اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

ااااااهنر انتقاد کردن

ااااااهنر انتقاد شنیدن و پاسخ گفتن

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

اااااااااااااخیری نیست در کلام درستی که گفته نشود و در کلام ناآگاهانه ای که گفته شود.ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعلی (ع)ا

واکنش گفتاری به عمل یا سخن دیگران، چه مثبت و چه منفی، از جمله فعالیت های کلامیِ ضروری برای رشد فردی و اجتماعی است. اما این ضرورت فقط وقتی به نتایج مطلوبی چون امیدواری و اعتماد به نفس (در کودکان و نوجوانان)، بهره وری ملی و سیاستگذاری های درست (در سطح کلان کشوری)، همبستگی و محبت (در خانواده ها، محله ها و روستاها) و کیفیت و کمیت بالای تولید کالاها و خدمات (در سازمان ها) می انجامد که با آگاهی و به دور از تندی انجام شود. در غیر این صورت، رنجش، کدورت، تفرقه و لجاجت نتیجه خواهد شد. خصوصا امروزه که سرعت و حجم تغییر و تحولات در تمامی جوانب زندگی دیده می شود، ضرورت اظهار نظر در مورد عملکرد دیگران نیز افزایش یافته و لذا عوارض نامطلوبِ ناشی از عدم رعایت مهارت های ارتباطی نیز بیشتر دیده می شود. چگونه می توانیم به کرده یا گفته دیگران واکنش نشان دهیم به طوری که، بدون ایجاد رنجش و مقاومت، مؤثر افتد تا همه افراد ذینفع از اصلاحِ کار بهره مند شوند؟ همچنین، چگونه می توانیم ظرفیت خود را برای شنیدن و دریافت نظر دیگران افزایش دهیم و از آنچه در مورد کردار یا گفتار ما می گویند، برای اصلاح وضعیت موجود بهره مند شویم؟  تینت سن نننت نتنت نت نیت نستنس ینست ینس تینستینست یتنست سنتنست سنیت سن سن نست نس نس نسیت نست سنت سنت سنت سن

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ