اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای مدرسین           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااااااااااااااا مسئله فاضلاب

اااااااااااااااااااااا تالاب مصنوعی

اااااااااااااااااااااا مستراح خشک

اااااااااااااااااااااا استحصال آب باران

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

 

 

ااستحصال و بهره برداری از آب باران عنوان یکی از جامع ترین گزارشات بین المللی از انتشارات سازمان ملل متحد است که در سه جلد به سوالات برنامه ریزان، سیاستگذاران و دیگر فعالان حوزه آب و آبرسانی پاسخ می دهد. برای دستیابی به متن الکترونیکی این کتاب با ما تماس بگیرید. ابتست سینتنسیت سنیتنست نستینست نت سنت نت نت سن

 

 

فواید استحصال آب باران: ا

بهبود کیفی آب های زیر زمینی

بالا آمدن سطح آب در چاه ها

تعدیل مسایل مرتبط با خشکسالی

ایجاد دسترس محلی به آب شیرین در مناطق کم آب یا بی آب

کاستن از فرسایش خاک ناشی از رواناب

جلوگیری از سیل

صرفه جویی در انرژی  (برای تامین آب از دیگر منابع)ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و مصرف بهینه آب

استحصال آب باران، منابع

برنامه ریزی و سیاستگذاری

در شهر

در روستا

آب انبارسازی

منابع

 

کتاب

-Christopher J. Barrows. Alternative Irrigation: The promise of runoff agriculture, Christopher J. Barrows. London: Earthscan, 1999

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. Water Harvesting for Improved Agricultural Production. (Water Reports no. 3). Proceedings of the FAO Expert Consultation, Cairo, Egypt, 21-25 Novermber 1993. Rome: FAO, 1994.

- Heather Kinkrade-Levario. Design for Water: Rainwater Harvesting, Stormwater Catchment, and Alternate Water Reuse. New Society Publishers, 2007.

- Brad Lancaster. Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond: Water-Harvesting Earthworks. Rainsource Press, 2007.

- United Nations UN-HABITAT. Blue Drop Series on Rainwater Harvesting and Utilisation - Book 1: Policy makers. 2005 در این منبع علاوه بر تبیین وضعیت بحرانی آب در جهان، برنامه ریزان و سیاستگذاران اطلاعات جامعی در مورد نمونه های اجرایی استحصال آب در شهر و روستا در 14 کشور دنیا (در آسیا، آفریقا و اروپا) می یابند..ا

- United Nations UN-HABITAT. Blue Drop Series on Rainwater Harvesting and Utilisation - Book 2: Beneficiaries and Capacity Building. 2005.

- United Nations UN-HABITAT. Blue Drop Series on Rainwater Harvesting and Utilisation - Book 3: Project Management and Implementation Agency. 2005.

- World Commission on Dams. Dams and Development: A New Framework for Decision-making, the report of World Commission on Dams. UK and USA: Earthscan Publications Ltd.  2000. تا قبل از انتشار این پژوهش جامع، ساخت سدهای بزرگ از منظر بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران از افتخارات مهندسی و توانمندی جوامع محسوب می شد. اما بر اساس یافته های محققین و صاحب نظرانی که از سراسر جهان در تدوین این گزارش شرکت کردند، ساخت سدهای بزرگ اشتباهی فاحش در امر مدیریت آب و هزینه کردِ اعتبارات دولتی است چرا که بیش از آن که به حل مسایل بینجامد مسئله آفرین است. مسلما ساخت یک سد برای مدتی نسبتا کوتاه به اشتغالزایی و تشویق صنایعی چون سیمان و آهن آلات می انجامد. اما در درازمدت سرمایه گذاری نابجا و نابخردانه در آسیب های زیست محیطی و اجتماعی است. بالا آمدن سفره های زیر زمینی آب، شوره زار و بیابانی شدن اراضی اطراف سد، نابودی تلاب ها و زیر آب رفتن جوامع روستایی و کشتزارهای حاصلخیز آنها از این جمله مسایل اند. ا .تیتنس نستنسیت نست ینست ینس تینست ینت سنی تسنیت سنیت سنت یسن یسنت ینست یسن یتسن ینس تین سی

وب سایت

احمد خضری، سایت هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اِوز http://www.payamedanesh.com/news.php?id=2017 (دسترسی 20 آذر 1391)

- Brad Lancaster's Website. www.harvestingrainwater.com (accessed 7 December 2012) طراح این وب سایت مجموعه ای کامل از ابزار فکری و طراحی برای انجام پروژه های استحصال آب را در محیط های شهری و نیمه شهری عرضه می کند. بازدیدکنندگان می آموزند که چگونه میزان آب قابل استحصال از سطوح آبگیرِ منزل یا محله خود و نیز حجم مخزن مورد نیاز را محاسبه کنند. اطلاعات عرضه شده همچنین شامل تصاویر فراوانی ازتاسیسات ساده، مبتکرانه و کم هزینه ای است که با استفاده از ابزار مشابه در نقاط مختلف آمریکای شمالی توسط شهروندان در منازل و محله های کوچک و بزرگ شهری به ثمر رسیده است. بتستب تیننت سیت سسسببسیت سن سنتی نستی نست ینست ینتس ینتس ینت سنیت سنیت نسیت نسیت نستی - Centre for Science and Environment / CSE. www.rainwaterharvesting.org (accessed 3 December 2012) یکی از سایت های ویژه مرکز علم و محیط زیست در هندوستان، سایت مذکور ارائه دهنده اطلاعات فراوانی پیرامون نکات نظری و عملی استحصال آب باران است. این سایت شامل اطلاعات فنی و تصاویر بسیاری از  نمونه های اجرایی تلاش های کوچک و بزرگ استحصال آب از سراسر دنیاست. خودآموز ایجاد سیستم های استحصال آب که در این سایت عرضه شده است یکی از کامل ترین در نوع خود است. اتبتبنستنبتسستنستی نستینستیسنتی سنیت نسیت نستی نت سنتنتس نت

- Centre for Science and Environment / CSE. http://cseindia.org/taxonomy/term/20167/menu (accessed 7 December 2012)  

این سایتِ متعلق به مرکز علم و محیط زیست در هندوستان است که اطلاعات مفیدی پیرامون برنامه ریزی و سیاستگذاری در ارتباط با مسایل زیست محیطی را در بر می گیرد. از طریق این وب سایت بازدیدکنندگان به دیگر سایت های مرکز دسترسی خواهند داشت. از این جمله خبرنامه ویژه مدارس است که نوجوانان و جوانانِ دانش آموز را با اهمیت استفاده بهینه از آب و مسایل و فرصت های مرتبط آشنا می کند. تتیتسنتسنیتسنیت سنتی نست ینست ینستینست ینستین تسنیت سنیت نستینسی نستین ستیی

- Inernational Rainwater Harvesting Alliance. http://www.irha-h2o.org  (accessed 9 December 2012)

- IRHA. Blue schools http://www.irha-h2o.org/?page_id=30 (accessed 9 December 2012) امدارس آبی نام پروژه ای  است که از سوی این سازمان بین المللی دنبال می شود. از آنجاییکه ماندگارترین آموزش ها در سنین کودکی دریافت می شود این پروژه با اطلاع رسانی در مورد اهمیت استفاده بهینه از آب و ارائه آموزشِ ساختِ تاسسیات استحصال آب به دانش آموزان در مدارس می کوشد تا نسل جدید را برای سال های کم آبی آینده آماده سازد. ا بیبسبستستنس تنتسی نستی نست ینست ینت سینت سنی سنی تنسی نست نس ینس ین سنت سیسی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

در شهر

در روستا

آب انبارسازی

منابع

یت تس نتی سن تینس ینس تینس تینس نی س یسن یتنست ینس

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ