اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

 

 

 

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

 

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

 

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

 

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

ساخت و ساز با فناوری ابرخشت: چند نکته فنی - مهندسی

فناوریِ نوینِ ساخت و ساز با ابرخشت که ریشه در معماری سنتی ایران دارد، اساسا بر این اعتقاد استوار است که با بهره گیری از مصالح محلی  می توان خانه های ارزان و ایمن ساخت تا تامین سرپناه که از نیازهای اساسی زندگی است، دغدغه مردم نباشد. این فناوریِ هوشمندانه در بسیاری از زمینه ها، از جمله توسعه روستایی، زیباسازی شهری، ارزان سازی مسکن با نتایج مطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  بتستینت سینتسنیت نسیت نست ینست ینست ینتس ینتس

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

 

نسسیتسینتس

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

 نستی نس تینست ینتس ین

 

 

روستاییان: ما به شهر مهاجرت می کنیم که پیشرفت کنیم

ساخت خانه های پیشرفتۀ ابرخشتی جایگاه روستا به عنوان کانونی برای پیشرفت محلی و ملی را تثبیت می کند و شأنِ این کانون های مستعد برای خودکفایی و خود اتکایی را مطابق با انتظار کنونی نسل جوان و تحصیلکردۀ آن بالا می برد. اجرای طرح پژوهش مشارکتی خورهه در ایران به طور مستند نشان داد که عامل اصلی مهاجرت از روستا باورِ عمومی جامعه به پیشرفت در شهر است و نه صرفا فقدان کار، کمی درآمد و یا نبودِ جاده های آسفالته در روستا. لذا برای احیای روستاها می باید الزاما نشان داد که پیشرفت فردی، اجتماعی و اقتصادی در همه جا امکانپذیر است کما اینکه روستاهای سالم قرن 21 در اقصی نقاط دنیا این را عملا نشان داده اند. همانطور که در طرح خانه، خانواده، امید، کار توضیح داده شده است، ساخت بنای پیشرفته ابرخشتی می تواند نقطه شروعی برای تبدیل روستاهای آسیب پذیر امروز به روستاهای پیشرفته، مولد و مقاوم قرن 21 باشد. بیشتر بخوانید  بتیتبیسست نیت نیت نست نست سیت نست ینت سینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

سازۀ نمونه: خصوصیات فنی - مهندسی - فرهنگی

نام مدل: کُنج بهشت، خانه ایرانیِ قرن 21

 

 

      نمای بزرگتر*        گالری    

ابعاد و جهت گیری

انرژی

آب

غذا

فرهنگ

تصویر بالا ماکتِ بنایی با فناوری ابرخشت را نشان می دهد که در مرحله سفتکاری ساخت و ساز است. طراحی این خانه به عنوان یک نمونه از خانه های قابل اجرا در طرح خانه، خانواده، امید، کار، پس از مشورت با اهالی روستایی در شهرستان مشهد و در پاسخگویی به انتظارات مشخص و روشن ایشان در مورد ویژگی های خانه های آینده خود و فرزندان خود انجام شده است. خانه های ابرخشتی دیگر با زیر بنای کمتر و هزینه ساخت نازل تر نیز کاملا میسر است و از اقدامات اولیه اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار در هر روستا می باشد.  بنیتنی نست نسیت نسیت نست ینست ینسیت نس یتنستی نسیت نست ینسیت س

این بنا با رعایت اصول معماریِ پیشرفته برای اسکان بشر با بهره گیری از مصالح بومی و معماری بومی طراحی شده است. پیشرفته در اینجا به این معنی است که ساکنین این خانه بیشترین آسایش را در حال حاضر و در سال های آتی داشته باشند. جامعه بشری هم اکنون، و بی شک در سال های پیشِ رو، با مسئله گرانی روزافزون انرژی و غذا، کمبود آب، احتمالِ بروز بلایای طبیعی و بحران های اقتصادی دست به گریبان است. این تعریف امروزی از پیشرفت، که در نظریات معماران برجسته و پیشرو دنیا چون معمار مشهورِ آمریکایی جیسن مک لنان نیز دیده می شود، جوامع انسانی را برای رویارویی و مقاومت با شرایط دشوار آینده بهتر آماده می سازد. بهره گیری از نظرات نسل امروز روستاییان کمک می کند که با پیروی از ضرورت یکپارچه سازی آگاهی های بشر، علاوه بر ملاحظاتِ زیست محیطی و اقتصادی، دانشِ بومی و علمِ روز، مهندسین معمار بتوانند خصوصیات فرهنگی و مقتضیات اجتماعیِ روزِ جامعه را نیز در طراحی خود لحاظ قرار دهند تا دیدگاه جامعی که حاصل می شود به نوآوری های ارزشمند و پایدار بینجامد.  تبتسنس نتنسبیتستنتسنیتنسیت نستینس تینست ینت سینت سنیت ت نسیت نتس نس

دراین صفحه، برای معرفی مبسوط ترِ ویژگی های فنی، مهندسی و فرهنگی-اجتماعیِ این خانه، که کُنج بهشت (به معنی گوشه ای برای آسایش کامل خانواده) نام گرفته است، به توضیح نکات زیر می پردازیم. در صفحات دیگر سایت، فناوری ابرخشت، جزییات فنی - مهندسی، تایید ایمنی و دیگر کاربردهای مستعدِ مسکونی و غیرمسکونیِ فناوریِ ابرخشت در ایران مفصلا تشریح شده است. بتتبتبتیتستست نسین سیتن یسنت یسنت سنیت سینت سینتسستتبتسنتسنت سنتنستسیت ی سینس

ابعاد، اندازه ها و جهت گیری بنا

بنای کُنج بهشت در زمینی به ابعاد 23 متر در 19 متر قابل ساخت است. این بنا دارای سه اتاق، یک آشپزخانه و دو سرویس بهداشتی است. در این بنا همچنین یک راهرو دسترسِ لازم بین فضاهای داخلیِ دو طرف ساختمان، حیاط خلوت (حیاط اندرونی) و باغچه/باغ (حیاط بیرونی) (حیاط بیرونی در ماکت گنجانده نشده است) و نیز امکاناتی برای نگهداری اقلامی چون لباس، مواد غذایی، کتاب و غیره را در خود جای داده است. جهت گیری کنونی ماکت شمالی-جنوبی است. یعنی خروجی ساختمان که به سوی حیاط بیرونی باز می شود (گالری، تصویر 2) در جنوب سازه و ورودی اصلی ساختمان (گالری، تصویر 1)، در شمال بنا قرار گرفته است. اما در واقع سازندۀ این بنا قادر است که آن را در هر جهتی که مقدور یا مطلوب باشد بسازد چرا که مجاریِ اصلیِ نور در این بنا، یعنی نورگیرهای دیواری و نورگیرهای سقفی را در هنگام ساخت می توان مطابق با مسیر حرکت آفتاب، در جهت مطلوب قرار داد و از نور و گرمای آفتاب، صرفنظر از جهت گیری کل ساختمان، بهره برد. این آزادی عمل در جهت دهی به بنا به سازندگان فرصتِ مجموعه سازی با این نوع بناها را می دهد. در مجموعه سازی، 6 دستگاه از این خانه ها دور یک حلقه (به صورت یک شش ضلعی) ساخته می شود به گونه ای که حیاطِ بیرونی این بناها در وسط و یا محیط شش ضلعی تجمیع شده و مکانی فراخ برای امکاناتی چون تالاب مصنوعی، باغ میوه، تاکستان، باغچه برای سبزیکاری و محل نگهداریِ بهداشتیِ دام را برای کلیه ساکنین مجموعه فراهم می سازد.  تبتست سنیتسنت نستی نست نست ینست ینست نستیت ست ستسنیت نست نست ینت سی

کلیه فضاهای اصلی بنا دارای کفی دایروی است. قطر کف اتاق ها 5 متر و قطر کف سرویس های بهداشتی 4 متر است. ضخامت دیوارها برابر با 40 سانتی متر است. تمامی اتاق ها مجهز به دو پنجره و تعدادی نورگیرهای دایرویِ بازشو (گالری، تصویر 12) است. تمامی پنجره ها و تقریبا کلیه درهای ورودی و درهای بین اتاق ها و سرویس های بهداشتی دارای پنجره ای نیم دایره در بالای آنهاست که به منظور انتقال نور بیشتر مابین اتاق ها و در صورت تمایل ساکنین، برای تزیین با شیشه های رنگی در نظر گرفته شده است. تبتست سنتینستی نستینستنست ینت سنیت سنیت سنیت سنت یسنتی نست ینست نسینست

انرژی

همانطور که در بالا مطرح شد، در عصر ما خانه ای پیشرفته است که کمترین انرژی برای ساختن و نگهداری آن مصرف شود. از لحاظ ساخت، به دلیل اینکه بیش از 90 درصد مصالح مورد نیاز در سازه های ابرخشتی از خاک محل تامین می شود، میزان انرژی متبلور در این سازه در مقایسه با سازه های متداول که با مصالح صنعتی مثل آجر، سیمان، میلگرد، تیرآهن و فوم ساخته می شود بسیار اندک است. تبتسن ست سنیت نس تنست ینست ینست نست نتس ینست ینست ینت سنت سنت ینست یتس

همچنین در ارتباط با افزایش بهره وری مطلقِ انرژی در تامین روشنایی، گرمایش و سرمایش این سازه، تمهیدات زیر در نظر گرفته شده است: دیوارهای ضخیم (40 سانتی متری در مقایسه با دیوارهای 15 سانتی متری یا کمترِ ساختمان هایِ صنعتی ساز) عایقی موثر در برابر انتقال انرژی گرمایی از بیرون به درون و برعکس به وجود می آورد. دو دیوار ضخیم ترِ بنا، یکی در جلو (دیوار ورودیِ اصلیِ بنا که در جلوی آن سکویی مثلثی شکل دیده می شود، گالری، تصویر 13) و دیگری در پشت بنا (دیواری محدب با سردری که مزین به قوس کهن ایرانی است و به حیاط بیرونیِ پشت بنا باز می شود، گالری، تصویر 14) به ترتیب دارای ضخامتی برابر با 80 و 120 سانتی متر است. این دو تودۀ ضخیم از خاک و سنگ برای مدیریت فعالانۀ انتقال انرژی در فصول مختلف سال در نظر گرفته شده است. رنگ تیره تر این دو دیوار در فصل زمستان، گرمای ذخیره شدۀ آفتاب در طول روز را در شب به درون خانه منتقل می کند و رنگ روشن آن در تابستان، این توده ها را به عایقی سترگ در برابر آفتاب مستقیم و انتقال انرژی گرماییِ محیط بیرون به درون ساختمان بدل می سازد. برای بهره گیری بیشتر از انرژی حرارتی آفتاب در زمستان می توان این تغییر رنگ را برای سطوح ایوانِ پیرامونیِ بنا (گالری، تصویر 15) نیز در نظر گرفت. تبتنس تنیست نتیس نتس ینت سنیت نیست نسیت نسیت نست ینست ینست ینت

برای سرمایش و تهویۀ مطبوعِ فضاهای داخلیِ این بنا از دو بادگیر (گالری، تصویر 16) استفاده شده که در فصول گرم سال، هوای خنک حیاط اندرونیِ سازه  را به درون فضاهای داخلی منتقل می کند. بدینصورت، درختان و بوته های انبوه و حوض و فوارۀ حیاط اندرونی، کولری به وسعت تقریبی 21 متر مربع برای تامین هوای خنک بادگیرها در گرم ترین فصل سال را مهیا می کند.  بتسنتنسی نیستنست ینست ینتس ینس تینتس ینت سنیت نسی تنس یتنس تین ستین ستنی تن یسنس ی

برای روشنایی فضاهای داخلی این بنا، به منظور کاستن از نیاز ساکنین به برق، علاوه بر پنجره های عادی، از نورگیر-هواکش های بازشو و نورگیرهای ثابت استفاده شده است. در این ماکت، انواع متنوعی از نورگیرها برای معرفی به علاقمندان گنجانده شده است. انواع دیگری از این نورگیرها قابل طراحی است که در این طرح گنجانده نشده است. نورگیرِ موربِ رو به آفتاب (گالری، تصویر 17) مناسبِ مناطق سردسیر است که هم ناقل نور و هم انرژی گرمایی به فضاهای داخلی در طول روز است. شیشه های دوجدارۀ این نورگیرها از برون رفت انرژی گرماییِ فضاهای داخلی جلوگیری می کند. برای مناطقی که از تابستان های گرم برخوردارند، برای انتقال نور ولی نه گرما، نورگیرهای موربِ پشت به آفتاب مناسب تر است که در این ماکت در دو مورد دیده می شود (گالری، تصویر18). نورگیر های نیم دایرۀ عمودی و مورب که در این طرح به ترتیب در ساختِ بامِ سرویس های بهداشتی و ورودی بنا بکار رفته است نیز از گزینه های دیگر طراحی و جهت دهی به نورگیرها برای مدیریت انتقال نور و حرارت است.  بتستسنیت نیستنسیتنسیت نستی نسیت نستی نستی نیست نست ین ستینتس نت سین تسنیت نسی

این بنا برای بهره گیری از انرژیِ برق و آب گرم از انرژی خورشید مجهز است. اتصالات سیمی و لوله های انتقال آب برای اتصال به پانل های خورشیدیِ تولید برق و آبگرمکن های خورشیدی در طرح گنجانده شده است. همچنین با نصب داربست های متحرک (گالری، تصویر 20) این بنا استعداد بهره گیری از فناوریِ بام سبز را نیز دارد که به مدیریت بهترِ انتقال انرژی حرارتی و تهویه مطبوع در فصول گرم سال کمک می کند. پس با بهره گیری از طراحی و مصالح بومی به منظور دستیابی به مدیریت انتقال انرژی حرارتی برتر از یک سو و از سوی دیگر تمهیداتِ لازم برای تولید محلی انرژی، نیاز ساکنین این بنای پیشرفته قرن 21 به حامل های انرژی (نفت سفید، گاز طبیعی و برق شبکه) به حداقل می رسد.  تبتنست یتنسی نیست نسیت نستی نستینستی نتیس نست ینتس ینست بتیتست سیتس یتینت سینتسنیت سنی سن ت

آب

در شرایط کم آبی امروز، خانه ای پیشرفته است که از اسراف آب به جِدّ جلوگیری کند و میزان فاضلاب را به حداقل یا صفر برساند. در طراحی مدلِ کُنج بهشت، خانه ایرانی قرن 21، تمهیداتی در راستای استحصال و بازیافت آب اندیشیده شده است. یکی اینکه لوله کشی پساب این خانه، آب خاکستری، آب پاکیزۀ نزولات آسمانی و آب سیاه را از هم جدا نگه می دارد، با این نتیجه  که تمامی آبی که از آسمان و شبکۀ آب به این خانه می رسد، مجددا فرصت استفاده پیدا می کند و به نام فاضلاب از خانه دور نمی شود. تبتنست سنتی سنتی نستی سنتی نستی نست ینتس ینت سینت سینت سنیت سنی تنس تینسی نسی

شیب بام، دیوارها و کف ایوانِ اطراف این بنا به صورتی است که تبخیر آبِ بارندگی را به حداقل می رساند و بدون زحمت برف روبی، این آب پاکیزه را به مخازن ویژه استحصال آب بارندگی که در ماکت به صورت حوض دیده می شود هدایت می کند. این حوض ها (که در ماکت با توپ های آبی رنگ در وسط حیاط اندرونی و دو طرفِ ایوانِ بنا مشخص اند) دارای عمقی بیش از 10 متر اند. (صفحه های توری ایمنی در عمق نیم متری، خطر غرق اشیا و افراد را منتفی می سازد.) این مخازن استوانه ای، بسته به میزان بارندگی منطقه، قابل بسط اند. به این معنی که اگر چه ابعاد حوض ها در سطح نسبتا کوچک است، در زیرِ زمین، می توانند دارای قطری بیش از دو متر یا بیشتر باشند. برای استحکام در برابر ریزش خاک و نشت و هدر رفت آبِ ذخیره شده، دیوارها و کفِ این مخازن با ابرخشت ساخته می شود. لازم به ذکر است که خاک مورد نیاز برای ساختِ بنای اصلی از حفر همین مخازن به دست می آید و لذا نیازی به تحمل هزینه مجدد برای حفر این آب انبارهای زیر زمینی به طور جداگانه نیست. بخش دیگری از آب استحصال شده از بارندگی ها مستقیما برای آبیاری فضای سبز ایوان های اطراف بنا (گالری، تصویر 22) و در صورتِ سرریزِ حوض ها، برای آبیاری گیاهان در حیاطِ بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد. بتنیتنس نتیسنستینتس ینتس ینتس ینت سینت سینت نسیت نست ینست ین سینت سین سی

پساب آشپزخانه، دستشویی و حمام (موسوم به آب خاکستری) از طریق لوله های ویژه آب خاکستری جداگانه به تالاب مصنوعیِ درون حیاط بیرونی هدایت می شود. آبی که پس از تصفیه توسط تالاب مصنوعی به دست می آید برای استفاده آبیاری درختان و باغچه ها استفاده یا ذخیره می گردد. پساب مستراح (موسوم به آب سیاه) به چند چاه که به همین منظور در حیاط بیرونی حفر شده هدایت می شود. با پر شدن یک چاه، لولۀ ورودی به چاه دیگر باز شده و آب سیاه به چاه خالی هدایت می شود. گیاهانِ حیاط بیرونی (درختان مثمر، تاک و گیاهان زینتی) و محل کاشت آنها به نحوی انتخاب می شوند که بتوانند از ذخایر کود و آب این چاه ها استفاده کنند. تبتسن سینتببتسن سنتینسی نستی نست نست نست نسنسیت نسیت نیتنیست نستی نس ین

غذا

جهان در نیم قرن اخیر شاهد کاهش فاحش کیفیت انواع مواد غذایی و افزایش قیمت آنها بوده است. آلودگی مواد غذایی به انواع مواد شیمیایی و آلودگی هایِ کشاورزی با فاضلاب، خطر ابتلا به انواع مسمومیت ها، بیماری های عفونی و سرطان را افزوده، به حدی که در جهان، نام آن را بحرانِ ناایمنی غذا گذارده اند. از سوی دیگر، گرانی غذا به حدی رسیده است که بحران عدم دسترسی مطمئن به حداقل تغذیه برای جهانیان را ناامنی غذایی نام نهاده اند. (در بخش نهاد فراملیتی کشاورزی در مورد دلایل بروز این بحران ها اطلاعات مفصلی فراهم شده است.) پس با توجه با این بحرانِ مضاعفِ غذایی در جهان، خانه ای پیشرفته است که بتواند حداقل بخشی از نیازمندی های غذایی ساکنین خود را تامین کند ضمن اینکه ضایعات آشپزخانه را نیز بتواند در محل به خاک برگردانده و تبدیل به کود و سپس مجددا تبدیل به محصولات خوراکی کند.   بتسنتسنت سنیت سنیت نست نست نست نست سنت سنت سن سنت نست سنت نست نست سنت سیت

طراحی خانۀ ایرانیِ قرن 21 موسوم به کُنج بهشت به صورتی انجام شده است که بتواند با آبِ استحصال شده از بارندگی ها و آب خاکستری و آب سیاهِ خانه و نیز ضایعات آشپزخانه، منابع آبی و کودیِ لازم برای باغ و باغچه ای مولد را برای ساکنین فراهم سازد. زمینی به مساحت 400 الی 600 متر می تواند فضای مورد نیاز برای پرورش انواع میوه ها، سبزیجات و دام برای تامین حداقل بخشی از ویتامین ها، املاح معدنی و پروتئین مورد نیاز تمامی اعضای خانوار را فراهم کند. در صورتی که مجموعه ای از این خانه ها در کنار هم قرار گیرند، بر استعداد تولیدی این خانه ها به لحاظ وسعت و تنوع گیاهانِ موجود در باغ و باغچه های به هم پیوستۀ آنها افزوده خواهد شد. بنست سینت سینست ینت سین سنیت سن یسن ینسیت نست ینست ینس ین ستی،

فرهنگ

معماری خانه هایی که در آنها زندگی می کنیم تاثیری انکارناپذیر بر فرهنگ و تعاملات اجتماعی ساکنین آن دارد. طراحی کُنج بهشت با رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص ایرانیان امروز صورت گرفته است. میهمان نوازی از سنت های پسندیدۀ اسلامی ایرانی است که می تواند به واسطه معماریِ خانه ای که در آن زندگی می کنیم تشویق یا تعطیل شود. در کُنج بهشت ساکنین می توانند، بدون اینکه خللی در فعالیت ها یا رفت و آمد اعضای خانواده به فضاهای داخلی و خارجی منزل به وجود آید، از میهمانان، چه خویشاوندانِ نزدیک و دور و چه دوست، آشنا و یا همسایه، پذیرایی کنند. با این هدف، خانه به دو بخشِ نامحسوسِ بیرونی و اندرونی تقسیم شده است که کمال راحتی را برای ساکنین و میهمانان فراهم می سازد. همچنین تعداد فضاهای موجود، اندازۀ آنها و جایگاه هر یک، به صورتی است که فرصت فعالیت های انفرادی و جمعیِ همزمان برای کلیه اعضای خانواده در آن فراهم است. برای  تشنتینس نتسن نست نس نستنس نستنست سن سن نسیتنس نستنسیت نیست سنیت سنیت سین 

 

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشتر در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونی پلاستیکی و سیم خاردار)ا ■ 

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

سیتنستی تسینتنستین سسن تنسیت نستینستینستی نس

ت ینتسینتسنیت

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ