اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

بازاریابی برای محصولات سالم  ا  

 

مقدمه

مکان ها و زمان های مناسب

مصرف کنندگان: گروه های هدف

تاسیس بازار روز

تبلیغ اینترنتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغ اینترنتی

هم اکنون برای تبلیغِ بسیاری از کالاها و خدمات می توان از طریق اینترنت عمل کرد. کالاهای خود را بر حسب خواص، نوع و یا کاربرد در سایت های تبلیغاتی  ایرانی که آگهی رایگان می پذیرند معرفی کنید. در این سایت ها در هنگام درج آگهی از کلید واژه هایی چون محصولات سالم و محصولات ارگانیک  استفاده کنید. سایت ما نیز اخیرا صفحه ای ویژه به تبلیغ محصولات سالم با عنوان راهنمای محصولات سالم (یا بازارچه اینترنتی محصولات بومی) اختصاص داده است که نام شما، شماره تماس و دیگر اطلاعات در مورد محصولات شما را به بینندگان اطلاع رسانی می کند. از این صفحه دیدن کنید و با روش دیگری از فروش و تحویل کالا که از طریق پست انجام می گیرد آشنا شوید. برای درج آگهی از فرم مخصوص این راهنما استفاده کنید. درج آگهی در راهنمای محصولات سالم، همانند سایر خدمات سایت ما که مستقیما به فعالان توسعه محلی در شهر و روستا ارائه می شود رایگان است. بیستت نت نت سییتبنتنت سنتنس تنسیت نسیت نستی تسینت سیتسن ستنست ستنست سنیتسن یتسنیت

  چندی از سایت های تبلیغاتی ایرانی در اینترنت

ا                                 ایستگاه نیازمندی ها

ا                                 - لازم

 

     

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ