اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای مدرسین           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااااااااااااااا مسئله فاضلاب

اااااااااااااااااااااا تالاب مصنوعی

اااااااااااااااااااااا مستراح خشک

اااااااااااااااااااااا استحصال آب باران

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

 

یکی از متنوع ترین مجموعه های آب انبارهای کهن برای استحصال آب باران در ایران است. این آب انبارها را در منطقه لارستان با نام برکه می شناسند. برکه ها از تنوع بسیار بالایی برخوردارند. مسلما مطالعه علمی و تاریخی این سازه ها ما را در ساختن برکه های جدید در نقاط بیشتری از ایران که هم اکنون از کم آبی رنج می برد کمک خواهد کرد. ات بتسنتسنتی نست ینتس نیت سنیت سنیتنست ی

منبع: بنیاد بازشناسی لارستان کهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

استحصال آب باران و آب انبارسازی (در شهر و روستا)ا

برنامه ریزی و سیاستگذاری

در شهر

در روستا

آب انبارسازی

منابع

 

مسلما استحصال آب باران فناوری جدیدی نیست و از دیرباز در مناطق گرم و خشک دنیا وجود داشته است. یکی از کهن ترین روش های گردآوری و ذخیره سازی آب از طریق آب انبار سازی انجام می شده است. این روش از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و پیشینه مؤثر و کارآمد آن در بسیاری از جوامع مناطق گرم و خشک دنیا هنوز قابل تشخیص است. ذخیره سازی آب در آب انبارها نیز با استفاده از ایجاد تغییرات مناسب در سطوح دریافت کننده بارندگی ها میسر می شود با این تفاوت که آبِ استحصال شده به جای اینکه در خاک ذخیره شود و یا مستقیما به مصرف کشاورزی برسد به درونِ مخازنِ تهیه شده برای ذخیره آب هدایت می شود. مخازنی که امروزه از پلاستیک یا فلز برای استفاده در شهرها ساخته می شود در واقع الهام گرفته از آب انبارهای قدیمی جوامع کهن است که  در دل سنگ یا کوه تراشیده می شدند یا با سنگ و ساروج در حفره عمیقی که به این منظور در زمین کنده می شد ساخته می شدند.  یتسن تسنت نت نست نست ینست ینست ینست ینتس نیت سنیت سنیت نست ینست ینست ینست ینتس

در مطالعات دانش بومی از سراسر دنیا آب انبارهای هوشمندانه ای در جوامع کهن جهان شناسایی شده است. در کشور ما آب انبارهای منطقه لارستان در جنوب ایران از شاخص ترین این آب انبارهاست که در آن منطقه با نام برکه شناخته می شود. دو عکس زیر چند نمونه از صدها برکه که در این منطقه هنوز پابرجاست را نشان می دهد. در برخی نقاط هنوز از آب ذخیره شده در این آب انبارها برای مصارفِ شرب استفاده می شود. ینس نت نستی سنتب سنیتب سنیتب سنیبت سنیبتس یبنستی بسنتب سنیتب سنبت سبنست  

نست ینست نس نی سنستی سنیت سنیت سن نس ی سنیت

 

  منبع: آقای احمد خضری، سایت هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اِوزنست ینس ت

 در بسیاری از مناطق گرم و خشک دنیا طراحی و ساخت خانه ها به صورتی بوده است که گردآوری و ذخیره سازی آب باران از عملکردهای تعریف شده آن بوده است. (پایین)اتبتسنت نستنستی نستی نستی نست ینست ینست ینست ینست ینتس ین تس

  تی تس ینست ینت سنیت سنی

تصاویر زیر که از نقاط مختلف در خاورمیانه گرفته شده است نشانگر تنوع این سازه هاست. مثلا در اردن و سوریه نمونه های سنگی آب انبارهای زیرزمینی (پایین) دیده می شود. دو نوع دیگر از این سازه ها که به صورت روباز ساخته شده است (پایین تر) ظرفیتی بیش از از ده ها هزار متر مکعب داشته است. اینسنتاشته ش تینتشنیت نشت نستنیت نستب نسیتب سنیتب سنیبت سنبتسنبت سنت بسن تبنست بسن س نبست سنتی

مس

 

منبع: www.rainwaterharvesting.org

 

منبع: Water Harvesting for Improved Agricultural Prodcution, FAO

می توان به جرات گفت که فناوری استحصال آب باران دانشی است که از منطقه گرم و خشک شمال آفریقا و خاور میانه به دیگر نقاط دنیا انتقال یافته است و دانش و پیشینه تجربی و مؤثر آن در کشور ما و منطقه موجود است و می توان، با اطمینان کامل از کارآیی و تاثیر مثبت آن، برای ایجاد زیرساخت های لازم در عصر حاضر از آنها بهره برد. آن در کشور ما سینست ینتس نتی سن تینس ینس تینس تینس نی س یسن یتنست ینس ععکشسعک

برنامه ریزی و سیاستگذاری

در شهر

در روستا

آب انبارسازی

منابع

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ