اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

اااتسهیلگری برای حل مسایل محلی  

اااااااگسترش فضای سبز شهری

 

 

 

نظر هنرجویان در مورد کارگاه

ایکی از بهترین و مفیدترین کارگاه ها و کلاس های آموزشی بود که تا کنون در آن شرکت کرده ام.ا

اشرکت دراین کارگاه را به دیگران توصیه می کنم چون در پایان دوره معنی واقعی مدیریت در روستا را درک خواهند کرد.ا

ابرگزاری چنین کارگاه هایی است که موجب بالا بردن سطح آگاهی دهیاران و بهبود عملکرد ایشان در روستا می شود.ا

ابه اطلاعات قابل توجهی دست پیدا کردیم و تجربیات گرانقدری از [دیگر] دهیاران و استاد آموختیم.ا

اامیدوارم که این کارگاه ها به طور مداوم برگزار شوند.ا

افنون تسهیلگری علاوه بر کمک به دهیاری به زندگی شخصی انسان هم کمک می کند.ا

ابسیار خوب و سودمند بود و این کارگاه به صورت دو سویه بود و متکلم وحده نداشتیم.ا

امدیریت مشارکتی، کسب شناخت کامل از روستا، ارزش دانش بومی و نوآوری در حل مسایل برای من جالب ترین نکات کارگاه بود. ا

ایاد گرفتم که واقعا کار نشد ندارد. ا

 

 

 

 

بروشور کارگاه تسهیلگری ویژه دهیاران و مروجان  (پی دی اف)ا

صفحه 1  (178 کیلو بایت)ا

صفحه 2  (422 کیلو بایت)ا

 

 

 

 

 

 

کارگاه تسهیلگری ویژه دهیاران اسوه،  مشهد، خراسان رضوی

 

کارگاه تسهیلگری ویژه زنان مروج، دهستان مازول نیشابور، خراسان رضوی

 

کارگاه تسهیلگری ویژه زنان مروج، شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

 

کارگاه تسهیلگری ویژه مروجان روستایی، شهرستان اراک، مرکزی

 

کارگاه تسهیلگری ویژه زنان مروج، شهرستان رودان، هرمزگان

 

کارگاه آموزشیِ تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل محلی (ویژۀ دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، دانش آموختگان، مروجان محلی و مددکاران روستایی، جوانان، زنان و دیگر فعالان اقتصادی در شهر و روستا)ا

بازگشت به جامعه سازی

تسهیلگری مجموعه ای از مهارت های ارتباطی و فکری است که بستر اجتماعی و فرهنگی لازم برای مدیریت مشارکتی را فراهم می کند. یکی از دلایل اصلی بیکاری در ایران و جهان پیروی از الگوهای رقابتی توسعه در بهره برداری از منابع طبیعی است. به عنوان نمونه، در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی در سراسر دنیا، این الگوی رفتاری غیر بومی موجب تضعیف جمعیتی روستاها و هجوم خیل بیکاران به شهرها شده است. دلایل ساختاری اشاعه الگوی رقابتی توسعه کشاورزی در مقاله احیای مدیریت مشارکتی برای شکوفایی اقتصادی روستاها: درآمدی به جایگاه نهادشناسی در تبیین الگوی بومی پیشرفت ارائه شده است. این مطالعه موردی نشان می دهد که برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی در جوامع روستایی و تعدیل بیکاری در کل جامعه، آموزش فرهنگ مشارکت از طریق اشاعه مهارت های ارتباطی و فکریِ مرتبط با مدیریت مشارکتیِ منابع الزامی است. تیت نتنت تنت نت نت  نت نت نت نتینستی نست نستی سنتی سنت ستی

کارگاه تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل، مهارت های لازم برای مدیریت مشارکتی را به زبانی ساده و کاربردی در اختیار فعالان توسعه محلی قرار می دهد. این کارگاه برخاسته از تجارب میدانی طرح کارآفرینی و حل مسایل محلیِ روستای خورهه (شهرستان محلات، استان مرکزی) است و برای دهیاران، مروجان کشاورزی، دانش آموختگانِ جویای کار در شهر و روستا، مددکاران روستایی، جوانان، زنان و دیگر فعالان اجتماعی، در هر سطح از سواد و تحصیلات که باشند، قابل استفاده است. با استفاده از این مهارت ها افراد قادرند برای خود و دیگران، بدون آسیب به منابع طبیعی و بی نیاز از تسهیلات بانکی، فرصت های شغلی با درآمد مناسب ایجاد کنند.  تینتسنت نسیت سنتی سنسینت سfjkdjksj skdj kنت سین

مدیریت مشارکتی از توانایی های اجتماعی در فرهنگ های کهن جهان است که مردم را از طریق هم اندیشی و همکاری در تصمیم گیری ها، هماهنگ و توانمند می ساخته است. تسهیلگری برای مدیریت مشارکتی بر سه اصل استوار است: 1) بهترین تصمیم وقتی گرفته می شود که همه افراد ذینفع در گرفتن آن شرکت کنند، 2) موفقیت اقتصادی اگر فقط برای عده قلیلی از جامعه باشد کافی و عادلانه نیست، به ویژه وقتی که با مدیریت مشارکتی همه می توانند، با هم، برنده و برخوردار باشند و 3) لازمه موفقیت در نوآوری برای حل مسایل، استفاده از دانش و فناوری های مناسب است. شرکت کنندگان در این کارگاه می آموزند که الف) چگونه افراد ذینفع در یک مسئله را شناسایی و سازماندهی کنند، ب) ایشان را برای هم اندیشی و همکاری همسو سازند و ج) با گردآوری اطلاعات در مورد فناوری های مناسب (از جمله دانش بومی و تجربی)، به طور گروهی، اقدام به نوآوری برای حل مسایل، به ویژه رفع بیکاری و کسب درآمد بیشتر، نمایند. ا تیتنت سنتسنیت نستیسنیتنستی نست ینست ینستی نست ینست ینست یسنت

در کشور ما برای ایجاد اشتغال بر تشکیل تعاونی ها بسیار تاکید می شود کما اینکه در ماده 124 برنامه پنجم توسعه نیز بر اهمیت و ضرورت رشد این بخش از اقتصاد تاکید شده است. از سوی دیگر، برای مدیریت نظام مند امور در روستاها، وظایف روشن و مشخصی برای اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران در روستاها تعریف شده است. اما تجربه نشان می دهد که بسیاری از این تلاش ها در برنامه ریزی و قانونگذاری، به علت بروز اختلاف در سطح محلی، ناکام می ماند. مهارت های ارتباطی و فکری آموخته در کارگاه تسهیلگری، به فعالان در تعاونی ها، دهیاران و دیگر فعالان اجتماعی کمک می کند که با ترویج و تسهیلِ روشِ تصمیم گیری گروهی با اجماع از بروز اختلاف پیشگیری کنند و گروه های فعال را به مشارکت بیشتر برای حل نوآورانه مسایل و نتیجتا بهبود شرایط زندگی در جوامع محلی تشویق کنند. تسهیلگرانِ توسعه روستایی همچنین با فنون تسهیلگری در جلسات آشنا می شوند. این دسته از مهارت های ارتباطی وی را قادر می سازد که جلساتِ پربازده، منظم، و فعالی برگزار کند و تصمیمات اتخاذ شده را با مشارکت مستمر شرکت کنندگان جامه عمل بپوشاند. این تسهیلگرانِ توسعه محلی همچنین قادرند با نگرش و درکی عمیق از مفهوم نوآوری، بستری مساعد برای تغییرهای مطلوب در جامعه خود به وجود آورند. تینتس تسنت نستی سنیت سنت یسنت نتسی نست ینست ینست ینست نتیسن ت

کارگاه تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل محلی که  با عنوان کارگاه روش تسهیلگری برای توسعه محلی نیز معروف است به درخواست اداره ترویج جهاد کشاورزی و وزارت کشور در چندی از استان های کشور به بیش از 250 تن از اهالی روستاها و کارشناسان آموزش داده شده است. جزییات بیشتر و نمونه هایی از دستاوردهای محلیِ آموزش دیدگانِ این کارگاه در متن زیر آمده است.  یتنتنتنتس ینتسینت سنیت سنیت تنیمنمنسن منمنیمن سمننند مند ندمد مد مد مدم مد مد مهمنن 

اسفندیار عباسی. آموزشی که مردودی ندارد ماهنامه سنبله، شماره   121  و 122، اسفند ماه 1381 متن یتسنستنسی سنیت نستی سنیت نسیت نست ینس تینس یت سنت ن

به لحاظ تاثیر بالای این کارگاه آموزشی بر رفتار و توانایی های تولیدکنندگان روستایی در بهره برداری مشارکتی و پایدار از منابع محلی برای رونق اقتصادی، سازمان بهره وری آسیایی (اِی پی او) گزارشی در مورد نتایج کاربرد این کارگاه را در مجموعه مقالات ویژه خود با عنوان نقش جوامع و نهادهای محلی در توسعه همه جانبه روستایی برای استفاده متولیان دولتیِ توسعه روستایی و کشاورزی در کشورهای آسیایی به چاپ رسانده است. اینتینتنست سنتی نستینست ینست ینس یتنسنتس ن

 Esfandiar Abbassi. "Iran, Islamic Republic of"  In The Role of Local Communities and Institutions in Integrated Rural Development, ch. 7, 214-222. Report of the APO Seminar in the Islamic Republic of Iran, 15-20 June 2002. Tokyo: Asian Productivity Organization, 2004 [accessed April 4, 2009]

به نقل از کارشناسانِ ترویج و توسعه روستایی، تاثیر کارگاه تسهیلگری بر بینش و رفتار هنرجویان دگرگون کننده است و در عمل به توسعه خودجوشِ محلی در روستاها انجامیده است. اطلاعات مندرج در بخش کارآفرینی با دانش بومیِ این سایت بر اساس تجارب تسهیلگرانی به دست آمده که با کاربرد مهارت های آموخته در این کارگاه، محرومیت ها را به فرصت ها بدل کرده و به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند.  ممتن سنس تینس نتسینت سنت سست تنت بنتن سنتی سنت نتسنی نتسنتنت سنیت سنیت نسی

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ