اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی نشر  

نشر آثار علمی خارجی در ایران          نشر آثار علمی ایران در خارج از کشور          صفحه اصلی

ااااانشر آثار علمی ایران در خارج از کشور
 

مقدمه

ترجمه چکیده ها

ااااااانمونه چکیده های پیشنهادی 

ترجمه مقالات

شناسایی نشریات علمی مناسب

نشر مستقل کتاب

شناسایی و مکاتبه با منتقدین

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه چکیده ها

چکیده های انگلیسیِ مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاهی و تخصصی کشور در حال حاضرکیفیتی نازل دارد و لذا قادر به انعکاسِ راستینِ کیفیت مقالات مندرج در آنها نیست. (برای نمونه هایی از این چکیده های نارسا و ترجمه های جایگزینِ پیشنهادیِ این سایت، اینجا را کلیک کنید.) این در حالی است که کیفیت چکیدۀ انگلیسی کتب و مقالات یکی از معیارهای انتخاب و خرید این محصولات فرهنگی از سوی کتابداران و توزیع کنندگان مطبوعات در سراسر دنیاست. به عبارت دیگر، چکیده هایِ انگلیسیِ نارسا در نشریات و کتب ایرانی یعنی خریداری کمتر این محصولات فرهنگی توسط دانشگاه ها و دیگر مراکز فرهنگی در خارج از کشور و نتیجتا اشاعه محدود تر آثار علمی ایرانیان در دیگر کشورها. خدمات ترجمه فارسی به انگلیسیِ این سایت می کوشد تا این نقیصه را از طریق ارائه چکیده های انگلیسیِ دقیق و صحیح برای ناشران کتاب و نشریات علمی بر طرف سازد. تیتنست سنتی نست ینستی نستی نست ینست ینست ینتس نیت سنیت سنتی نستی نست ی

برای ترجمه سریع چکیده ها، متن کامل مقاله، رساله یا کتاب خود را همراه با چکیدۀ فارسی آن به ما ارسال نمایید. ترجمۀ چکیدۀ مقاله یا رساله در کمتر از هفتاد و دو ساعت آماده خواهد شد. مدت لازم برای برگردان چکیدۀ کتاب، بسته به طول چکیدۀ فارسی و حجم کتاب، از دو تا سه هفته متغیر است. پس از اتمام کار، ترجمۀ چکیده ها به آدرس پست الکترونیکی متقاضیان فرستاده خواهد شد. تتینت نست نت یسنت ینست ینست ی ئنئ  شئسین سبدتنیت نتسنیت نستی نستی ن

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ