اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهانبینی و فرهنگ

معرفت نفس، دانایی و خلاقیت

 

 

 

 

 

تن  آدمی  شریف  است  به جان آدمیت

نه  همین  لباس  زیباست  نشان  آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر  که تا چه  حد است  مکان آدمیت

به راستی، این جان آدمیت که شناخت آن انسان را به مکان آدمیت می رساند که به نقل از سعدی شیرازی جای بسیار رفیعی است چیست؟ معرفت جویی از دیرباز از دغدغه های کلیۀ جوامع کهن جهان بوده است.  صفحۀ حاضر به ارائۀ مطالبی اختصاص دارد که به توصیفِ تلاش انسان ها در فرهنگ های مختلف جهان برای خودشناسی می پردازند. ارتباط خودشناسی با دستیابی به دانش و خلاقیت و نیز چگونگی فراهم کردنِ پیش زمینۀ لازم برای کودکان و نوجوانان در این راستا از دیگر موضوعات مورد توجه این صفحه است. نبتنی شنب مشت مست بشمت مشبت مبت ش

ت س

 

 

 

سواد رسانه ای (قسمت 2): بومی سازی تحقیر با ادبیات عقب ماندگیا

 چه چیزی مُد، کریستف کلمب و صادق زیباکلام را به هم مرتبط می سازد؟ در این پژوهشِ جامع در مورد نقش استراتژی تحقیر در استعمار و در توسعه بیشتر بخوانید. و سپس، بدون تحقیر، به بحران کرونا بیندیشیم و آگاهانه عمل کنیم. مطالعۀ این پژوهش را به عموم خوانندگان، به ویژه دانش شناسان، ناشران، دانشگاهیان و حوزویان، مسئولین نظام پزشکی، منتخبین محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت توصیه می نماییم. ا نتبسن مشنتی مشنت یمنتش مینت بمشنتی شمنتی شمنتی متی بشیبیشب سبشبشسس سمنیت شمتب مشتی مشت بمیتش

  

 

 

 

 

تا فردیت، با حکایت

فردیت تجربۀ ای درونی و نقطۀ مقابل فردگرایی است. از این رو، روشن ترین و ماندگارترین راه برای درک آن تجربۀ شخصی است. با این وصف، طی قرون، متفکران بزرگ شرق و غرب جهان کوشیده اند تا نشانه هایی از این تجربۀ درونی در آثار خود به جای بگذارند. کارل گوستاو یونگ یکی از این متفکران است. وی که با نظریه های بدیع خود در علم روان شناسی بر بسیاری از علوم دیگر چون مردم شناسی، باستان شناسی، ادبیات، فلسفه و مطالعه مذاهب در قرن 20 و 21 عمیقاً اثرگذار بوده است، دستیابی به فردیت را مترادف با رسیدن نفس آدمی به مرکزی در باطن خود می داند که فقط از طریق رسیدن به تعادل بین چهار عملکردِ ذهنیِ انسان قابل حصول است. بیشتر بخوانید  بینت سنت سنس نتسنیت سنب تسنبت سنت بسنب سنب تسنب تسنب تسنت سبنس بستن سنب ب سنت

 

 

 

 

 

اتفکر سیستمی برای همه (قسمت 1)ا

تفکر سیستمی به زبان ساده - چرا و چگونه

تفکر سیستمی چیزی جز تفکر عقلانی نیست. همان نوع از اندیشیدنِ آزاد که فقط به نظرورزی محدود نمی شود، بلکه گشودن ذهن آدمی و بردنِ وی به ماورای قیدهای زمانی و مکانی را نیز در بر می گیرد و از این طریق فرد را پذیرای افکار و اندیشه های نو می سازد. این همان مرتبه از اندیشیدن است که با کمک آن، فلاسفه و حکما در عملکرد ذهن آدمی، از جمله ادراکِ حسی، وهمی، خیالی و عقلی، غور می کرده اند و پس از شناخت دقیقِ این مراتب ، مخاطبان خود را از همین طریق، به سوی خود شناسی رهنمون می شده اند. و  همچنین، این همان روشی از اندیشه ورزی است که عرفا از طریق خلق آثار ادبی، به نثر و به نظم، و با بهره گیری از مثال و تشبیه، ذهن همنوعان خود را با لطافتی کم نظیر، به سمت آن تربیت کرده اند. بیشتر بخوانید تبسبیسبس سیسیبسیب سیسبسن تمسنتی مسنبت سمبت مست مستس

از وابستگی به پیوستگی

اقتصاد مقاومتی در پیِ خودکفایی و خوداتکایی ملت هاست. اما نظام اقتصادیِ کنونیِ جهان مبتنی بر ایجاد و تعمیقِ وابستگیِ جهانیان به تجارت جهانی است. بنابراین، بسیاری از علوم، فناوری ها و نهادهایی که به نام پیشرفت به جوامع راه یافته است قادر به حمایت از اهدافِ اقتصاد مقاومتی نیست. جای امیدواری است که پس از بیش از دو قرن پیرویِ شتابزده و بی چون و چرا از توسعه صنعتی و نوع خاصی از علم و فناوری که آن را به پیش می راند، نگاه به علم و فناوری در جوامع، در حال تغییری بنیادی است. این تغییر حاکی از تحولی آرام اما عمیق در جهانبینی بشر در چگونگیِ تولید علم و فناوری از یک سو و مفهوم پیشرفت از سوی دیگر است. بیشتر بخوانید    بتبسیسسیبسبسیبسیسبسب  سیسن تسنتیبی سنیللیبلسلیلیسلیلیل لسل سبس لیلت سنیت سنتی

سنتینست ینست ینست ببسیبسیبس

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ