اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومی تغذیه: تنقلات، غذا، نوشیدنی و چاشنی ها

بخش عظیمی از دانش بومی در چگونگی تهیه غذاهای سنتی است، که اساسِ سلامتی و طول عمر نسل های پیشین بوده است. نگاهی قیاسی به وضعیت بهداشت در جوامع انسانی امروز و جوامع انسانی در گذشته نشان می دهد که ما امروز، نسلی به مراتب ضعیف تر و آسیب پذیر تریم. آنچه در مورد بروز امراض و آفات در میان گیاهان و احشام صدق می کند، در مورد انسان نیز درست است. امروزه ضعف سیستم ایمنی بدنِ انسان ها به بروز بیماری های متفاوت و بی سابقه، در مقیاسی وسیع انجامیده است. رژیم غذایی گذشتگان ما، که عاری از خوراکی هایِ فرآوری شده صنعتی و تنقلات بی خاصیت و آلوده به رنگ ها و دیگر افزودنی های شیمیایی امروزی بود، تندرستی و مقاومت سیستم ایمنی بدن و طول عمر ایشان را تضمین می کرد. پس بخش دیگری از پژوهش دانش بومی در هر منطقه جغرافیایی، شناسایی خوراکی های بومی آن است. در واقع نوع شناسیِ دانش بومیِ تغذیه یکی از بهترین شیوه های انتخاب کالاهای تولیدی گروه های کارآفرین در روستاهاست.  مثلا از پیران آبادی در مورد میان وعده های قدیمی بپرسید. این خوراکی های بومی می توانند به عنوان جایگزین هایی سالم، مغذی و خوشمزه برای تنقلاتِ بی خاصیتِ صنعتیِ متداول، به جامعه مصرف کننده معرفی شود. از سوی دیگر، امروزه در شهرهای بزرگ، والدینِ شاغل برای سیر کردن خود و فرزندانشان همواره در پیِ غذاهای سریع پخت اند. روی آوردن به غذاهای پرنشاستۀ بی خاصیتی چون ماکارونی، به این دلیل است. از پیران آبادی در مورد غذاهای مقوی سریع پخت سنتی پرسش کنید. درج این اطلاعات بر روی برچسب محصولات شما بر آگاهی مصرف کننده و نتیجتا تقاضا برای محصولات شما می افزاید. انواع نوشیدنی های بومی را نیز با پژوهش دانش بومی بازشناسید و به عنوان جایگزینی طبیعی برای نوشابه های رنگیِ متداول امروز که یکی از عوامل بیماری چاقی اطفال است به خانواده ها معرفی کنید. اتیتن سبتتینت سنتنت نتنتنت ن تن تنت ن تنت ن تنت نت نت نت نت نت نت نت نت سنی تسنبتنسیتنستی ست ینس

خوشبختانه پیشاپیش الگوهای الهام بخشی از گردآوری دانش بومی تغذیه در کشور توسط پژوهشگران روستا به وجود آمده است. برای اطلاع بیشتر به صفحه غذاهای سنتی مراجعه نمایید. تینتنتنت تنتنت نت نست نستی نستی نستی نستی ستسنت سنتنسیت نسیت سنیت نسیت ستیتنست

 

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ