اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی توسعه محلی   

 

مقدمه

خدمات پشتیبانی برای

ااااااا نهاد های اجرایی

ااااااا پژوهشگران روستا

ااااااا جامعه مصرف کننده

ااااااا نهاد های سیاستگذاری

ااااااا خانه سازی ارزان و ایمن

ااااااا کارآفرینان و تولید کنندگان خرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

دستیابی به توسعه محلی، یا پیشرفت در مقیاس انسانی، به منظور حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در گرو هماهنگی شهروندان، سیاستگذاران و مسئولان اجرایی کشور است. خدمات نامبرده در این بخش به منظور تسهیلِ این امر عظیم در مشارکت ملی ارائه شده است. خدمات پژوهشی مانند پژوهش جامع، پژوهش مستقل، و پژوهش مشارکتی، نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور را با اطلاعات علمیِ عاری از جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی مجهز می کند تا از وضع قوانین، مقررات و استانداردهایی که مشوق الگوهای نادرست مصرف است بپرهیزند. از سویی دیگر، راهنمای محصولات سالم به جامعه مصرف کننده فرصت انتخاب محصولات برتر را می دهد به طوری که این گروه عظیم و اثرگذار خود را مجبور به مصرف کالاهای بی کیفیت یا تقلبی نداند. خدمات مشاوره در پژوهش و کاربرد دانش بومی و دانش تجربی به پژوهشگران روستا، کارآفرینان و تولیدکنندگان خرد، به این جمعیت جوان و مستعد فرصت می دهد که برای کارآفرینی و بهره برداری پایدارِ درآمدزا از منابع طبیعی آمادگی بیشتری کسب کنند. خدمات پشتیبانی بازاریابی محصولات سالم نیز کارآفرینان روستا را برای شناسایی بهترین راه تبلیغ، توزیع و فروش کالاهای خود یاری می دهد. برای اطلاع بیشتر در مورد جزییات این خدمات، که در بخش های گوناگون این سایت ارائه شده است، روی عناوین رنگین بالا یا فهرست گروه های بهره بردار در حاشیه این صفحه کلیک نمایید. تیتست نستی نست نیت سنیت سنتی نست ینست ینت سنیت نست ینست ینتس نیت سنیت سنیت نست

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ