اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

 

فروش بی واسطه

زمانی که جاده ها و وسایل نقلیه عمومی و خصوصی کم و وسایل ارتباطی مثل تلفن در روستاها نادر بود، واسطه ها نقشی حیاتی در بازاریابی و توزیع محصولات روستایی بازی می کردند. اما از این لحاظ، مدتهاست که شرایط به نفع کارآفرینان روستایی تغییری فاحش کرده و ایشان می توانند بدون کمک واسطه ها به نقل و انتقال و فروش کالاهای خود اقدام کنند. گاه در صحبت در مورد واسطه ها، با واژه هایی چون سودجو و طماع، به این افراد اشاره می شود. نظر ما چنین نیست چون خدماتی که واسطه ها می توانند به تولید کنندگان ارائه دهند در بعضی مواقع ضروری و کارگشاست. مثلا خدمات یک مغازه دار برای فروش محصولات یک تولید کننده به وی اجازه می دهد که وقت بیشتری به فعالیت های تولیدی بپردازد. در چنین مواردی، به جای اکراه از همکاری با واسطه، کارآفرینان باید با استفاده از توانایی خود در مذاکره، از این فرصت همکاری بهره برداری کنند. از  طریق مذاکره ایشان می توانند به جای اینکه خود را طعمه و قربانی سودجویی واسطه ها بشمارند، طوری عمل کنند که با این فعالان اقتصادی به توافقی عادلانه برسند. در بخش بازاریابیِ برای محصولات سالم روستای این سایت نکاتی در مورد بازاریابی و بازاررسانی آمده است که برای کاستن از نیاز به واسطه ها سودمند است. ت نینت سنتسنیت سنت سنت سنیت سنیتس نیتسنی سنت سین سیستسینت صادی خود نیز حفاظت می کند.  از همه نظر، مالی، میهنی و اقصادی 

خواهران کریمی و خانم صفا از کارآفرینان روستای خورهه محلات بدون واسطه محصولات سالم خود را از طریق نمایشگاه ها به مشتریان می شناسانند. تولیدی شفق خورهه، تلفنی سفارش می پذیرد. برای اطلاع بیشتر به بازارچه اینترنتی محصولات بومی این سایت مراجعه نمایید. ب تسنتسنیت نسیت نسی نسیت ن سینستی نست ینست ین سین سنی نس ینسنیت سیینس ی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ