اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااااااااااااااابهینه سازی مصرف

 ااااااااااااااااااااامتنوع سازی منابع

  اااااااااااااااااااااامحلی سازی تولید

 اااااااااااااااااااااافرهنگ آموزی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

فرهنگ آموزی/ فرهنگ پذیری در اصلاح الگوی مصرفِ انرژی

  کی یون هوانگ و لی میونگ باک   وقتی بزرگراه ها می روند

جِیسِن مک لِنان   خانه سازی کوچک  

ویل آلن  غذای کافی و سالم برای همه

واناجا رامپراساد  چهره ای ماندگار در احیای بذرهای اصیل

فرهنگ سازی و فرهنگ آموزی دو واژه متداول است که عموما برای ترویج عملکردِ درستِ افراد در قالب های اجتماعی به کار برده می شود. اما چه بسا واژۀ فرهنگ پذیری گزینۀ بهتری باشد چون در مورد دو اصطلاح اول همواره با این سؤال روبروییم که آیا فرهنگی که آموزش داده می شود پذیرفته می شود؟ در بسیاری از موارد شاهدیم که بین آموزش و پذیرش، فاصله بسیار است لذا شرطِ مؤثر واقع شدنِ فرهنگ آموزی و فرهنگ سازی، فرهنگ پذیری از سوی آحاد مردم است. بتنست نست نستی نست ینتس ینت سنیت سنیت نستی نست ینست ینتس نیت

در فرهنگ پذیری، عقلِ آدمی معیارِ تصمیم گیری هاست، عقل همان چیزی است که تفاوت بین غلط و درست را به تک تک ما، از درون، تفهیم می کند. مثلا عقل حکم می کند که استفاده از خودرو شخصی برای حمل و نقل درون شهری کار درستی نیست چون زندگی در شرایط دودآلود کلان شهرها موجب انواع بیماری های روانی و جسمانی برای خود و دیگران می شود ضمن اینکه مقادیر عظیمی سوخت فسیلی و وقت رانندگانِ درمانده در ترافیک تلف می گردد. همچنین عقل حکم می کند که خوردن میوه های خارج از فصل درست نیست چون واردات میوه از مکان های دوردست و نیز بهره گیری از سردخانه ها و انواع نگهدارنده های شیمیایی در نگهداری درازمدت از محصولات را تشویق می کند. این دو مثال، مصادیقی روشن از اتلافِ مقادیرِ کلانی از انرژی در جوامع است که کاملا غیر ضروری و از آموزه های نهادهای تحمیلیِ نظام سلطه است. اما من همیشه پذیرای پیام های عقلانی درون خود نیستم. به ویژه در شرایطِ رقابتی امروز، ندای درونم غالبا در همهمۀ نهیب های رقابتی که مبادا من از همسایه و همکارم عقب بمانم گم می شود. برای توجیه بی تفاوتی و انفعالم و برای آسودگی خاطر بیشترم، غالبا با ذکر ضرب المثل با یک گل بهار نمی شود بر عملکرد غیر عقلانی خودم، صرفا چون همان کاری است که هزاران بل میلیون ها نفر از دیگران می کنند، صحه می گذارم. تبتستبتسنتنست نت سن تسنیت نستی نست ینستی نت سینت سنیت سنیت

نمونه های زیر، همانند مثال های دیگری که در صفحه نقش ما شهروندان آمده است، برگرفته از زندگی افراد عادی در کشورهای مختلف جهان است که موفق شده اند بر موانع گوناگون ذهنی و فشارهای اجتماعی فایق آیند و ندای عقلانیِ درون را راهنمای رفتار فردی و تصمیمات حرفه ای خود قرار دهند. گویی این افراد به جای تکرار ضرب المثلِ بازدارنده و ناامید کنندۀ بالا ترجیح داده اند که با ابیات متعالی و سازنده زیر از حضرت مولوی، عارف ایرانی و مسلمان، همراه شوند: بتنتبتسنت نستی نست یننستی نستی ستن

تو مگو همه به جنگند و  ز صلح  من  چه آید

تو یکی  نه ای هزاری  تو چراغ خود برافروز

که  یکی  چراغ  روشن  ز  هزار  مرده  بهتر

که بِه است یک قد خوش ز هزار قامت کوز

 

شاید در نگاه اول اینطور به نظر آید که این افراد در شرایط اجتماعی و اقتصادی ویژه ای به دنیا آمده اند که با تکیه بر توانایی هایِ کم نظیر فرصت یافته اند که به فراسوی فشارها و گرفتاری های روزمره گام نهند. اما در واقع آنچه فصل مشترک و بسترِ مساعد برای موفقیت این افراد قرار گرفته است، خودباوری ایشان است. هر یک از این فعالان عملکرد غالب در زندگی و حرفه خود را مغایر با عقلانیت تشخیص داده و برای یافتن راهکاری عقلانی تلاش کرده اند. جالب توجه اینکه نوآوری های این نواندیشان از بوته آزمایش پیروزمندانه بیرون آمده و تحولات مساعدی در حوزه های تعیین کننده ای چون قوانین و مقررات، برنامه ریزی و سیاستگذاری در سراسر جهان به وجود آورده است. در واقع در رویاروییِ نسل امروز با پیامدهای نامطلوب اقتصادی و زیست محیطیِ اوج نفت و تغییرات آب و هوایی، چاره ای جز گوش فرا دادن به ندای عقلانیِ درون برای شهروندان از یک سو و مسئولان و مدیران اجرایی کشورها از سوی دیگر باقی نمانده است. جوامعی که این حرکت عقلانی به سوی اصلاح الگوی مصرف در انرژی را زودتر آغاز کنند با دشواری کمتری در تطبیق با شرایط بسیار متفاوت آینده روبرو خواهند بود.  بتشنتی سنتی سنتی نسیت نس تینست ینت سنی تسنی تنسی نس ین سنی سن ی

    وقتی بزرگراه ها می روند

رییس انیستیتو حمل و نقل کره جنوبی، دکتر کی یون هوانگ، در خط مقدم نوآوری های رشته شهرسازی در جهان قرار گرفته است. این نوآوری ها حاکی از روندی جدید در این رشته است چون صرفه جویی های عظیمی در مصرف انرژی و پاکیزگی بیشتر هوا در کلان شهرهای آلوده دنیا را نوید می دهد. تعداد رو به رشدی از شهرهای بزرگ جهان، مثل سئول، پایتخت کره جنوبی، با حذف بزرگراه های خود، اقدام به احداث بوستان های شهری، بلوارهای جذاب (برای پیاده روی، دوچرخه سواری و خرید) و طراحی محله های مسکونی- تجاری کرده اند. این تجارب نوآورانه عملا نشان داده است که کاهش وابستگی به خودرو در سطح شهر و تقویت فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری مستلزم تغییرات نهادی و زیرساختی است. بیشتر بخوانید  بتستس نتینسیتنستی نستی نست ینستینتس ینتس ینت سنیت سنیت نست ینسیت نست ی

خانه سازی کوچک

اندازه برای طراحان، معماران و مبتکرانِ انواع سیستم ها، همواره موضوعی اساسی بوده است. اما در معماری و شهرسازیِ معاصر، اهمیتِ اندازه رنگ باخته است. اصلِ هر چه بزرگتر بهتر بر عقلانیتِ اندازه شناسی چیره شده و ازاین رو معماران و مهندسین سازه در سراسر دنیا در تلاش بوده اند که با دانش و فناوری های حرفۀ خود، برج ها، پل ها، آسمانخراش ها، سدها، و جاده های هر چه بزرگتری بسازند. برای ساختن این سازه های بزرگ و چشمگیر معمولا ملاحظات زیست محیطی نادیده گرفته می شود. لذا دیده می شود که در بسیاری از شهرها و کلان شهرهای دنیا، برای دستیابی به اراضی دست نخورده ای که جوابگوی بناهای بزرگتر باشد، به مزارع و باغات و زیستگاه های اطراف شهر، از جمله مراتع، مناطق کوهپایه، حاشیه  سواحل و جنگل ها دست اندازی می شود. لزوم اصلاح الگوی مصرفِ انرژی تغییری اساسی در این روندِ نامعقول را نوید می دهد. بیشتر بخوانید بتسنت سنتسنیت نسیت نستی نست ینستی نس ینسینت سنی تسنیسنی سنتی

 

 

 

غذای کافی و سالم برای همه

تا چندی پیش کشاورزی شهری مفهومی ناآشنا و دور از ذهن بود. مگر شهر جای کشت محصولات زراعی و نگهداری دام و طیور و پرورش ماهی است؟! اما امروزه، به برکت تلاش افرادی چون آقای ویل آلن، در تعداد رو به رشدی از کشورهای جهان، کشاورزیِ شهری به عنوان روشی عقلانی، کارآمد، سالم و کم مصرف (از لحاظ انرژی) برای تامین امنیت و ایمنی غذایی در شهرها، به ویژه در محله های کم درآمد، نه تنها مفید بلکه ضروری شناخته شده است. کارآیی این سیستم کشاورزیِ محلی به حدی است که از اوایل دهه 1990 تا کنون در کشور کوبا کشاورزیِ شهری سیاستِ غالب در برنامه ریزی و سیاستگذاریِ این کشورِ تحریم شده قرار گرفته و آن را عملا به خودکفایی و خوداتکایی غذایی رسانده است. بیشتر بخوانید بتسبتنستن تسنت نستینستی نتسی نتس ینت سینتسنیت سنیت نست ینست ی 

چهره ای ماندگار در احیای بذرهای اصیل

بدون شک یکی از فناوری های مناسب برای دستیابی به صرفه جویی عظیم در منابع فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی، بذرهای اصیل است. بذرهای اصیل به بذرهایی گفته می شود که طی قرون از طریق لقاح طبیعی در محیط مزرعه تکثیر شده است. اینگونه بذرها نسبت به کلیه فشارهای محیطیِ اقلیم خاص خود، از جمله آفات، امراض و تغییرات آب و هوایی، مقاوم اند. به این نوع بذر، بذر بومی نیز می گویند. نکته قابل توجه دیگر اینکه برای رشد کامل و ثمردهیِ رضایتبخش، بذرهای بومی نیازی به کود و سموم شیمیایی ندارند. بیشتر بخوانید   تسنتس نتسنی تسنی سنت سنیتس  تبنستسن سنتسنیت نست ینسنیت تنتن نتنت  یسن

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ