اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - آلودگی اطلاعاتی ا

 

مقدمه

فشار خون

دیابت نوع دو

آلودگی هوا در کلان شهرها

اااااااااامدیریت شهرهای پاک

اااااااااااااااااااااااااااااااااااکوریچیبا

اااااااااااااااااتتتتتتتتااااااابارسلون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست های خودرو مدار و آلودگی هوا در کلان شهرها

مدیریت شهرهای پاک - شهر بارسلون

با جمعیت پنج میلیون و پانصد هزار نفر، بارسلون و حومه، بعد از مادرید، دومین شهر بزرگ اسپانیاست. علاوه بر جاذبه های گردشگریِ آن، این شهر تاریخی از مراکز مهم تجاری اروپای امروز نیز به شمار می رود. بزرگراه های بارسلون به سه جاده کمربندی محدود می شود که از کنار شهر عبور می کند. برای حفاظت از عابرین در برابر آلودگی هوا و صدای حاصله از تردد خودروها یکی از این بزرگراه ها که  2/2 کیلومتر طول دارد سرپوشیده بنا شده است. برای سفرهای درون شهری، انواع وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس و مترو مهیاست. دردی دید سن ئیئصئثئد منازنی مسنای مسا یماسمن هص مس نید صم ید مص مل مث مسید سمید نثد

در طرح جامع این شهر، علاوه بر منطقه بندی شهری و کاربریِ هدفمندِ زمین به منظور تشویق ترددِ پیاده، تدابیری برای تشویق رفت و آمد با دوچرخه نیز اندیشیده شده است. احداث خطوط ویژۀ دوچرخه سواری و پارکینگ دوچرخه در سراسر شهر، استفاده از این وسیله نقلیۀ بی دود، سلامت زا و کم هزینه را برای شهروندان آسان و ایمن ساخته است. برای ترغیب بیشتر مردم به دوچرخه سواری، شورای شهر بارسلون به ابداع سامانه ای عمومی به نام بایسینگ دست زده است. اعضای بایسینگ قادرند از هریک از 100 ایستگاه واقع در سراسر شهر دوچرخه امانت گرفته و در مقصد آن را به این سامانه باز پس دهند. بایسینگ در ماه مارس 2007 راه اندازی شد و تنها در عرض سه ماه اولِ افتتاح، 5000 عضو پذیرفت. برای اطلاع بیشتر در مورد طرح جامع شهرداری بارسلون که برای سالم و قابل زیست نگه داشتن این شهر برنامه ریزی شده است به سایت زیر نگاه کنید. دیدمص متبنستسنت نیستبینمئ سکمیمنسکیمنس یئیئصئثئثکم ک کسمین کسی

Barcelona: Sustainable City Management [accessed June 29, 2013]

 

برای جزییات تخصصیِ مضامین اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ برنامه ریزی و اجرای طرح توسعۀ عابر مدارِ شهر بارسلون که با نفی اصول خودرو مدار شهرسازی و مدیریت شهری در جهان امکان پذیر شده است به پیوند زیر نگاه کنید. در این گزارش کتابشناسی مفصلی برای مطالعه بیشتر متخصصین گنجانده شده است. دردیئ وت مندی مسید مسید مسید مد مسید مدسی مدسیمد مد یمسد سمید سیصند

Resources for Urban Design Information. City Commentary: Barcelona [accessed June 29, 2013]  

 

تعداد شهرهای جهان که با نفی شهرسازی و مدیریت شهریِ خودرو مدار به موفقیت هایی در مهار کردن ترافیک موتوری و آلودگی هوا دست یافته اند رو به فزونی است. اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی توسعۀ عابر مدار در کلان شهرها برای علاقمندان این رشته از طریق این سایت مهیاست.دردیئیئصئصئ ثئصئث ئصم ثئصمئثمصئثئثئصمئثم  مصئثمئصمئث صوسد یدنید یدسندم صمنیدمتیت صمنتینتصنتمیندمتثنتصنتیدنصتنتینتنتصنتی نسمتینتصنیدصر

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ