اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

ااااااااااااااااامعنویت و محیط زیست

ااااااااااااااااادانش بومی

اااااااااااااااااهنر و خلاقیت  

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

 

داستان های عامیانه: کیمیای نوآوری

به اعتقاد روان شناسان، روان آدمی در کودکی مجهز به توانایی های عقلانی و منطقیِ ورزیده و تکامل یافته ای نیست. داستان های عامیانه از طریق قوه تخیل و احساسات، نه تنها راهی ملایم و شیرین برای آموزش الگوهای اخلاقی و اجتماعی فراهم می آورد، بلکه به پرورش توانایی های فکری کودک در رویارویی با مسایل و پیش آمدهای نیک و بد زندگی کمک می کند. اهالی روستاهایِ سالمِ قرن بیست و یکم داستان های عامیانه نظیر آنچه از چوپان پیرِ روستای خورهه آقای یدالله هدایتی به جا مانده است را به عنوان ابزارهای فرهنگی جهت پرورش قوه خلاقه کودکان و نوجوانان گردآوری و استفاده می کنند. بتسfsjdskd kdjksdjتبتسنیتنسیسس نتسن سنیت

 نسیتنسیتنس ینتس ین

 

هنر، هر روز

روستای سالم دامان هور در ایتالیا نمونه ای بارز از جوامع پیشرفته امروز است که هنر را به عنوان نیازی روزانه، مثل غذا، درک کرده است و آن را لازمه ایجاد بستری مساعد برای پرورش قوه خلاقه خردسالان و بزرگسالان می داند. تبتسن سن تسن یتن سیت نیستنسیت نستینسیت

 

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

هنر و خلاقیت سن

از منظری کاربردی، هنر چیزی است که هنردوست را به سرچشمه خلاقیت درونی هنرمند که در درون خود او نیز هست متصل می کند. از این منظر، یک اثر هنری، از هر نوع که باشد، نقاشی، موسیقی، معماری، قالیبافی، سبدبافی، سفالگری و یا حتی راه حلی ابتکاری برای حل مسئله ای اقتصادی یا اجتماعی در روستا، چیزی فراتر از جلوه ظاهری آن است. کارِ خلاق در واقع پلی از عالم ظاهر به دنیای باطنِ هنرمند و مجالی برای شکوفاییِ انواع نوآوری ها و خلاقیت ها در حین کار اوست. به همین سیاق، آثار هنری، تماس درونی را برای فردِ هنردوست پدیده ای مانوس و ملموس می سازد. شکی نیست که استعداد هنری افراد، در هر زمینه ای که باشد، از ویژگی های مادرزادی و خدادادی آنهاست، اما به لحاظ تاثیر عظیمِ بسترِ اجتماعی و فرهنگی مساعد در شکوفاییِ خلاقیت اعضای یک جامعه، میزانِ حضورِ هنر در زندگی روزمره اهالی از معیارهایِ دهکده های سالم برای سنجشِ پیشرفتِ جامعه قرار گرفته است. بتسنتسن سنیت نسیت نسیت نسیت نسینست تبستینت سیت سینتنسینسیت نستیین یسنت سین

امروزه برای بهره بردن از کیمیایِ هنر می باید به مکان های خاصی چون موزه و گالری رفت و یا از  آثار موسیقی و نمایشیِ غیر زنده مثل فیلم و نوار و سی دی خریداری کرد. اما در جوامع سنتیِ خودکفا و خوداتکای گذشته، هنرِ زنده و محلی در خانه و از دوران کودکی، همواره همراه انسان ها بود که بی هیاهو و بی تکلّف، محیطِ فرهنگیِ مساعد برای بروز خلاقیت ها در افراد را تقویت می کرد. تا به امروز، کمتر روستایی در کشور ما یافت می شود که در آن فعالیتی از نوع صنایع دستی، به ویژه قالیبافی، در گذشته و حال آن نباشد و یا در آن سنّتِ قصه گویی، نقالی، موسیقی، سرودخوانی و نظایر آن سابقه نداشته باشد. کشفیات علم روانشناسیِ امروز از ارتباطی مستقیم بین فعالیت هایی که در آنها هماهنگیِ نزدیک بین چشم، دست و ذهن وجود دارد، یعنی همان صنایع دستی، از یک سو و افزایش توان خلاقیت افراد از سوی دیگر پرده برداشته است. همچنین، داستان های عامیانه که هزاران هزار عنوانِ آن در فرهنگ شفاهی روستاهای سنتی ایران و جهان وجود داشته و دارد، از کارابزارهای مسلم پرورش ذهنی کودکان و نوجوانان شناخته شده است. تبتسنسنیت یسنتنسیت سنیت نسی نسی تنسیت نس ینستی سیت

به همین جهت در روستاهای سالم قرن بیست و یکم، برای پرورش ذهنی و استعداد نوآوری در نسل جدید، بر احیای انواع سنت های هنریِ محلی تاکید می شود. اهالی این روستاها دلایل علمیِ تاثیر گذاری این فعالیت ها بر قوه خلاقیت افراد را عمیقا درک و یا شخصا تجربه کرده اند و لذا آگاهانه، ضمن گردآوری و حفاظت از این سنت ها، برای ترویج عمومی آنها در جامعه به صورتی که اهالی با هنر، تماس روزانه داشته باشند می کوشند. به طور کلی، جوامعی که از سطح بالایی از خلاقیت برخوردارند، تقلید بی چون و چرا از روش های بیگانه را برنمی تابند چرا که از لذت، افتخار و خودباوریِ عظیمی که نواندیشی و نوآوری به همراه می آورد با خبرند. ب سنت سنت سنیتسنی نسیت سنیت سنیت نسیت ن ستینت سین سین تسینت

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ