اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - آلودگی اطلاعاتی ا

 

 

چهره های ماندگارِ برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهان

در کنار انریکه پنیالوسا، شهرداران زیر نیز نام خود را در تاریخ به ثبت رسانده اند چون توانسته اند با شجاعت و ثبات قدم، باورهای حاکم در حرفه خود را نفی و با نوآوری از ترافیک موتوری و آلودگی هوای شهر خود بکاهند و به آسایش همشهریان خود بیفزایند. بسیاری از نوآوری های ایشان به تدریج به عنوان راهکارهای استاندارد در شهرهای دیگر جهان نیز نفوذ یافته است. تبتسنت نستی نتسی نست ینت سینتسینت یسنتس ین

هایمه لِرنِر

هایمه لِرنِر، شهردار کوریچیبا، برزیل (1975-1971، 1983-1979و 1992-1989) را می توان به جرات بنیانگذار برنامه ریزی نوین شهری معرفی کرد. این نگرش به شهرسازی که متناسب با نیازهای اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای بزرگ امروز جهان است کاملترین تبلور خود را در زادگاه آقای لِرنر یافته است. بیشتر بخوانید  بتسنتنسی نستی نستینت سینتسنی

لی میونگ باک

لی میونگ باک، شهردار سئول  (2006 - 2002)،  با استقبال از نظراتِ شهرسازانِ نوآورِ کره ای از جمله کی یون هوانگ، اقداماتِ مؤثری در کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر آغاز کرد که موجی از طرح های مشابه در دیگر شهرهای بزرگ کره و جهان به وجود آورده است. از معروف ترین اقدامات وی جنگلکاری در شهر و حذف بزرگراه معروف «چانگ یا چان» بود.  بیشتر بخوانید تبنتس نتس ینت سینت سینت سنی سن نست ینس ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلودگی هوا در کلان شهرها ا

چهره ای ماندگار در برنامه ریزی و مدیریت شهریِ جهان

بازگشت به آلودگی هوا در کلان شهرها

انِریکه پنیالوسا، شهردار بوگوتا، کلمبیا (2001-1998) یکی از مدیران شهریِ خوشنام و بانفوذ دنیاست. به نقل از صاحبنظران، آقای پنیالوسا در طی زمان تصدی خود، شهر 7 میلیونیِ بوگوتا را که به بی قانونی، آلودگی هوا، جرم و جنایت و سلطۀ خودرو مشهور بود به زیستگاهی ایمن و آرام برای شهروندان تبدیل کرد. از جمله اقدامات وی می توان به طرح های زیر اشاره کرد: تبینت ستنسیت نسیت نسی نست ینستی نسینت سنیتنسی تنسیت

ا راه اندازی سرویس اتوبوسرانی تند رو که روزانه بیش از نیم میلیون مسافر را جابجا می کند. (راه اندازی خطوط اتوبوسِ تندرو در مقایسه با مترو و ریلِ سطحی بسیار ارزانتر و زودبازده تر است.)ا

 احداث و احیای بیش از 1200 پارک و محل بازی برای کودکان در سطح شهراا

 ا ساخت 100 مهد کودک و تامین مالی آنها برای آینده

ا کاهش نرخ قتل به یک سوم سابق

ا ایمن سازی معابر از طریقِ پاک سازی پیاده روها از خودروها که قبلا از این فضا برای پارک کردن یا حتی سبقت گرفتن استفاده می کردند. (پنیالوسا می گوید: «چیزی نمانده بود که اقشار مرفه صاحب اتومبیل مرا به خاطر این اقدام استیضاح کنند، اما رضایت اکثریت مردم از طریق این اقدام جلب شد.»)ا

ا اعلامِ «روز بی خودرو» در سال، روزی که در آن همه ساکنین پایتخت، چه غنی و چه فقیر بدون خودرو، خانه را به قصد مکان مورد نظر خود ترک می کند و سلامت پیاده روی و هوای پاکیزه تر را شخصا تجربه می کنند.

ا کاشت صد هزار اصله درخت در شهر

فلسفه کاری پنیالوسا، که هم اکنون در دانشگاه نیویورک تدریس می کند، را می توان از نقل قول های زیر دریافت:  تبنتسنتس نیتسنی سنیت سن یتنست ینست نست نست ینست ینست ین ستی سینس

ب«در بوگوتا، هدف ما بازسازی شهر برای کودکان بود. معیار حقیقی برای یک شهر خوب این است که یک کودک بتواند با ایمنی کامل با دوچرخه یا سه چرخه خود هر کجا که می خواهد برود. اگر یک شهر برای یک خردسال خوب و امن باشد برای همه خوب خواهد بود. در 80 سال گذشته ما شهرها را بیشتر برای تسهیل رفت و آمد خودرو طراحی کرده ایم تا ایمنی و نشاط بچه ها.»ا تنتسنت سنتینسیت نست ینتس ینت سینت سنیت سن یتنس ینس تینس تی

ا«تصاویری که ما در جهان سوم از شهرسازی در آمریکا دریافت می کنیم، مدلِ زیانباری است. ما باید از پدیده هایی چون اسپرال (رشد سرطانی شهرها) بپرهیزیم. مردم در آمریکا به تدریج پی برده اند که مسایل زیادی به وجود می آید وقتی ما شهرها را برای خودرو بسازیم و نه برای مردم، و این اشتباهی است که ما در جهان سوم باید پیش از مرتکب شدن نسبت به آن بیدار باشیم. باید به عابر پیاده و دوچرخه سوار همان قدر توجه شود که به خودروسوار. این موضوع در شهرهای کشورهای در حال توسعه مهم تر است چون اکثریت خانوارها فاقد خودرو اند.» ت ب لیبتبتسنتسنی سنیت سنتسنتس نتب نستی نس یتنس تینتس ینت سینت س

ا«انسان نیاز دارد که همنوعان خود را ببیند، فضای سبز ببیند. اغنیا این نیازهای انسانی خود را در کلوپ های خصوصی و دیگر اماکن خاص خودشان بر طرف می کنند. اما برای اکثریت مردم، رفع این نیازها فقط در فضاهای عمومی مثل میادین، پارک ها، کتابخانه ها، پیاده روهای ایمن، وسایط نقلیه عمومی و جاده های سبز شهری ممکن است.» بابسنی تسنیت سنیت سنیت نسیت نست ینست ینست ین سنیت سنیت سنی تسنیت نسنستی نستی نت سینت

ا«حداقل کاری که جوامعِ مردم سالار می توانند انجام دهند این است که این فضاهای عمومی را برای شهروندان تامین کنند. توسعه فضاهایِ عمومیِ فرحبخش و نشاط آور به همان اندازه اهمیت دارد که احداث بیمارستان و مدرسه چون احساس نشاط عمومی و دلبستگی و تعهدِ شهروندان به پاکیزگی و زیباییِ شهر از گذراندن وقت در این فضاها برمی خیزد. وقتی مردم از جمیع اقشار و سطوح درآمد به این مکان ها می آیند، از لحاظ اجتماعی نیز جامعه ای یکپارچه تر و سالم تر خواهیم داشت.» اسن سنت سینتس ینت سنیتسی سنیت نست ینست ینس تینست ینتسنی تنسیت

شهردار اسبق بوگوتا هم اکنون به کشورهای مختلف دنیا سفر می کند و راهکارهای تجربه شده در شهر خود را ترویج می دهد. از آنجاییکه بسیاری از کلان شهرهای دنیا با معضلات مرتبط با ترافیک موتوری روبرویند و راهکارهای جاری، مثل بزرگراه سازی، تنها به وخیم تر شدن اوضاع انجامیده است، از این سفیر شهرسازیِ انسان مدار استقبال شده است. از جمله طرح های پیشنهادی پنیالوسا خطوط اتوبوسرانی تندرو است که با مشورت وی در پکن، دهلی، کیپ تاون، لیما، و داراسلام در تانزانیا راه اندازی شده است. وی همچنین نقش عمده ای در احداث معابر طولانی دوچرخه در مکزیکو سیتی و داکار، سنگال داشته است. اینسن ستن سنیت نسیت نستین سینس ین ستینت یسنت نیس نیست ن ین یسن ت

منابع

- Wikipedia. Enrique Penalosa. (accessed 20 June 2013)

- Jay Walljasper. Lantin American Mayor Fights for Equal Access to Happiness. On the Commons. August 13, 2006 (accessed 20 June 2013)

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 ©آ