اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

هر آنچه از میراث گذشتگان که در امر توسعه به کار آید دانش بومی است و امروزه به این دانش، به ویژه در بخش کشاورزی، نیاز فراوان است. همانطور که در رسانه ها و جراید منعکس است، بسیاری از محصولات خوراکیِ صنعتیِ امروز به انواع مواد شیمیایی آلوده است. لذا آگاهی جامعه مصرف کننده، یعنی همه ما، در مورد اهمیت ایمنی و سلامتی محصولات خوراکی رو به فزونی است. برای یک کارآفرین هوشیار در روستا، این به معنی گسترشِ بازاری جدید برای محصولات سالم است. محصول سالم به کالایی گفته می شود که در تولید و فرآوری آن از نهاده های شیمیایی استفاده نشده باشد. به لحاظ تقاضای گسترده و تنوع محصولات خوراکیِ مورد نیاز مردم، گسترش بازارِ محصولات سالم، نویدبخش فعالیت های کارآفرینی کثیری در روستاهای بزرگ و کوچک کشور است. در فرآیندِ صنعتیِ تولید خوراکی ها، به لحاظ نیاز به حمل و نقل و انبار کردن مکرر کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده، تولید کننده ناگزیر به استفاده از نهاده های شیمیایی برای دوام محصولات خود است. بتستستن سینس ینست ن سنتس نت سنت سنت سنسن نسیت نسیت نسی نس ین س

اما در فعالیت های کارآفرینی روستایی که در مقیاس کوچک انجام می شود و محصولات تولید شده را می توان بدون تاخیر و عمدتا به صورت محلی فروخت. در این ساختار، تولید کننده قادر است بدون اتکا به این نهاده ها (و بدون هزینه هایِ بالایِ مرتبط با آنها) به کار تولید بپردازد و با بازاریابی مناسب محصول خود را با قیمت مناسب و درآمد بالا به فروش برساند. اما لازمه این کار دستیابی به دانش بومی منطقه و کاربست آن در امر تولید است. منبع اصلی این دانشِ ارزشمند، پیران و خبرگان محلی است. برای گردآوری و بهره برداری هوشمندانه از این دانش، کارآفرینان و پژوهشگران روستا با همکاری این افراد به پژوهش، گردآوری و مستندسازی آن می پردازند. آنچه گردآوری دانش بومی را ضروری ساخته نه تنها نقش بی بدیل آن در تامین ایمنی غذا در جامعه،، بلکه فراموش شدن سریع این ذخیره فرهنگیِ شفاهی است. با درگذشت هر پیر روستایی، دفتر عظیمی از تجاربِ قرون که تا عصر ما سینه به سینه منتقل شده از میان می رود. ی ستینت سیتسینت نتسی نت تن  سنت یسنتس نت نتسنیسنتسنی سنتسنت سنتی سنی یس نت نیت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ