اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه های آموزشی مهارت های ارتباطی (ویژۀ خانواده ها، تشکل های صنفی، تعاونی ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی)ا

یکی از دلایل اتلاف منابع و اشاعه الگوهای مسرفانۀ مصرف عدم توانایی بهره برداران در همفکری و مشارکت است. مصادیق روشنی از این واقعیت در محیط خانواده، محله و محل کار وجود دارد. دو برادر یا دو خواهر که توانایی همکاری و مشارکت ندارند از پدر و مادر، اتاق های مجزا و امکانات رفاهی و کاری خاص خود را انتظار دارند. به همین سیاق، محل کار دو همسایه ممکن است به هم نزدیک باشد اما به لحاظ فقدان ارتباط اجتماعی لازم، آنها نه از این واقعیت باخبرند و نه قادرند در مصرف سوخت یا هزینه رفت و آمد روزانه با هم مشارکت کنند. شهروندان در بهره برداری از منابعی چون آب و انرژی با هم شریک اند اما واهمه از واکنش خصمانه یا توهین آمیزِ یک همسایه، دیگر همسایگان را از تذکر لسانی به او در مورد شستن افراطیِ حیاط خانه یا خودرو منصرف می کند. در محل کار نیز، واهمه از چنین واکنشی ما را از تذکر دادن به همکارانمان در مورد اتلاف انرژی با روشن گذاشتن رایانه پس از پایان ساعات کار یا استفاده افراطی از نوشت افزار منصرف می کند. آیا راهی وجود دارد که اعضای خانواده، همسایگان و همکاران بتوانند با هم بدون واهمه از واکنش خصمانه یا موهن سخن بگویند و از این طریق فرصت های همکاری و مشارکت بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه به وجود آورند؟ تیتتینتسن نت نستی نستینتس ینتس ینتسین نس تنستی نتسی نست ی ینست ینست ین

یکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف پرهیز از اتلاف وقت است و از عام ترین دلایل اتلاف وقت در جامعه اختلاف بین اعضای خانواده، محله و محل کار است. لجاجت، عمل نکردن به تعهدات، کینه توزی، رفتار تلافی جویانه و خصمانه، که جملگی از پیامدهای اختلاف است، نه تنها به تلخکامی برای تمامی افراد درگیر منجر می شود بلکه سبب مختل شدن زندگی و کار و نتیجتا اتلاف وقت و منابع عظیم می شود. آیا راهی برای پیشگیری از اختلاف وجود دارد؟ و در صورت بروز اختلاف در خانه، محیط کار یا محله چگونه می توانیم برای رفع آن تلاش کنیم؟ تیتن تنتس نیت  نتیت ستی نستی نست ینست ینست ینست ی

از دیرباز مهارت های ارتباطیِ زمان آزموده ای برای ارتباط روشن و محترمانه وجود داشته است. آموختن این مهارت ها و کاربست آن در زندگی روزانه از احتمال واکنش خصمانه و موهن دیگران و بروز اختلاف می کاهد. راه دیگر پیشگیری از اختلاف استفاده از اصول تصمیم گیری گروهی از طریق اجماع است. این رویکرد در تصمیم گیری، جایگزین مناسبی برای روش رای گیری در سازمان ها و گروه هاست. در انتخابات سیاسی، روش رای گیری برای انتخاب نماینده مجلس یا رییس جمهور توسط جمعیت های میلیونی شیوه ای مؤثر است، اما در تیم های کوچک کاری، وجود یک اقلیت ناراضی دلیل اختلافات عدیدۀ بعدی است. در تصمیم گیری با اجماع نه تنها این اقلیت ناراضی به وجود نمی آید، بلکه همفکری و مشارکت در حل مسایل در جلسات اجماع به صمیمیت بین اعضای گروه و پایبندی اخلاقی ایشان به انجام تعهدات و مسئولیت های خود می افزاید. تیتسنت نتی نستتتنت نتنت  نی تسنیت نسی تنستی نسینست نیت سنتی

اختلاف یکی از واقعیت های زندگی بشر به عنوان موجودی اجتماعی است. در واقع، اختلاف چالشی اجتماعی است که در رویارویی با آن انسان ها با خصایص پسندیده ای چون صبر، گذشت، مدارا، عفو و خویشتنداری در خود و دیگران آشنا می شوند. اختلاف همچنین به برخی از ما فرصت می دهد که برای برقرار کردن صلح بین اطرافیانمان تلاش کنیم. یادگیری فنون پادرمیانی و میانجیگری در جامعه نه تنها از اتلاف عظیم وقت و پول در دعاوی حقوقی پیشگیری می کند بلکه موجب بسط آرامش و صمیمیت در جامعه می شود. برای اطلاع بیشتر در مورد مهارت های ارتباطی نامبرده و کارگاه های آموزشی مرتبط، روی عبارات رنگین بالا کلیک نمایید.تیتنت نست نست ینت سنیت نستی نسیت نستی نستی نست ینست نیت سنیت سنتی نست ین تس 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ