اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 نت سنیت نیست

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

 2.2. چند نکته احتیاطی

همانطور که در تصویر 1 پیداست، تالاب مصنوعی در واقع حفره ای است در زمین، مانند حفره ای که معمولا برای احداث یک استخرِ کم عمق حفر می کنند. به منظور کاستن از احتمالِِ نشت پساب به لایه های زیرین خاک، کف این حفره را با خاکِ رُسِ کوبیده و متراکم (و در بعضی مواقع با نصبِ ورقه های پلاستیکی عریض) زیرسازی می کنند. پس از زیرسازی، لوله ای عرضی برای توزیع یکنواخت و یکسانِ پساب در ابتدای تالاب و نیز برای دریافت آب تصفیه شده در انتهای آن کارگذاشته می شود. سپس تالاب با قلوه سنگ، ریگ و شن با رعایت دقیقِ جایگاه ویژۀ هر یک پُر می شود. پس از پر کردن حفره با این مواد در آن انواعِ گیاهان تالابی می کارند. تجربه نشان داده است که هر چه از کارکرد تالاب می گذرد رسوبات جمع شده در تالاب کار عایق بندیِ زیرسازی آن را در پیشگیری از نشت آب به لایه های زیرین خاک تکمیل می کند. اما با اینحال مهم است که در زمان انتخاب مکان احداث تالاب به نکات زیر جهت رعایت احتیاط در خصوص نشت پساب به منابع سطحی و زیر زمینی آب و دیگر ملاحظات دقت کامل شود: تیسنت نتنست ینت سینت سینت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنت یسنیت سنیت سن یتنس ینت سینست ی

1. تالاب در حریم چاه آب شرب یا قنات واقع نشود.

2. تالاب در حریم رودخانه و دیگر آب های سطحی ساخته نشود.

3. تالاب در مسیر سیلاب های فصلی ساخته نشود.

4. تالاب بر روی مجاری چشمه های زیر زمینی قرار نگیرد.

5. پس از خاکبرداری، فاصله ای برابر با حداقل نیم متر بین بستر تالاب و لایه هایِ سنگیِ زمین فاصله باشد. در زمین هایی که نفوذ پذیری خاک بالاست، یعنی درصد شن بیشتر و میزان رس در خاک کمتر است، این فاصله را باید تا یک متر افزایش داد. اراضی ای که در آن لایه سنگی به سطح زمین نزدیک و خاک فاقد رُس کافی است برای احداث تالاب مناسب نیست.ا نتنست نتش ینتشیسنت شنست نشست نت نشتس ن

6. آب خروجی از تالاب برای آبیاری باغات مناسب است اما خودِ تالاب در باغات احداث نمی شود.ا تتنش نشتس نشتس نتش سنشت سنشت سنش تسنتش سنت شسنت

7. اگر در اطراف روستا نقاطی است که بناهای باستانی یافت شده، تالاب در نزدیکی این نقاط ساخته نمی شود. ا

8. تالاب مصنوعی قادر است در طبیعت خشک کویری مانعی برای حرکت شن های روان باشد و از این جهت برای روستاهای مناطق خشک فایده مضاعف دارد. اما ساختن تالاب در جنگل و یا دیگر منابع طبیعی که دارای اکوسیستم و پوشش گیاهی خاص خود است ممکن است موجب ویرانی این اکوسیستم ها گردد. همچنین احداثِ تالاب در نزدیکی یا درون تالاب های طبیعی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اتتییینیت ی

9. در زمین هایی که اهالی می دانند در زیر آن خط گاز، لوله آب یا دیگر حامل ها وجود دارد تالاب ساخته نمی شود. ا

10. از اراضی خیلی شیب دار (تپه ماهور) که در آن خطرِ فروریختن یکی از دیواره های تالاب و سرازیر شدن پساب به پایینِ تپه وجود داشته باشد جدا پرهیز می شود.  ا

11. تالابِ زیر سطحی با جریان افقی که با رعایت کلیه نکات فنی ساخته شود فاقد بو است و تولید پشه و حشرات موذی نمی کند. با این حال پسندیده است که فاصله مناسب از نزدیک ترین واحد مسکونی رعایت گردد. فاصله مناسب معمولا 100 متر است. و برای پرهیز از هر گونه آزار احتمالی از بو می باید دقت کرد که جهت طبیعی باد چنان باشد که بوهای احتمالی در خلاف جهت واحدهای مسکونی رانده شود. ت ا

پیا<< قبل   فهرست   بعد >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ