اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

 

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

 

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

 

دانش بومی در خدمت مردم:ا

  نننن نمای بزرگتر

خانه باغیِ سرامیکی با فناوری ابرخشت

اولیاء، مربیان و اساتید: ساخت و ساز با فرم هایِ کهنِ معماریِ اصیل ایرانی، مثل قوس، تاق و گنبد، از ویژگی های مسلمِ معماری آیندۀ بشر است. این واقعیت را می توان از سازه هایی که برای ایستگاه های فضایی ماه و مریخ طراحی شده است فهمید. ساختِ ماکتِ خانه باغیِ سرامیکی خلوت ناز، آموزشِ عَملیِ مهندسیِ فرم هایِ کهنِ ایرانی را به نسل آینده، به نحوی سرگرم کننده و جذاب، امکانپذیر می سازد. جهت دریافتِ پلانِ این سازۀ تمام ایرانی که مشخصا برای ساختِ ماکت آن تهیه شده است با ما تماس بگیرید. پلانِ ماکت، همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، اجرای این فعالیتِ آموزنده را، در خانه، مدرسه و دانشگاه، آسان  می سازد. راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.بیستنسی ستسبت سنبتسنتسب نتب نشتبمسبت شمبنت سمتنب سمنتی سمنتی سمشتن یمتن سمتی مستب سمنت

 

         بزرگتر  گالری

اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم

آیا می توانیم از معماری کهن ایرانی برای تامین اسکان موقتِ خود پس از وقوع سیل و زلزله بهره مند شویم؟ در امان شهر، اسکان نیمه دائم، به دست مردم، برای مردم در مورد ضرورت و چگونگی انجام این کار بیشتر بخوانید. مهارت آموزی برای ساخت سرپناه های ابرخشتی به دست خود را با ماکت سازی آغاز کنیم. از ما، پلانِ سرپناه های نیمه دائم و دیگر سازه های امان شهر را بخواهید. این پلان ها به منظور تسهیل مهارت آموزی در منزل، مدرسه و دانشگاه فراهم شده است. همراه با متن کاملِ راهنمایِ ماکت سازی با خمیرِ سفالگری (در 119 صفحه، حاوی صدها عکس)، پلان ها، یادگیریِ ساخت و ساز با فرم ها کهن معماری ایرانی، یعنی قوس، تاق، و گنبد را به نحوی سرگرم کننده و آموزنده، برای کلیه گروه های سنی، امکانپذیر ساخته است. راهنمای ماکت سازی را در اینجا بیابید.  بیاسا ستاسی تاستا ست نس نتسبنت سبنتسنس تبنس بتسسبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

گالری عکس

       اااااااانمای بزرگتر*ا

مدل: کُنج بهشت - خانه ایرانی قرن 21

تصاویر زیر از زوایا و جزییات ماکت مدلِ کنجِ بهشت، بنایی طراحی و ساخته شده با استفاده از فناوری ابرخشت گرفته شده اند. در این ماکت، ساختمان در مراحل پایانی سفتکاری دیده می شود. مالک به سلیقه خود نوع روبنا و بازشوها، یعنی درها و پنجره هاو نورگیر-هواکش ها را انتخاب می کند. این مدل که با مشارکت فکری اهالی یک روستا در شهرستان مشهد، خراسان رضوی طراحی شده و خانه ای تک خانواری برای اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار است. صفحۀ جزییات فنی-مهندسی-فرهنگی، جزییات این بنا و نیز برتری های آن بر سازه های متداول که با طراحی و مصالح صنعتی ساخته می شود را تشریح می کند. در آن صفحه توضیح داده شده است که این بنا چگونه از پیشرفته ترین مفاهیم معماری برخوردار شده است. در صفحه خدمات طراحی و ساخت، در مورد دیگر کاربردهای مسکونی و غیر مسکونیِ فناوری ابرخشت برای ساختِ ایمن، ارزان و سریع انواع سازه ها و در صفحه مقدمه به معرفیِ گروه هایِ بهره بردار که بهره گیری از این فناوری را در کار و اهداف خود گشایشی ارزنده خواهند یافت پرداخته ایم. بتسس نتس نتسن یتسنیت سنتنسی سنت ینس تنس نست ن سنیسیتبتستنستنستینتسی نتس ینت سی

تصاویر این گالری به دو دسته تقسیم شده است: تصاویر عمومی و تصاویر جزییات. تصاویر عمومی ریختِ کلی ساختمان را از زوایای مختلف نشان می دهد. تصاویر جزییات، قسمت هایی از سازه که در صفحه جزییات فنی-مهندسی-فرهنگی توصیف شده است را به منظور روشنی بیشتر، برای استفادۀ بازدیدکنندگانِ متخصص و غیر متخصص، منعکس می کند. تبتسنت ستی تبیتنستن تنیستنستی نستی نس ینستینتس ینت سینتسین سنیت

عمومی

                               

تصویر 1، بزرگتر              تصویر 2 ، بزرگتر            تصویر 3 ، بزرگتر          

      ضلع شمالی، ورودی اصلی     ضلع جنوبی، خروجی به باغ         ضلع شرقی

 

                         

تصویر 4، بزرگتر              تصویر 5 ، بزرگتر            تصویر 6، بزرگتر        

ضلع غربی         از بالا، گوشه شمال شرقی      از بالا، گوشه شمال غربی           

 

                                  

تصویر 7، بزرگتر              تصویر 8 ، بزرگتر                    

            از بالا، گوشه جنوب غربی      از بالا، گوشه جنوب شرقی               

 

جزییات

                       

تصویر 9، بزرگتر          تصویر 10 ، بزرگتر         تصویر 11، بزرگتر          

  حیاط خلوت              نورگیرهای دیواری         نورگیرهای سقفی           

 

    

                               

تصویر 12، بزرگتر                       تصویر 13 ، بزرگتر             

      نننن نورگیر-هواکش های دایروی    دیوار ضخیم، خازن انرژی حرارتی در جلو بنا

 

                                         

                    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      تصویر 14، بزرگتر                   ااااااااااااااااااااااااااااا

دیوار ضخیم، خازنِ انرژی حرارتی در پشتِ بنا

       

تصویر 15، بزرگتر           تصویر 16 ، بزرگتر         تصویر 17، بزرگتر      

      ن     ایوان پیرامونی                  بادگیرها        نورگیر مورب رو به آفتاب 

 

      

تصویر 18، بزرگتر             تصویر 19 ، بزرگتر         تصویر 20، بزرگتر      

      ن نورگیر مورب پشت به آفتاب     نورگیر نیم دایرۀ مورب      داربست متحرک

 

                                  

تصویر 21، بزرگتر        تصویر 22 ، بزرگتر         تصویر 23، بزرگتر      

      حوض های استحصال آب  استحصال آب در فضای سبز     سَرریزِ حوض ها

 

 

 

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشترِ ابرخشت در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونی پلاستیکی و سیم خاردار)ا ■ 

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

سیتنستی تسینتنستین سسن تنسیت نستینستینستی نست ینتسینتسنیت سنی

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ