اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

بازاریابی برای محصولات سالم  ا  

 

مقدمه

مکان ها و زمان های مناسب

مصرف کنندگان: گروه های هدف

تاسیس بازار روز

تبلیغ اینترنتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بازاریابی واژه ای عام است که شامل فعالیت های متنوعی است. این فعالیت ها، از انتخاب نام تولیدی شما گرفته تا نحوه تبلیغ، فروش و دریافت وجه از مشتری را در بر می گیرد. توجه به بازاریابی از کلیدی ترین عوامل موفقیت کارآفرینان است. تولید محصولات سالم، شما را در زمره تولیدکنندگان بسیار ویژه با مصرف کنندگان خاص قرار می دهد. جامعه مصرف کنندۀ علاقمند به محصولات سالم دارای آگاهی بالا در مورد تغذیه سالم است. این افراد معتقدند که تغذیه سالم، حتی اگر هزینه بیشتری در بر داشته باشد، در درازمدت به صرفه جویی های کلان در هزینه های بهداشتی و درمانی خانواده می انجامد. گرچه تعداد این مصرف کنندگان رو به فزونی است، اما ارائه اطلاعات و عرضه محصولات به این گروه مستلزم نوآوری در بازاریابی به منظور هدفگیری دقیق است. همچنین، به منظور افزایش درآمدِ گروه های کارآفرین در روستاها، همانطور که در بخش فروش بی واسطه نیز اشاره شد، لازم است که از کانال های متداول برای عرضه و فروش محصولات زراعی، دامی و باغی که از طریق واسطه ها به وجود آمده اجتناب شود. بازاریابی و فروش مستقیم محصولات سالم بدون دخالت واسطه به تولید کنندگان محصولات سالم اجازه می دهد که از تلاش های خود سود بیشتری ببرند. برای اطلاع بیشتر به پیوندهای حاشیه این صفحه و خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان این سایت مراجعه کنید. در زیر نکات و خدماتی چند برای معرفی و عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده آمده است.  اینستیتستن سن تنست نتسنت سینت سینتس ینت

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ