اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی خارجی در ایران
 

مقدمه

خدمات پژوهش جامع

گنجینه کتاب

مجموعه مقالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

هدف ما ایجاد دسترس بیشتر و متنوع تر دانشگاهیان، نخبگان و عموم مردم به آخرین یافته های معتبرِ علمیِ منتشر شده در خارج از کشور است. همانطور که در صفحات و مقالات دیگر این سایت توصیف شده است، توجه به تنوع منابع اطلاعات علمی از ملزومات جلوگیری از انتشار ناآگاهانه جعلیات علمی از طریق جراید، رسانه ها و  ناشران کتاب است. با بهره گیری از پژوهش جامع می توان این تنوع را در اختیار دانشمندان، اندیشمندان، سیاستگذاران، مسئولان و نیز جامعه مصرف کننده قرار داد. همانطور که در ارتباط با موضوع فلوراید، نمک طعام و روغن نباتی معلوم گشته است، با پیشگیری از اشاعه جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی می توان حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف را تسریع بخشید و از هزینه های گزاف مرتبط با درمان در جامعه کاست. تینستسنیت سنیت سنیت سنت سین سنتی نسیت نست ینستی نستی نست ینست ینتسنیت

خدمات پژوهش جامع، که تنها از طریق این وب سایت ارائه می شود، مقالات و کتب چاپ شده توسط پژوهشگران مستقل جهان را شناسایی و به پژوهشگران، مؤسسات تحقیقاتی، ناشران، اصحاب رسانه و مطبوعات معرفی می کند. برای نمونه هایی از این انتشاراتِ معتبر به گنجینه کتاب و  مجموعه مقالات علمیِ این سایت مراجعه نمایید. این کاربران می توانند با ارسال پیام الکترونیکی، به متنِ کامل متونِ فارسیِ آماده برای چاپ و اصل متون انگلیسی و ترجمه فارسی آنها دست یابند. علاقمندان همچنین می توانند با ارسال درخواستِ خدمات پژوهش جامع از آخرین آثار منتشر شده توسط پژوهشگران مستقل در حوزه های علمیِ گوناگون که در حال حاضر در گنجینه کتاب و مجموعه مقالات گنجانده نشده اطلاع حاصل کنند.  تتیتنت نتسن یسنت نست ینست نیت نتس نیت سیکارتید صد ثنتث متثت صثت صثت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ