اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

   

 

 

 

نمای بزرگتر       تصویر8. غشاء پلاستیکی و محافظ آن را معمولا در دو لایه در کف تالاب پهن می کنند... بیشتر بخوانید نت ببسینتسن تسمنتی سمنیت مسنت یمسنت یسن تیمنتس ین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

راهنمای ساخت تالاب مصنوعی از نوعِ زیر سطحی با جریان افقی: ویژه بازیافتِ پسابِ واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرک های مسکونی برای مقابله با خشکسالی

بازگشت به فهرست کتاب

 نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

4. مراحل ساخت

4.2 زیرسازی

شرایط اشباع (آبدار) از ویژگی های ذاتی تالاب هاست. یعنی بستر تالاب نباید هرگز به حال خشک یا حتی نیمه خشک درآید. برای جلوگیری از این احتمال، الزامی است که تا حد امکان از هرگونه نشت آب از کف و دیواره های تالاب جلوگیری شود. در تالاب های سطحی با جریان افقی، مقداری از آب به علت تابش خورشید و وزش باد تبخیر و از تالاب خارج می گردد. اما در تالاب های زیر سطحی (نوعی از تالاب که مورد بحثِ این راهنماست) مسئله تبخیر وجود ندارد چون هیچ مقدار از آب در معرض جریان هوا و نور خورشید قرار نمی گیرد. این یکی از مزایای برجسته تالاب های زیر سطحی است که از این لحاظ بر تالاب های سطحی برتری دارد. اما نشت آب از کف و دیواره های تالاب در جمیع تالاب ها مسئله ای جدی است که با انجام زیرسازی کوشیده می شود از احتمال وقوع آن کاسته شود.  تیب تنسنتسنی سنیت نسیت نسیت نست ینست بنتس نبت سنیت سن

به رغم تمام تلاش های تالاب سازان در زیرسازی تالاب ها، واقعیت امر این است که نشت آب تالاب به لایه های زیرین خاک را نمی توان به صفرِ مطلق رسانید اما می توان آن را به مقدار قابل اغماضی کاهش داد. در زیرسازی برخی تالاب ها از ورقه های پلاستیکیِ ضخیم به عنوان غشایی ضدآب استفاده می کنند. یعنی پس از خاکبرداری این غشای پلاستیکی را روی کف و دیواره های  شیبدار تالاب می کشند و سپس عملیات لوله گذاری و موادی که برای بسترسازی تالاب در نظر گرفته است را روی این غشاء قرار می دهند. برای اینکه ورقه پلاستیکی توسط قلوه سنگ و ریگ های بستر سوراخ نشود، لایه دیگری نیز به عنوان محافظ روی آن می کشند. انجام اینکار مسلما هزینه تالاب سازی را افزایش می دهد و لذا در همه جا نمی توان از این مواد استفاده کرد. تتبتنست بنست نست نت نستینت سینت سنیت سنی تنس ینس یتس نیت

راه دیگر زیرسازی با خاک رُس است. مراحل بسترسازی با خاک رس به شرح زیر است: تسنت نتنست نستی نست بنست نست بنست نست بسنت سنبت سنبت سنب تسبن سبن سب 

اگر جنس خاک زیرین در محل خاکبرداریِ تالاب از نظر درصدِ خاکِ نرم (یعنی رُس) بالا و بدون قلوه سنگ یا ریگ زیاد باشد (توضیح بیشتر در چگونگیِ مورد اندازه گیریِ درصدِ رُس در خاک در این صفحه) می توان آن را با کوبیدن توسط غلتک در دو تا سه لایه 20 15 سانتی متری ضد نشت کرد. با کوبیدن این لایه ها یکی پس از دیگری، به تدریج لایه ای 50 سانتی متری از خاک رسِِ غیر قابل نفوذ بر کف و دیواره های تالاب به وجود می آید. این فرآیند بی شباهت به روشی نیست که برای زیرسازی جاده ها با خاک ِدستی استفاده می کنند. برای نتیجه بهتر، در زمان کوبیدن خاک در هر لایه، مقداری آب به خاک اضافه می کنند تا خروج هوا از منافذ خاک و تراکم بیشتر آن تسهیل شود. تجربه نشان داده است که این نوع عایق بندی نه تنها از نشتِ آب جلوگیری می کند بلکه از نفوذ ریشه های گیاهان تالابی به لایه های زیرین تالاب و ایجاد مجاریِ نشت پیشگیری می کند. تبنت نست نست ن نبت سنبت سنت بسنت بسنبت سنب تسنبت سنب

برای متراکم سازی خاک، در تالاب های کوچک، در شرایطی که درصد رُس بالا است، استفاده از غلتک دستی برای انجام کار کافی است. اما در تالاب های بزرگ، به ویژه اگر درصدِ خاک رس کم باشد می باید از ماشین آلات سنگین برای آنجام این کار بهره جست. در هر دو مورد، پس از پایان کار می توان با ریختن مقداری آب روی سطحِ به دست آمده نفوذ پذیری آن را نسبت به آب آزمود. گفتنی است که با آغاز کار تالاب و ته نشست رسوبات حاصله از تصفیۀ ناخالصی های آب، به نفوذ ناپذیری لایه زیرسازی شده تالاب افزوده می شود.  تبتنست نست نتس نیت سنتی بنست بنست سنت بسنت ببنت  سنیببسب سبس سبسبس                           

همانطور که در بخش 3.2 نیز تاکید شد، در صورتی که خاک محل احداث تالاب فاقد میزان بالایی از خاک رُس باشد می باید خاک رس را برای بستر سازی از جای دیگری تهیه کرد. و اگر آزمایش خاک میزان رسِ موجود در خاک را بسیار پایین نشان می دهد می باید از خاکبرداری و بسترسازی به طور کلی در زمین مورد نظر صرفنظر کرد و تالاب را در مکان دیگری احداث کرد. تبتسنتنست سنت نست ینت سنیت بسنت بنست بسنت بسنب                                       

پیا<< قبل   فهرست   بعد >>ا

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ