اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

 

 

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

 

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

 

 

 

 

خود-خانه سازی با مصالح محلی

خود-خانه سازی تنها راه برون رفت از بحران مسکن است چرا که قبل از اینکه انبوه سازی در کشورها، از جمله کشور ما، شیوۀ غالب برای تأمین مسکن عموم مردم شود، مردم خود برای خود خانه می ساختند. و با گرانی روز افزون در قیمت مصالح ساختمانی، تنها راه دستیابی به خانه سازی قابل استطاعت، خود-خانه سازی با مصالح بومی است. برای گزارشی از طرحی ابتکاری برای پایان دادن به کارتن خوابی در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا با استفاده از کاهگل، اینجا را کلیک کنید. و برای آشنایی بیشتر با خود-خانه سازی با استفاده از مصالح محلی و معماری کهن ایرانی، راهنمای سایت ما برای ساختن ماکتِ سازه های مقاوم، با دوام و ارزان با بهره گیری از فرم هایی چون قوس، تاق و گنبد را در اینجا بیابید. اسینس نتسینت ست سن سنیت سنی تسنی تسن تسنت ی    

 

 

چرا روستاها غالبا از نظر اقتصادی در مضیقه اند؟

هزینه های کلان برای ساخت و ساز در روستا، مجرای دیگری برای برون رفت نقدینگی از روستاهاست. زمانی روستاها کانون هایِ عمدۀ تولید کالا و ثروت بودند. زمانی علاوه بر مواد غذایی، مواد اولیه برای رفع دیگر نیازهای اساسیِ تمامیِ مردمِ جامعه  نیز در همین محیط های روستایی تولید می شد. اما عصر جدید شاهد رکود و زوال این کانون های پویا و فعال به لحاظ برون رفت نقدینگی (و دیگر منابع محلی) بوده است و لذا روستاها در زمرۀ کم درآمد ترین بخش های هر جامعه ای محسوب می شوند. بیشتر بخوانید  بتسن نتیس نتسی نتس نسین سینتس نیتس یتنسی

 

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

 

نسسیتسینتس

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

خانه سازی ایمن و ارزان برای جوانان

علاجی که فقط یک مسئله را چاره کند پایدار نیست. گاه معرفی یک فناوری مناسب می تواند شرایطی مسئله ساز و نامطلوب را به شرایطی سرشار از فرصت بدل کند. به موجب اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار، جوانان جویای کار در روستا می توانند با  استفاده از فناوری ابرخشت، با بهره گیری از علم مهندسی روز، با هزینه ای نسبتا اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستا کنند. مشارکت نزدیک مردم با دستگاه های اجرایی در  اجرای موفقیت آمیز این طرح به نهادی بومی، توانمند و تعمیم پذیر می انجامد. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی با مشارکت جوانان

روستاهای قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی، خوداتکایی و ثروت

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

خدمات طراحی و ساخت با ابرخشت

      نمای بزرگتر*        گالری    

علاقمندان به بهره گیری از فناوری ابرخشت به منظور کاهش هزینه ها در ساخت و ساز و یا بهره مندی تجاری از طرح های متنوع و جذابی که منحصر به این روشِ ساخت و ساز است می توانند از خدمات طراحی و ساخت ابرخشتیِ این سایت استفاده کنند: بینتتبسنت                                        سیت تسنتنستی سنیت سنیت سنیت

اشخاص، مدیران بخش خصوصی و بخش دولتی

علاقمندان به ساخت و ساز مشارکتی

اشخاص، مدیران بخش خصوصی و بخش دولتی

افراد، مدیران بخش خصوصی، مجریان دولتیِ طرح هایِ عمرانی و توسعه که ساخت بنایی ابرخشتی با کاربردهای مسکونی (خانه، محل کسب، انبار، آب انبار)، تفریحی (کابین های اسکان موقت، مجتمع های تفریحی، رستوران)، فرهنگی (مدرسه، مسجد، کتابخانه، موزه)، کشاورزی (انبار، سیلو، حصار باغ و مزرعه، استخر پرورش ماهی)، صنعتی و ترابری (حصارِ اطراف تاسیسات، پل) و منابع طبیعی (مسیرهای گردشگری در مراتع، ساخت پناهگاه، مقاوم سازی مسیل ها) را برای پیشبرد اهداف فردی، تجاری، محلی، سازمانی و یا تعهدات طرح های ملی و بین  المللی سودمند می دانند، پس از مطالعۀ متون مرتبط با ساخت و ساز با ابرخشت که در صفحه مقدمه و حاشیه آن فراهم شده است برای مشاوره و سفارش کار با ما تماس حاصل نمایند.  بیتنتسنتنسیت نستینسیت یتنس ینس ینتس نیتیتینت سنت سنیت نس یتنست ینست ین 

علاقمندان به ساخت و ساز مشارکتی با ابرخشت

قابل توجه دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، تسهیلگران روستا و دیگر فعالان توسعۀ محلی، طرحی مردمی و مشارکتی با عنوان خانه، خانواده، امید، کار از سوی این سایت فراهم شده است. داوطلبینِ زن و مردِ شرکت در این طرح قادرند در گروه های 6 نفری (یا بیشتر) با تعهد متقابل برای انجامِ کار تعاونی برای یکدیگر خانه بسازند. مصالحِ بومی و ارزان و نیروی کار تعاونی که عملا رایگان خواهد بود، به این گروه های بهره بردار فرصت می دهد تا با هزینه ای بسیار اندک، بدون نیاز به وام، صاحب خانه شوند. خانه ای متناسب با نیاز ساکنین، سازگار با ارزش های فرهنگی/اجتماعی و مناسب برای شرایط اقلیمی روستای شما با مشارکت جوانان شرکت کنننده در این طرح، نقشه کشی و سپس ساخته می شود. علاقمندان به اجرای این طرح، پس از مطالعۀ متن طرح، و بررسی خصوصیاتِ فنی نمونه ای از این بناها (که عکس ماکت آن در بالا آمده است) با ما تماس حاصل نمایند.    اینتسنسنیت سنیتسنیت سنیت نسیت نست ینس یتنست ینس ینست نی سنی سن  

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشتر در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونی پلاستیکی و سیم خاردار)ا ■ 

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

سیتنستی تسینتنستین سسن تنسیت نستینستینستی نست ینتسینتسنیت سنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ