اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

سوپر مارکتی زنده برای خوراکی های سالم و مکانی برای آموزش فنون خودکفایی  تبتبتسنسنی سنیتنسیتن سیت

مزرعه شهریِ ویل آلن و همکارانش در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین کمتر از یک سوپرمارکت وسعت دارد. اما در این مساحت محدود فعالیت های بسیاری در راستای تولید غذای سالم برای مصرف محلی و نیز آموزش فنون خودکفایی در شهرها به اقشار مختلف، به ویژه هنرجویان جوان و نوجوان، صورت می گیرد. دوره های آموزشی این مرکز شامل موضوعات زیر است: کشاورزی شهری، تولید انرژی محلی با گاز زیستی، استحصال آب باران، تبدیل ضایعات آشپزخانه با کرم خاکی برای تولید کود، تولید کمپوست در مقیاس کوچک و بزرگ، احیای زمین های آلوده به مواد شیمیایی به خاک سالم، بازاریابی محصولات کشاورزی، و طراحی محصولات با تاکید بر ارزش افزوده.  نتبیت سنتت تنس نیتس نیت نستی نستی نست ینست ینت سینت

 

نهاد فراملیتی کشاورزی

آگاهی مصرف کنندگانِ غربی از ماهیتِ فریبکارانه و استعماریِ نهادِ فراملیتی کشاورزی موجب شده که بسیاری از مردم برای تامین امنیت و ایمنی غذایی خود و خانواده هایشان آستین بالا زنند و به کشت و زرع بپردازند. پروژه خیابان ماساچوست و گِیت وِی گرینینگ تنها دو مثال از هزاران طرح شهری است که در آنها شهروندان شخصا در کار کشتِ محصولاتِ غذایی سالم درگیر شده اند. ا نتنتنست نتس نیت نتس نیت سنتی نست ینسیت سنت 

 

 

 

احیای بذرهای بومی، لازمه دستیابی به ایمنی و امنیت غذایی

برخی از افرادِ علاقمند به باغچه کاری غیر شیمیایی، شانس خود را در پرورش گیاهان در خانه می آزمایند و چون نتیجه مطلوبی به دست نمی آورند، مایوس می شوند. واقعیت این است که هم اکنون تقریبا همه بذرهای موجود در بذرفروشی ها از نوع اصلاح شده اند. بذر اصلاح شده بدون کود شیمیایی رشد چندانی ندارد. همانطور که در گزارش پژوهشی نهاد فراملیتی کشاورزی مفصلا بررسی شده است، اجبار در  استفاده از نهاده های شیمیایی، ریشه در بذرهای اصلاح شده دارد. پروژه های کشاورزی شهری، کانون های فعالی برای حفظ و تکثیر بذرهای بومی نیز شده اند. مقاله بالا گزارشی از تلاش کشاورزان در کشور هند برای احیای بذرهای بومی و اصیل خود است. بیشتر بخوانید بتسنت سنیتنست ینست ینتسی سینت سنی

 

 

 

 

 دستت خاکی نشه، مریض می شی!ا

آموزشِ کاملِ فنون باغچه کاری در سنین پایین تر، دغدغه های بهداشتیِ مرتبط با کار کردن با خاک در جامعه را بر طرف می کند. از این رو است که آموزشِ کشاورزی شهری از سنین پایین آغاز می شود. لایف لَب از سال 1979، با جلب همکاریِ مسئولین آموزشی، باغچه کاری در مدارس ابتدایی و راهنمایی را تبدیل به فعالیتی جذاب برای آموزش علوم زیستی کرده است. از جمله خدمات ارائه شده در وب سایت این سازمان، دستورالعمل های ساده و جذاب برای استفاده معلمینِ علاقمند است. در ایران، خدمات آموزشیِ علوم طبیعی با باغچه کاری در مدارس از طریق این سایت مهیاست. با ما تماس بگیرید.  تبتسنتبتسنسیت نتسس نستینستینتسینتس ینتسی نست ینتس ینتس ش

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

نمونه ای از فرهنگ پذیری در اصلاح الگوی مصرفِ انرژی

 تنست یبازگشت به فرهنگ آموزی

غذای کافی و سالم برای همه

تا چندی پیش کشاورزی شهری مفهومی ناآشنا و دور از ذهن بود. مگر شهر هم جای کشت محصولات زراعی و نگهداری دام و طیور و پرورش ماهی است؟! اما امروزه، به برکت تلاش افرادی چون آقای ویل آلن، در تعداد رو به رشدی از شهرهای جهان، کشاورزیِ شهری به عنوان روشی عقلانی، کارآمد، سالم و کم مصرف (از لحاظ انرژی) برای تامین امنیت و ایمنی غذا در شهرها، به ویژه در محله های کم درآمد، نه تنها مفید بلکه ضروری شناخته شده است. کارآیی این سیستم کشاورزیِ محلی به حدی است که از اوایل دهه 1990 تا کنون در کشور کوبا کشاورزیِ شهری سیاستِ غالب در برنامه ریزی و سیاستگذاریِ این کشورِ تحریم شده قرار گرفته و آن را عملا به خودکفایی و خوداتکایی غذایی رسانده است. بتتبتسنت سنیتسنیتنستینستی سنتیت سنیتسبتنستن تسنت نستینستی نتسی نتس ینت سینتسنیت سنیت نست ینست ی 

امنیت غذایی یعنی اینکه غذا با قیمت مناسب برای همه فراهم باشد. و ایمنی غذایی یعنی اینکه غذایی که می خوریم آلوده به مواد شیمیایی نباشد. کشاورزی شهری نه تنها غذای سالم را برای مردم دسترس و قابل استطاعت می کند بلکه بستری مساعد برای اشتغالزایی در مکان هایی که بیکاری مسئله ساز است به وجود می آورد. تب سنت نستی نست ینتس ینتس ینت سینت سنیت سنیت نستی نس تینست ینس ین سیت

کشاورزی صنعتی و شیمیاییِ متداولِ امروز، در مزارع، باغات و دامداری های بزرگ انجام می شود و لذا عملکردِ موفقیت آمیز در این ساختار، عموما در نقاط دور از مراکز بزرگ جمعیتی عملی است. تداوم و توسعه این ساختار، مصرف مقادیر عظیمی از سوخت های فسیلی را برای رساندن محصولات کشاورزی به مراکز مصرف در شهرهای کوچک و بزرگ، اجباری کرده است.  بتنتسن سنت سنیت نست ینست ینست ینست نیت سنیت سنیت سنی تنست ینست ینست ینست

از سوی دیگر، برداشتِ بالا در این سیستم های بزرگ موجب می شود که بخش قابل توجهی از این محصولات، برای مصرف در آینده، روانه سردخانه ها و دیگر تاسیسات نگهداریِ محصولات کشاورزی شود. طبعا برای نگهداریِ میان مدت و دراز مدت از مازاد برخی از محصولات نیز می باید از نهاده های شیمیایی استفاده کرد. لذا کشاورزی صنعتیِ مقیاس وسیع، جوامع را مجبور به خریداری و مصرف منابع فسیلی، هم به عنوان ماده اولیه نهاده های شیمیایی و هم به عنوان انرژی برای تولید و توزیع محصولات، کرده و نتیجتا بر قیمت خوراکی ها افزوده است. با بالا رفتن قیمت ارزاق، امنیت غذایی در سراسر جهان کاهش یافته به صورتی که دسترس اقشار کم درآمد جوامع به غذا محدود تر شده است. پس می بینیم که اگر چه غذا فراهم است، اما از دسترس خیل عظیمی از مصرف کنندگان در جهان خارج است.  بتسنت سنیت نستی نستی نستی نست ینست ینت سین سنیت سن ی

اندیشمندان و علاقمندان به سلامت جامعه که به ماهیت مسرفانۀ کشاورزی مقیاس وسیع پی برده اند، برای جلوگیری از اسراف در مصرف منابع فسیلی و انرژی در تولید غذا اقدام به تولید خوراکی های ارزان و عاری از مواد شیمیایی از طریق محلی سازی کشاورزی کرده اند. کشاورزی محلی در روستاها و شهرهای کوچک تاریخا امری آشنا و شناخته بوده است. یعنی یک یا چند روستا ضمن تولید مواد غذایی اهالی خود، بخشی از نیازمندی های غذایی یک یا چند شهر کوچکِ اطراف خود را نیز تامین می کردند. کشاورزی محلی در کلان شهرهای معاصر الهام گرفته از این ساختار زمان آزموده است. در این الگو، اراضی بایر و بلاتکلیفِ درون شهری، بام ها، ایوان ها و دیگر سطوح آفتابگیر، با تلاش و همکاری همسایگان تبدیل به فضای سبزِ مولد شهری می شود ضمن اینکه سالانه میلیون ها تن ضایعات آشپزخانه های شهر نیز در این مزارع به کود طبیعی تبدیل و برای تولید محصولات به خاک بازگردانده می شود. مضافا اینکه با توجه به آسیب پذیری شهرهای چند میلیونیِ (و گاه چند صدمیلیونیِ) جهان در برابر گرسنگی در زمانِ رخدادِ بلایای طبیعی، وجود فضای سبز مثمر در سراسر شهر بیمه ای بی بدیل در برابر گرسنگی و تلفات جانی است.  تسن تسنتی نسیت نستی نست ینست ینتس نستنیت سنیت سنت ینست ینست ینست ینس نی سنی

مثل هر اندیشه و راهکارِ جدیدی، کشاورزی شهری نیز در ابتدا با بی توجهی مسئولان و بی تفاوتیِ مصرف کنندگان روبرو شد. اما پایمردی و موفقیت میدانیِ افرادی چون آقای ویل آلن به پذیرشِ فرهنگ جدیدی در میان شهروندان و نیز برنامه ریزان، سیاستگذاران و دیگر صاحبنظران توسعه در شهرهای بزرگ جهان انجامیده است. هم اکنون در بسیاری از شهرهای آمریکای شمالی، اروپا، و آمریکای لاتین، کشاورزی شهری پدیده ای شناخته شده است. در این شهرها استعداد بالقوۀ این راهکارِ مناسب در توسعه محلی به فعل رسیده و بر تعداد طرفداران این شیوه تولید غذا افزوده است. آلن از قهرمانان رشته بسکتبال آمریکاست. وی پس از بازنشستگی از ورزش حرفه ای و کسب تجربه به عنوان یک مدیر بازرگانی، از سال 1993، به کارِ کشاورزی شهری برای تامین غذای ارزان و سالم در محله های کم درآمد شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین و شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا رو آورده است. او با جلب همکاریِ خانوادۀ خود و مشارکت اهالیِ محله های اطراف، اقدام به تاسیس تشکیلاتی نسبتا وسیع در این دو شهر برای تولید انواع سبزیجات، میوه جات، لبنیات و ماهی کرده است. اگر چه انجام این کار و نتیجه اجتماعی مفیدی که داشته برای او بسیار لذتبخش است، اما پرورش گیاهان در شهر برای او تفننی نیست. او خود را عضوی از نسل جدیدی از کشاورزان جهان، یعنی کشاورزان شهری، می داند.  بتسنت سنتسنیت سنتی نسیت نست ینستی نست ینست ینست ینستی نست ینست

آقای آلن معتقد است که شهرهای بزرگ امروز بیشتر به به بیابان های بی حاصل و برهوت شبیه اند. اگر به دلیلی، در جریان بی وقفه کامیون های حامل غذا از دیگر مناطق کشور (و گاه از دیگر کشورها) خللی ایجاد شود، جمعیت های میلیونی این شهرها در معرض گرسنگی جدی قرار می گیرند. از سوی دیگر، با وجود مقادیر زیادی غذا که در جهان تولید می شود، آقای آلن می گوید: به واسطه گرانی خوراکی ها ما امروزه بیش از هر زمان دیگری آدم گرسنه داریم. حتی افرادی که ما آنها را جزو طبقه متوسط می دانیم، غذای کافی و سالم نمی خورند. این نقیصه ای جدی است و برای رفع آن باید زیرساخت لازم برای ایجاد نظامی پایدار به منظورِ تولید غذای سالم در محل به وجود آوریم. ینمسن مسنی مسنی مسن یمسن یمنس یمسن یمن سمین سمین مس ینمسنیمنس یم

مزرعه شهری آقای آلن به مساحت 8 هزار متر مربع در حومه شهر میلواکی در محله ای کم درآمد واقع است. این محله، همانند هزاران محله کم درآمد دیگر در آمریکا فاقد مغازه های عرضه مواد غذایی است. بسیاری از سوپرمارکت های بزرگ زنجیره ای از تاسیس فروشگاه در مناطق کم درآمد می پرهیزند چون ادعا می کنند که این کار فاقد توجیه اقتصادی است. در مزرعه شهری آقای آلن که مساحت آن از یک سوپرمارکت کمتر است وی و همکارانش هر ساله به کاشت و داشتِ نزدیک به 20 هزار گیاه (درخت و انواع سبزیجات و صیفی جات) و پرورش تعداد قابل توجهی ماهی، مرغ، بز، خرگوش، اردک و زنبور عسل مشغول اند. اما موفقیت این کشاورز شهری تنها به علت ارائه کردن راه حلی برای رفع گرسنگی اهالی یک یا دو محله در یک شهر آمریکا نیست. نگاه کشاورزان شهری اساسا معطوف به مسایل مرتبط با تغییرات آب و هواییِ است که کشاورزی صنعتیِ مقیاس وسیع را عملا غیر اقتصادی و از نظر زیست محیطی نامعقول کرده است. کشاورزی شهری از نوعی که توسط ویل آلن و دیگر فعالانِ مشابه به وجود آمده برای کاهش اتکا به نفت خام و گاز طبیعی به منظور تولید و توزیع محصولات غذایی سالم، الگویی قابل تکرار در سراسر جهان فراهم کرده است. یکی از شعارهای معروف آقای آلن این است: هر چه مزارع و گلخانه های شهری بیشتر، گازهای گلخانه ای کمتر.    بستنت ستنست ینتسی نست ینست ینست ینتس ینت سنیت سنیت نسیت نست یسنتی 

منابع

- Wikipedia. Will Allen. Urban Farmer. (accessed 2 May 2013)

- Van Jones. Will Allen. The 2010 Time 100. Time. April 29, 2010. (accessed 2 May 2013)

- Growing Power Inc. The Website. (accessed 2 May 2013)

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ