیت نسیت نستی نستی نستی نستی

خدمات این بخش به چند صورت انتشار یافته های علمی دانشمندان ایرانی را در خارج از کشور تسهیل می کند. چکیده های انگلیسیِ مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاهی و تخصصی کشور در حال حاضرکیفیتی نازل دارد و لذا قادر به انعکاسِ راستینِ کیفیت مقالات مندرج در آنها نیست. (برای نمونه هایی از این چکیده های نارسا و ترجمه های جایگزینِ پیشنهادیِ این سایت، اینجا را کلیک کنید.) این در حالی است که کیفیت چکیدۀ انگلیسی کتب و مقالات یکی از معیارهای انتخاب و خرید این محصولات فرهنگی از سوی کتابداران و توزیع کنندگان مطبوعات در سراسر دنیاست. خدمات ترجمه فارسی به انگلیسیِ این سایت می کوشد تا این نقیصه را از طریق ارائه چکیده های انگلیسیِ دقیق و صحیح برای ناشران کتاب و نشریات علمی بر طرف سازد. همچنین ترجمه کامل مقالات علمی از فارسی به انگلیسی و ارائه خدمات شناسایی نشریات خارجی مناسب و مکاتبه با آنها از جمله خدمات ترجمۀ این سایت برای تسهیل نشرِ پژوهش های ایرانی در خارج از کشور است. کمک به پژوهشگران و نویسندگان حوزه و دانشگاه برای ترجمه و نشر مستقل کتب به زبان انگلیسی و شناسایی و مکاتبه با منتقدینِ کتاب به منظور معرفیِ آثار ایرانیان در خارج از کشور نیز از خدمات اختصاصی این سایت است. اگر چه محدودیت موضوعی خاصی برای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در نظر گرفته نشده است، اما اولویت ترجمه به نویسندگانی تعلق دارد که در مورد تاریخ، فرهنگ و دانش بومی ایران، اصلاح الگوی مصرف، و نیز الگوهای بومی و نوین پیشرفت، مثلِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقیق می کنند. بنن دیتنتیت نست نتی سنتی نستی نسیت نستی نست ینتس ینت سنیت سنتی نس یسندس مد یمسدی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ