اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم محصولات سالم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

یکی از وجوه مشترکِ برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم در کشورها، حمایت دولت از تلاش کشاورزان در بازاریابی مستقیم محصولات خود است. امروزه در ایران، به طور نمونه، شاهدیم که فروش کالاهای چینی به مراتب آسانتر از فروش تولیدات محلی است. برای پایین آوردن ریسک کسب و کار برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و بالا بردن کیفیت این محصولات برای جلب رضایت مصرف کنندگان، لازم است که موانع موجود برای بازاریابی مستقیم محصولات کشاورزی در محل برطرف شود. دو نمونه از تلاش های موفق در بازاریابی مستقیم که در دیگر کشورها به سرعت در حال رشد است در این بخش معرفی می شود: تبتسنت سنتنست نست ینست ینت سینست ینت سینت سینت سنت یسنی تسن ینست

- برپایی بازارهای روز در مراکز شهری

- تشکیل تعاونی های کشت و مصرف نستنست ستی نستینستی سنت یسین ستنی  تی نست یسنت بسنت بنسبت سنب

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ