اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل چیست؟

قابل توجه کشاورزان، مسئولین کشاورزی، فعالان محیط زیست و خیرین سلامت ساز، هر زمین آسیب دیده از کشاورزیِ شیمیایی را می توان از طریق فناوریِ تبدیل احیا و از آن برای تولید محصولات کشاورزیِ سالم (یعنی محصولاتِ عاری از کود و سموم شیمیایی و بذرهای تراریخته) بهره  برد. بیشتر بخوانید. نتبست سنت سنتب نت سنت سبنست سنت بسنب تسنبت سنبت سب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

 

گذار از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم (غیر شیمیایی یا ارگانیک) بدون احیای بذرها، گونه های درختی و نژادهای بومیِ دام قابل تصور نیست. حفاظت از تنوع زیستی در زراعت، باغداری و دامداری یکی از مطمئن ترین راه های جلوگیری از بروز آفات و امراض و در نتیجه دستیابی به محصولات کشاورزی سالم بدون نیاز به استفاده از سموم شیمیایی است. ذخایر ژنتیکیِ کشاورزیِ به جای مانده از گذشته حاصل قرن ها تلاش نیاکان جوامع کهنِ دنیا در انتخاب گونه ها و نوآوری در اهلی کردن آنهاست. امروزه این میراث ارزشمند فرهنگی و علمی جوامع، و همراه با آن امنیت غذایی امروز و فردای جهان، در معرض چند تهدید جدی قرار گرفته است: نیت نت نتسن نست نسیت نسیت سنت سنیت سینت سینت سنیت سنیت سنیت ن س

یکی اینکه با توزیع بذرهای اصلاح شده در کشاورزی شیمیایی، بخش عظیمی از بذرهای بومی کنار گذاشته و نابود شده اند. دوم اینکه، با ترویج بذرهای تراریخته، مزارعی که زیر کشت بذرهای بومی بوده اند به ژن های دستکاری شده آلوده گردیده و نتیجتا این بذرها اصالت خود را از دست داده اند. سوم اینکه، از آنجاییکه امروزه قوانین ثبت اختراعات جهانی به منابع زیستی نیز تعلق می گیرد، بسیاری از این بذرها مورد طمع شرکت های بزرگ غرب قرار گرفته است. همانطور که در گزارش پژوهش دانش بومی، شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی آمده است، مواردی از سوء استفاده از این قوانین وجود دارد که در آن بذرهای بومی همراه با روش های محلی بهره برداری از آنها به عنوان اختراعاتِ جدیدِ غرب به ثبت رسیده اند و بدین صورت استفاده محلی از این منابع ژنتیکی و خرید و فروش محصولات کشاورزیِ حاصله از آنها، بدون پرداخت حق امتیاز به صاحبان ثبت، منع قانونی پیدا کرده است. این عمکرد غیر عادلانه که سرقت زیستی نام گرفته است موجب شده است که بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، صنایع بزرگ دنیا قادر باشند دولت ها و کشاورزان محلی را از تولید، کشت و صادرات محصولات بومی خود منع کنند. تسنتسنت نستنس نست نست سنت سنیت نست یسنت سنت سنیت سنیت سنت

کشت گسترده بذرهای اصلاح شده در جهان ناشی از ابهامی است که در متون مرتبط با کشاورزی بین بازده زراعی و بازده اقتصادی این گونه بذرها به وجود آمده است. مطالعات میدانی متعدد و نیز پژوهش جامعی که در گزارشی با عنوان نهاد فراملیتی کشاورزی به چاپ رسیده است به طور مستند آشکار کرده است که بازده زراعی بالاترِ بذرهای اصلاح شده تنها با بهره گیری از نهاده های شیمیایی و مصرف مقادیر عظیم آب ممکن می گردد. و لذا مقایسه بازده اقتصادی این دو نوع بذر، با احتساب تمامی هزینه های کاشت، داشت و برداشت و یارانه های کلانِ دولتی و بهره های سنگین وام بانکیِ کشاورز برای تولید یک واحد وزن از دو محصول، بذرهای اصلاح شده را در مقامی بسیار نامطلوب قرار می دهد. کما اینکه اگر سیاست های حمایتی دولت ها برداشته شود، کشت این بذرها عملا غیر ممکن می گردد. تینستتتسنت ست نتنسی نست ی س نست نست نسیت نست سنت ینست نست نت

چنانچه هزینه آسیب های وارده بر منابع آب، خاک، سلامت محیط و سلامت مصرف کننده نیز به این هزینه ها اضافه شود، برتری اقتصادی بذرهای بومی بر بذرهای اصلاح شده و غیرمعقول بودن ادامه کشت بذرهای مصرف زا و مخرب مشهودتر می گردد. در گزارش نهاد فراملیتی کشاورزی انگیزه های استعماری برای ترویج کشاورزی شیمیایی در جهان، مشخصا ایجاد گسترش بازارهای جهانی برای کالاهای شیمیایی غرب، تضعیف اقتدار غذایی کشورهای جهان با ایجاد وابستگی غذایی و نتیجتا تضعیف کشورهای در حال توسعه در عرصه سیاستِ بین الملل، و همچنین تبدیل اراضی زراعی دنیا به مزرعه ای وسیع برای تامین نیازمندی های کشورهای ثروتمند جهان با بهترین محصولات کشاورزی جوامع فقیر، مفصلا تشریح شده است. یسنتس سنتسن سنت سینت سین سینت سین سین سنتسین سیت نسیت نسیت نسیت سنی نس ی

لذا حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی به لحاظ اهمیت استراتژیک آن برای تامین امنیت و اقتدار غذایی کشورها امری ضروری است. برای تبیین این ضرورت در صفحه بعد مشخصا به مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی کشور می پردازیم. ناگفته نماند که از آنجاییکه ذخایر زیستیِ کشاورزی، میراثی جهانی نیز محسوب می شوند، ضرورت احیا و حفظ آنها در شماری از کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون تنوع زیستی (1993)، نیز آمده است. مفاد این معاهده در گزارش پژوهش دانش بومی، شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی گنجانده شده است. بتسن تنست سنت سن سنت سنت سنیت نسیت نت سینت نسیت نست نت س

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ